Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Mens Brønnøysundregistrene og designbyråene Fossland+Foss og byHands tildeles DOGA-merket for Altinn-prosjektet, mottar de unge designerne Erlend Grimeland og Elias Olderbakk DOGA-merket Nykommer for sitt Ruter-prosjekt.

– DOGA-merkene løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utover kvelden, torsdag 10. januar, blir det klart hvem som vinner DOGA Hedersmerket, selve hovedprisen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at utmerkelsene som deles ut på den årlige DOGA-dagen er blant de mest prestisjefulle prisene som gis til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han kaller de to hedersnominerte prosjektene ekstra spennende – og samfunnsnyttige.

– Mens Ruter binder sammen transporthverdagen til hundretusener av mennesker på Østlandet, er Altinn selve broen mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Det er ekstremt viktig for samfunnet at begge fungerer optimalt, og de to nominerte prosjektene er viktige skritt i riktig retning, sier han.

– Ikke til å kjenne igjen

Brønnøysundregistrene forvalter Altinn, en digital portal de aller fleste nordmenn har et forhold til. Altinn brukes både av privatpersoner, næringsliv, kommuner og statlige organer, og fra 2003 til 2018 har over 415 millioner skjemaer og meldinger passert gjennom portalen.

Alt har imidlertid ikke vært i skjønneste orden. Kritiske røster har sammenlignet Altinn med en endeløs klikksafari og brukt portalen som eksempel på alt som er galt med offentlig byråkrati. Sammen med Fossland+Foss og byHands har Brønnøysundregistrene derfor gjennomført en omfattende designprosess for å gjøre Altinn til et hyggeligere og enklere sted å besøke.

Juryen er imponert over resultatet, og roser aktørene for å levere et svært godt designarbeid i et handlingsrom begrenset av sikkerhets- og personvernhensyn og en avansert teknisk løsning:

«Altinn er ikke til å kjenne igjen. Borte er det gammeldagse og statiske designet der man mest av alt fikk assosiasjoner til en hemmelig organisasjon, og inn er det kommet organiske former av mennesker og lek. I inviterende farger! Det er nesten slik at man får lyst til å sende inn selvangivelsen på nytt,» står det i jurykjennelsen.

Juryen påpeker at prosessen enda ikke er i mål, men at grunnlaget nå er lagt.

«Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før Altinn kan sies å være en sømløs og intuitiv opplevelse fra topp til bunn, men Fossland+Foss, Brønnøysundregistrene og byHands har skapt et system og en profil der man kan videreføre prinsipper og designkomponenter til alle områder etter hvert,» skriver juryen.

Bedre helse, mer mobilitet

Prosjektet Ruter Gange er utviklet av Erlend Grimeland og Elias Olderbakk, som begge er studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med bistand fra kollektivselskapet Ruter.

Juryen er spesielt opptatt av at løsningen kan gi en rekke gevinster, blant annet bedre helse, økt mobilitet og et mer aktivt byliv:

«Den geniale ideen bak Ruter Gange er å integrere apostlenes hester i den allerede bejublede Ruter-appen. Kort forklart vil det fungere slik at når du spør om den raskeste veien mellom for eksempel Nationaltheatret og Birkelunden, vil du i tillegg til forslag for buss og trikk også få forslag om hvor det er smart å gå. Systemet vil være oppdatert i sanntid med hensyn til trafikk og aktuelle hindringer som veiarbeid og vil ofte resultere i at det vil være raskere å gå hele eller deler av strekningen,» står det i juryens kjennelse.

Juryen skriver videre at de har stor tro på at Ruter Gange vil være en verdifull tjeneste både for reisende, som får et bedre og mer fleksibelt kollektivtilbud, og for Ruter, som får bedre innsikt i brukerne sine.

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. DOGA-merket Nykommer, som tidligere het Talentprisen, deles ut årlig til bransjens nykommere. I år deles det ut i alt 22 DOGA-merker og 6 Nykommer-merker.

Bilder fra prisoverrekkelsen legges ut fortløpende her: https://www.flickr.com/photos/doganorway/sets/72157674470733197

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen/

Kontaktpersoner:

* Brønnøysundregistrene, Alise Kjelling, mobil 402 08 854
* Fossland+Foss, Thord Veseth Foss, mobil 924 32 825
* Elias Olderbakk, mobil 930 89 380
* Erlend Grimeland, mobil 974 32 828

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: