Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitektur ut i verden

For aller første gang får norsk arkitektur et eget eksportprogram. Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak den historiske satsingen som ble lansert mandag ettermiddag. Pilotprogrammet skal vare i ett år, med oppstart høsten 2017. 

– Norsk arkitektur har unike kvaliteter som etterspørres i internasjonale fagmiljøer. Tilbakemeldinger vi har fått sier at norske arkitekter nyter spesielt stor respekt innen bærekraft – klima og miljø, men også den sosiale bærekraften. Norske arkitekter er også svært gode formgivere, der relasjonen med landskap og natur er viktig. De er flinke med materialer og detaljer og står for åpen og inkluderende arkitektur. Byene vi lager er kompakte, grønne og gode å bo i for menneskene. Dette gjør at vi skiller oss ut i arkitekturverden, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA.

Dataillustrasjon av Snøhettas senter for verdenskultur i Saudi-Arabia. Bildet viser bygningene om natten, og de ser ut til å være alene i ørkenen.
King Abdulaziz Centre for World Culture i Saudi-Arabia. Illustrasjon Snøhetta.
Foto: Snøhetta

Mæland: – Stort eksportpotensial

Selv om arkitekturbransjen er lønnsom og genererer en betydelig omsetning i norsk målestokk, 7 milliarder kroner i 2014, foregår det aller meste på norsk jord. Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjør eksport bare 1 prosent av bransjens totale omsetning, ifølge Prognosesenteret.

– Norsk arkitektur springer ut av den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygg og omgivelser. Dette ser vi at har et stort eksportpotensial i den omstillingen fremtidens byer står overfor verden over. Det er få arkitektbedrifter som har tatt steget ut i verden, men de som har gjort det, har fått gode resultater. Det er derfor gledelig å kunne bidra til at flere kan etablere seg internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.

Lokal kunnskap avgjørende

Samarbeidspartnerne DOGA og Innovasjon Norge skal bruke tiden fram mot sommeren til å ferdigutvikle eksportprogrammet. Tor Inge Hjemdal antyder at satsingen skal spisses mot om lag 8-12 arkitektvirksomheter som har tydelige ambisjoner og forutsetninger når det gjelder eksport. 

– Forskjellige land og byer har forskjellige problemer og behov. For å lykkes med dette programmet må vi opparbeide oss kunnskap om utfordringer, strukturer og konkurransesituasjon i aktuelle markeder, og kombinere denne med de fortrinnene norske arkitektbedrifter har, sier Hjemdal.

St. Kilda besøkssenter i Skotland. Dette er en dataillustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter.
Besøkssenter under utarbeidelse på øya Lewis i Ytre Hebridene i Skottland, et samarbeid med Dualchas Architects. Illustrasjon av Reiulf Ramstad Arkitekter.
Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter
Datailliustrasjon av Reiulf Ramstads besøkssenter i Mjols Bjerge, Danmark. Bildet forestiller bygningen i skumring.
Besøksenter i Mols Bjerge i Danmark. Illustrasjon Reiulf Ramstad Arkitekter.
Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland konstaterer at det er en sterk og økende interesse for nordisk og norsk arkitektur.

– Bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar på den internasjonale arenaen gjennom utstillinger, internasjonale utmerkelser, og i diskusjon og utvikling av faget. Samtidig representerer arkitektur et betydelig større eksportpotensial enn det Norge fram til nå har klart å realisere. Derfor tar vi initiativet til dette eksportprogrammet, sier hun. 

– Positivt med spissede satsinger

Professor Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries, mener det bor et betydelig eksportpotensial i norsk arkitektur.

– Norge er kjent for god og bærekraftig arkitektur og gode arkitektoniske løsninger, og dette er noe vi kan fronte. Jeg synes det er utmerket med spissede eksportprogrammer for de kreative bransjene. Da kan man treffe riktige markeder med de relevante bedriftene samt oppnå verdifull nettverksbygging og kompetansedeling, sier Gran.

Dataillustrasjon av Helen og Hards byutviklingsprosjekt i Vien, Østerrike, Aspern.
Prosjektet Aspern er en del av Europas største byutviklingsprosjekter i Wien, Østerrike. Illustrasjon Helen & Hard.
Foto: Helen & Hard

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, direktør for arkitektur Tor Inge Hjemdal, mobil 971 83 747

* Innovasjon Norge, seniorrådgiver kulturell og kreativ næring, Margit Klingen Daams, mobil 909 37 763

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA). Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.