Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Suldal i Rogaland ønsker å tenke nytt om hvordan de ivaretar behovene til sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer.

Suldal i Rogaland ønsker å tenke nytt om hvordan de ivaretar behovene til sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer. Foto: Jan Nordtveit

Foto: Jan Nordtveit

Åseral, Lom, Vanylven, Sortland, Suldal, Nome, Sogndal/Luster/Aurland, Nore og Uvdal og Skjervøy er årets Gnist-kommuner.

Disse ble valgt ut blant 32 søknader fra kommuner i hele landet. DOGA, Nordic Edge og Distriktssenteret stod for utvelgelsen i tett samråd med fylkeskommunene, som også bidrar med finansiering og støtte til de utvalgte kommunene.

Gnist-kommunene får nå hjelp til å koble på design- og arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å avdekke muligheter og ressurser, og drive fram nyskapende og bærekraftige løsninger på viktige utfordringer.

– Her har vi innovasjonsvillige kommuner som ønsker å gå i front, og utfordre både seg selv og næringslivet til å tenke nytt. Løsningene vil kunne skaleres til andre kommuner med lignende problemstillinger, og bidra til inspirasjon og nytenkning på tvers av regiongrenser, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder for Gnist-programmet i DOGA.

Etterlyser designere og arkitekter

Designere, arkitekter og andre aktører med relevant kompetanse oppfordres til å gå sammen i tverrfaglige team og sende inn tilbud. DOGA og Nordic Edge plukker sammen med kommunene ut ett team pr. kommune – 9 totalt – som mottar 300 000 kroner hver for å utvikle løsninger på de utvalgte kommunenes utfordringer. Det skjer i form av en designprosess tilpasset lokale behov i perioden mai–oktober 2022.

Konkurranseprogrammene med mer informasjon om kommunenes utfordringer og selve prosessen lanseres 10. mars 2022.

Attraktive lokalsamfunn i hele Norge

Gnist-programmet kobler stedsutvikling sammen med næringsutvikling. Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram er positiv til at utviklingen av steder, tjenester og næringer blir sett i en sammenheng.

– Mangfoldige bygder med et levende sentrum, urbane kvaliteter, gode møteplasser og flott natur kan tiltrekke seg unge mennesker som etablerer seg. Det kan igjen gi tilgang på viktig kompetanse som er nødvendig for distriktenes fremtidige bærekraft og attraktivitet. Jeg gleder meg til å følge med på de nye Gnist-kommunene, sier Gram.

Dette er utfordringene de nye Gnist-kommunene skal få hjelp til å løse: 

Åseral i Agder ønsker nytenkning rundt hvordan de kan bygge bærekraftige, og samtidig konkurransedyktige, hyttefelt. 

Lom i Innlandet ønsker å utforske nye boligmodeller for både fastboende og besøkende, som bidrar til varierte og gode bomiljøer. 

Vanylven i Møre og Romsdal vil utforske hvordan synergiene fra Stad skipstunnel kan utnyttes til å gjøre kommunen mer attraktiv i fremtiden. 

Sortland i Nordland vil utforske fremtidens bærekraftige og attraktive sentrum gjennom nye samarbeidsmodeller og digitale løsninger. 

Suldal i Rogaland ønsker å tenke nytt om hvordan de ivaretar behovene til sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer. 

Skjervøy i Troms og Finnmark vil forme et innovativt fagmiljø for havbruk som skal bygge på lokal kunnskap og ressurser, men også tiltrekke seg ny kompetanse. 

Nome i Vestfold og Telemark vil se på hvordan de kan fremme lokal verdiskaping og stedsutvikling med utgangspunkt i verdens største forekomst av sjeldne jordarter. 

Sogndal, Luster og Aurland i Vestland ønsker å utforske innovative løsninger innenfor bærekraftig turisme og infrastruktur, med utgangspunkt i kulturminner og verdifull natur. 

Nore og Uvdal i Viken ønsker å se på fysiske tiltak for å skape et «kvinnekraftverk» som fremmer næringsutvikling og innovasjonskultur.

Les eller last ned

Les mer om de utvalgte kommunenes utfordringer som skal løses gjennom Gnist.

Las ned dokumentet (PDF)

Følgekommuner

Disse kommunene er med som følgekommuner i Gnist-programmet.

  • Kvinesdal
  • Kongsvinger
  • Averøy
  • Rana
  • Nordreisa
  • Stad
  • Hemsedal
  • Gjerstad
  • Østre Toten
  • Eigersund

Dette er Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består av tre deler:

1. En åpen og digital kompetansedel, for å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling.

2. En digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling som de ønsker å utforske nye og innovative løsninger på.

3. En løsningsdel for utvalgte kommuner, hvor vi kobler på design- og arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å utvikle nyskapende løsninger på kommunenes utfordringer.

Les mer om Gnist >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.