En mann og en gutt løper glade over en frossen plen. Bygninger i bakgrunnen.

En ny rapport oppsummerer erfaringene fra fire år med StimuLab – en ordning som skal bidra til innovasjon i offentlig sektor. Rapporten viser at designtenkning bidrar til å øke innovasjonstakten, og løse mange av de store utfordringene det offentlige står overfor. 

 

Nyheter

StimuLab: Designtenkning øker innovasjonstakten i offentlig sektor

Tor Inge Hjemdal

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 øker regjeringen sin støtte til DOGA med to millioner kroner. – De store samfunnsutfordringene vi står overfor krever nyskapende løsninger, og design og arkitektur er sentrale fag for å oppnå dette. Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen og at de også ser den viktige rollen design og arkitektur har, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Nyheter

Statsbudsjettet 2021: Styrker design- og arkitekturdrevet nyskaping

Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik, Frøya Thue og Tor Inge Hjemdal.

Hele 190 bedrifter og organisasjoner har søkt om til sammen 110 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) i år. – Både kvaliteten og kvantiteten tar pusten fra en, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Nyheter

Disse 20 nyskapingsprosjektene deler på 8,5 millioner kroner

Nicolai-Astrup deler ut pris på DOGA

Siramat og Testarena Norefjell – Best uten bil stakk av med seieren i innovasjonskonkurransen arrangert av DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge. Nå lanserer vi en ny runde, med fokus på steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn.

Vinnerne i innovasjonskonkurransen for Utsira og Krødsherad

Oleana, Norwegian fashion and textile design

Norsk design er en vekstnæring, og potensialet for å øke lønnsomheten og skape en mer bærekraftig bransje er stort. Derfor går aktører innenfor møbel, interiør, mote, sport og tekstil sammen om å etablere og drive et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon, kommersialisering og bærekraftig utvikling.

Nytt kompetansesenter skal gjøre norsk design mer bærekraftig

Designing out waiting times for breast cancer patients.

Nå kan du være med i konkurransen om å levere tjenestedesign til innovasjonsprosjekter i Politidirektoratet, Kulturrådet, Bydel Grünerløkka og Bodø kommune. 

Stimulab-prosjekter søker tjenestedesign

Gang- og sykkelbroen «Bryggebroen» i København om natten. Moderne bygninger i bakgrunnen.

Sammen med våre nordiske samarbeidspartnere inviterer vi aktører fra hele Norden til å være med på å utvikle en felles nordisk smartbymodell. Gjennom å lage en modell som bedrer innbyggernes livskvalitet, kan vi styrke Nordens posisjon som smartbyregion.

Bli med på workshop om en felles nordisk smartbymodell

Utsira kommune: Et levende testsenter. Innovasjonskonkurranse i regi av DOGA.

Statsråd Nikolai Astrup vil offentligjøre vinnerne av årets innovasjonskonkurranse under Nordic Edge Expo 2020. Vi markerer også startskuddet for en ny runde av konkurransen.

Vinnerne av innovasjonskonkurransen offentligjøres

Statsråd Nikolai Astrup demonstrerer énmetersgrensen sammen med de andre innlederne. Fra venstre: Bodil Motzke, Lisbeth Hammer Krogh, Per Einar Dybvik, Ingerid Helsing Almaas, Bjørn Arild Gram og Soheil Dabestani.

Plassert i sentrum i den nye stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor finner vi brukerne. Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller stortingsmeldingen et viktig steg i riktig retning, der designmetodikk og brukerinvolvering står helt sentralt for å kunne løse stadig mer sammensatte og komplekse offentlige oppgaver.

Setter innbyggerne i sentrum for offentlig innovasjon