Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur
.

Helt siden 1964 har norske selskaper og organisasjoner kunnet søke om DOGA-merket for design og arkitektur, tidligere kjent som Merket for god design. Nytt i år er at vi ber deg som søker DOGA-merket om å fortelle juryen hvordan prosjektet bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er også relevante i norsk kontekst

Målene er som kjent globale, og det er ikke alle av de 17 målene som umiddelbart oppleves relevante i en norsk kontekst. Tar en derimot en titt på delmålene som ligger under hvert mål, ser en at målbildet er litt mer nyansert enn ved første øyekast.

Ta for eksempel delmål 1: Utrydde fattigdom. Delmål 1.2 sier: «Innen 2030 (...) minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom». I Norge i 2019 var det ifølge SSB 24 prosent som oppga at de bor i en husholdning «som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift». 6 prosent bor i en husholdning «som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes». Så – til tross for at Norge er et velstående land globalt sett – er fattigdom likefullt en problemstilling som angår mennesker i Norge.

DOGA-merkede prosjekter har positive ringvirkninger

I denne oversikten tar vi for oss ett og ett bærekraftsmål og trekker frem tidligere vinnerprosjekter som på ulikt vis bidrar positivt.

Vær oppmerksom på at prosjektene som trekkes frem i denne artikkelen er plukket ut av redaksjonen i DOGA for å illustrere små og store bidrag til å nå målene. Virksomhetene som står bak prosjektene argumenterer ikke nødvendigvis for at prosjektet er bærekraftig på den måten vi bruker dem som eksempler i denne sammenhengen.

1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å redusere andelen som lever i fattigdom.
 • Å gi alle, særlig fattige og sårbare personer, «lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering».

Brettspillet Economio

Fagdisipliner: Grafisk design, interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Economio er et brettspill for skoler som lærer barn og unge om personlig økonomi, og å sette av ekstra til uforutsette utgifter. Spillet snakker også om sirkulærøkonomi på en veldig enkel og lur måte, og stimulerer på den måten til et mer ansvarlig forbruk.

Projektet Economio er vinner av DOGA-merket 2019.
Economio
Foto: Larssen & Amaral
Nifty Feeding Cup i bruk i India
Nifty feeding cup
Foto: Lærdal Global Health

2: Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å redusere feilernæring
 • Å heve produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket
 • Å opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr 

Nifty Feeding Cup

Fagdisipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Nifty Feeding Cup er en gjenbrukbar silikonkopp utviklet for å mate brystmelk til nyfødte som har vanskelig for å amme rett fra brystet. Koppen er lett å bruke, lett å rengjøre, koster 1 USD og gir babyen kontroll over mengde og hastighet under mating. Nifty Feeding Cup er spesielt utviklet med tanke på lavressursland der det er stor barnedødelighet, ofte som følge av lav fødselsvekt. 

Jytte

Fagdisipliner: Emballasjedesign, visuell identitet

Hvordan bidrar det?
Emballasjedesignet til Jytte – en småskalaprodusent av glutenfritt mel – gir kunden tydelig informasjon om næringsinnhold og bruksområder i en leken og forfriskende drakt. Produktet skiller seg ut på butikkhyllen og styrker Jyttes posisjon i segmentet.

AV1 blir holdt av elev.
Av1
Foto: Estera Kluczenko
Helseutvalget og Bielke+Yang mottar DOGA-merket for ny logo og grafisk profil.
Helseutvalget
Foto: Bielke+Yang

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder
 • Å sikre allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester
 • Å redusere mødre- og barnedødelighet

Confrere

Disipliner: Interaksjonsdesign, tjenestedesign

Hvordan bidrar det?
Confrere er en digital tjeneste for krypterte videosamtaler. Tjenesten legger til rette for fortrolige samtaler mellom f.eks. lege og pasient, og bidrar på den måten til å sikre allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester.

AV1

Disipliner: Industridesign, interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Roboten AV1 gir langtidssyke barn mulighet til å delta i undervisning og opprettholde sosiale bånd med klassekamerater hjemmefra. AV1 bidrar derfor til å dempe følelsen av ensomhet og isolasjon hos barn som ikke kan delta fysisk i klasserommet.

CPR Race – gamification som redder liv

Disipliner: Interaksjonsdesign, industridesign

Én av tjue vil en gang i livet være i en situasjon der de trenger ferdigheter innen hjerte- og lungeredning. Da er det for sent å google. CPR Race bruker gamification for å motivere folk til å lære hjerte-lunge-redning og være bedre rustet til å redde liv.

CPR Race er en av mange løsninger fra Laerdal Medical som kjennetegnes ved smart bruk av designmetodikk for å skape produkter som hver for seg er med på å oppfylle bedriftens strategiske mål om å bidra til at 500 000 flere liv reddes årlig.

Helseutvalget

Disipliner: Grafisk design, visuell identitet

Hvordan bidrar det?
Helseutvalget har som oppgave å bedre folks seksuelle helse og er spesielt rettet mot LHBT-gruppen. Etter at de lanserte sin nye profil, har de nådd frem til grupper det tidligere har vært vanskelig å få tak i, og de tester i dag flere enn noensinne. 

Ruter Gange (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Interaksjonsdesign, tjenestedesign

Hvordan bidrar det?
Ruter Gange er en tilleggsfunksjon til Ruter-appen som gir oppdatert og tilpasset informasjon om egnede gangruter innenfor kollektivnettet i Oslo. Forslag til gangruter basert på f.eks. lysforhold, lavt trafikkstøy, snøryddede ruter og naturskjønne omgivelser bidrar oppfordrer til å bruke beina som transportmiddel og kan dermed lede til bedre folkehelse.

Differensiert meklingstjeneste

Disipliner: Tjenestedesign

Hvordan bidrar det?
Rundt 52 000 barn i Norge må hvert år tilpasse seg en ny hverdag i to hjem, fordi foreldrene skiller lag. Bufdirs meklingstjeneste har som formål å sikre at livet i to hjem skal bli så bra som mulig for barna. Men alle samlivsbrudd er forskjellige og krever ulike løsninger. Bufdir brukte derfor tjenestedesign for å utvikle en differensiert meklingstjeneste: ett for samlivsbrudd med høyt konfliktnivå og ett for dem med lavt konfliktnivå.

Ordningen har gitt gode resultater: flere konflikter løses på lavere nivå, og i saker med høyt konfliktnivå inngås det flere avtaler utenfor rettsalen. Løsningen bidrar til at konflikter løses på lavest mulig nivå i samfunnet og skåner både foreldre og barn for unødig stress.

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Disipliner: Arkitektur, interiørarkitektur

Hvordan bidrar det?
Smart gjenbruk av de eksisterende bygningsmassene og arkitektur som utnytter dagslyset maksimalt, har ført til lavere sykefravær og økt stolthet og trivsel blant de ansatte.

Se eksempelsamlingen «Arkitektur og folkehelse» for flere relevante eksempler fra arkitekturfeltet.

Mat- og merkevarehuset sett innenfra med åpne vinduer ut mot gateplan
Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka
Foto: Ivan Brodey
Projektet Confrere er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Confrere

4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle
 • Å fremme muligheter for livslang læring for alle

Elements of AI

Disipliner: Interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Elements of AI er et gratis og lettfattelig nettkurs i kunstig intelligens. Kurset er tilgjengelig på alle europeiske språk, gir studiepoeng ved samarbeidende studieinstitusjoner (NTNU i Norge). Med sin enkle og tilgjengelige formidlingsform, bidrar prosjektet til å gi lik tilgang på utdanning, og fremmer muligheter for livslang læring. 

AV1

Disipliner: Industridesign, interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Roboten AV1 fungerer som ambassadør for langtidssyke barn som ikke har mulighet til å delta i fysisk i undervisningen. Roboten er barnets øyne, ører og stemme i klassrommet, mens barnet får med seg hva som skjer via smarttelefon eller nettbrett.

Lys som singaliserer håndsopprekning og en egen modus når barnet ønsker å være passiv lytter, legger til rette for at barnet kan følge og delta i undervisningen hjemmefra, på egne premisser.

BRIGHT SunBell

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
BRIGHT SunBell er en bærbar solcellelampe for folk i off‑grid‑situasjoner verden rundt. Lampen er spesielt designet for mennesker i flyktningleirer som et alternativ til farlige parafinlamper eller stearinlys. Siden lampen ble lansert i 2014, har FN kjøpt inn mer enn 2,5 millioner lamper (tall fra 2019), og det estimeres at lampen har hjulpet mer en 10 millioner mennesker i områder uten elektrisitet.

Ved siden av være et rent energialternativ, har lampen flere positive ringvirkninger: lyset gjør at skolearbeid kan gjøres etter mørkets frembrudd og gjør det mulig for flere å fullføre utdanning, og den gir økt trygghet for kvinner ved å redusere risikoen for overfall og voldtekt.

SunBell in use in Africa_credit_K8_INDUSTRIDESIGN_TARAL_JANSEN
BRIGHT SunBell
Foto: K8 Industridesign / Taral Jansen
Projektet Elements of AI er vinner av DOGA-merket 2019.
Elements of AI
Foto: Feed AS

5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å gjøre slutt på diskriminering og vold mot kvinner
 • Å sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.
 • Å gi kvinner lik rett og tilgang til økonomiske ressurser

Reclaim women’s space – a garden at Hurumzi square (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Arkitektur, byrom

Hvordan bidrar det?
I dette masterprosjektet utforsket arkitekten potensialet i en inneklemt tomt i gamlebyen på Zanzibar hvor urbane rom tidligere forbeholdt kvinner gradvis har måttet vike for turismeformål. Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillingen: hvordan kan arkitektur bidra til å myndiggjøre («empower») kvinner.

Resultatet er et forslag til en urban hage med en tilhørende bygning med noen soner som er åpne for alle, og andre som er spesielt tilrettelagt for kurs og sosiale aktiviteter som skal støtte, og er forbeholdt, lokale kvinner.

Reclaim Women’s Space. Vinner av DOGA-merket 2019.
A garden at Hurumzi Square
Foto: Eva Storrusten

6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann
  bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer
 • Bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer
 • Å verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer

Jets Pearl

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Jets er en ledende leverandør av toaletter med vakumteknologi til det maritime markedet. Jets Pearl bruker 90 % mindre vann enn tradisjonelle toaletter, noe som har ført til suksess også i nye markeder på land, som hytter, hoteller og steder med vannmangel. I modellen Jets Pearl kombineres den patenterte vakumløsningen med brukervennlig design som er ergonomisk, enkelt å renholde og ser bra ut.

Ecotone SpectraLice

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Ecotone SpectraLice er en sensor for automatisk telling og kategorisering av lakselus i oppdrettsmerder. Ved å få bedre og mer detaljert oversikt over lus i en bestand kan man målrette behandlingen bedre og spare både fisken og miljøet rundt merden for unødig miljøskadelig belastning.

Nærbilde av et kamera
Ecotone Spectralice
Jets Pearl

7: Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk
 • Å heve energieffektivitetsraten

BRIGHT SunBell

Disipliner: Industridesign 

Hvordan bidrar det?
BRIGHT SunBell er en bærbar solcellelampe for folk i off‑grid‑situasjoner verden rundt. Lampen er spesielt designet for mennesker i flyktningleirer som et alternativ til farlige parafinlamper eller stearinlys. Siden lampen ble lansert i 2014, har FN kjøpt inn mer enn 2,5 millioner lamper (tall fra 2019), og det estimeres at lampen har hjulpet mer en 10 millioner mennesker i områder uten elektrisitet. 

Seasight

Disipliner: Industridesign, interiørarkitektur

Hvordan bidrar det?
Seasight er en ny hybrid sightseeingbåt som frakter turister inn og ut av den verdensarvlistede Nærøyfjorden. Båten er den første av sitt slag i verden. Den lette vekten og elektriske motoren gjør at båten er spesielt energieffektiv, og skånsom for fjordlandskapet den trafikkerer.

Seasight nr 1: Vision of the Fjords i Aurlandsfjorden
Seasight
Foto: Sverre Hjørnevik
Balholm Fruktvin
Balholm fruktvin
Foto: Sigve Aspelund / Tinagent

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å oppnå full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere
 • Å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Seasight

Disipliner: Industridesign, interiørarkitektur

Hvordan bidrar det?
Seasight er en ny hybrid sightseeingbåt som frakter turister inn og ut av den verdensarvlistede Nærøyfjorden. Den lette vekten og elektriske motoren gjør at båten er spesielt energieffektiv, og skånsom for fjordlandskapet den trafikkerer. Etter at den ble satt i drift i 2016, har båten blitt en severdighet i seg selv, og er med på å fremme en bærekraftig turistnæring.

Balholm fruktvin

Fagdisipliner: Emballasjedesign, visuell identitet

Hvordan bidrar det?
Arbeidet styrker posisjonen til en småskalaprodusent i det vestlandske landbruket, og utfordrer prosecco-segmentet med et lokalprodusert produkt laget av en tradisjonsrik råvare.

To utebenker fra Vestre. Laget i tre og aluminium.
Folk utemøbelserie
Foto: Lasse Fløde
DYPP

9: Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur
 • Å fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering
 • Å omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser
  innovasjon

Folk utemøbelserie

Disipliner: Industridesign, møbeldesign, byrom

Hvordan bidrar det?
Folk er en serie utemøbler laget av skandinavisk furu og aluminium produsert på Karmøy. Serien ble til gjennom en tverrfaglig designprosess og samarbeid mellom Vestre og Norsk Hydro, og er produsert i Norge og Sverige med 100 prosent fornybar energi.

DYPP (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Systemisk design

Hvordan bidrar det?
DYPP er et systemisk designproisjekt som demonstrerer at tang og tare kan utfordre plast som emballasje og på sikt gi stor verdiskaping langs hele norskekysten.

Gjennom prosjektet har designerne vært i tett dialog med eksperter og forskere på feltet tang og tare. Innsikten har de brukt til å utforme fire fremtidsscenarioer fra i dag og frem til 2050, som viser hvordan tang og tare kan utfordre plast på ulike måter.

Prosjektet viser at næringen rundt tang kan skape mange arbeidsplasser og bli en viktig eksportvare for Norge – både i form av kunnskap og teknologi. 

Barking up the right tree (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Systemisk design, arkitektur

Hvordan bidrar det?
Prosjektet «Barking up the Right Tree – or How to Promote Local Wood Knowledge in Western Norwegian Communities» undersøker arkitektens rolle i den lokale verdikjeden for tre og årsakene til at vi ikke lenger høster materialer fra de naturlige skogene som omgir oss.

Diplomoppgaven viser at den lokale trenæringen kan være konkurransedyktig om den organiseres bedre. Arkitekter kan være pådrivere for en slik utvikling, både ved å velge lokale tresorter til sine prosjekter og ved å være aktive deltakere i tverrfaglige samarbeid i treindustrien.

MakersHub
Krabat Runner er vinner av DOGA-merket 2019.
Krabat runner
Foto: Heidi Dokter

10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
 • Å sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling
 • Å legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former

MakersHub (DOGA-merket Nykommer)

Disipliner: Interiørarkitektur, designledelse

Hvordan bidrar det?
MakersHub ble stiftet for å utforske hvordan man som designer kan ta et sosialt ansvar og møte dagens samfunnsutfordringer. Gruppen bruker arkitektoniske verktøy for å bekjempe fordommer, passivisering og sosial ekskludering av marginaliserte grupper i samfunnet. De bruker medvirkning som et aktivt virkemiddel for å skape økt tilhørighet og selvbygging som et mestringsverktøy.

Krabat runner

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
At barn har en funksjonsnedsettelse, betyr ikke at de ikke har lyst til å være i aktivitet. Likevel blir de ofte plassert i vogn, rullestol eller lignende, og dermed går de glipp av både aktivitet og sosialt samvær med jevnaldrende. Denne innsikten var bakteppet for prosjektet som ledet frem til Krabat Runner – en løpe- og sparkesykkel som med sine tre hjul og sitt tøffe formspråk gjør at barn med ulik grad av funksjonsnedsettelse kan delta i aktiviteter de tidligere ikke kunne være med på.

NeoBeat

Fagdisipliner: Industridesign, interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Hjertemåleren NeoBeat gir rask og pålitelig informasjon om hjerterytmen til nyfødte og er designet for å redde liv i områder med lite ressurser. Produktet har en finansieringsplan der høyere pris i industriland finansierer bruken i lavutviklingsland og bidrar dermed med å redusere ulikhet mellom land.

Den samiske halvtimen (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Tekstil- og motedesign

Hvordan bidrar det?
Ambisjonen bak kleskolleksjonen var å vise at urfolk ikke er isolerte stammer, men verdensfolk. At de er en del av en global kultur av myter, historier og tradisjoner som ikke forholder seg til landegrenser eller nasjoner. Designeren Ramona Salo Myrseth er også en del av en voksende internasjonal bølge av unge kunstnere og designere som tar tilbake og formidler urfolkverdier i en moderne kontekst.

Fra sydøst
Sykkelhotell på Rosenholm stasjon
Foto: Espen Grønli
Nedre Foss bypark er vinner av DOGA-merket 2019.
Nedre Foss bypark
Foto: Majewski

11: Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å gi tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris
 • Å gi tilgang til grunnleggende tjenester til en overkommelig pris
 • Å gi tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris
 • Å oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering
 • Å gi bedre luftkvalitet
 • Å gi bedre avfallshåndtering
 • Å gi allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

Nedre foss bypark

Disipliner: Landskapsarkitektur, byrom

Hvordan bidrar det? 
Nedre Foss bypark ble offisielt åpnet i mai 2017 og blåste nytt liv i et «glemt» område mellom Nedre Foss gård og Kuba. Målet med prosjektet var å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter for å gi det tilbake til byens befolkning. Prosjektet har også hatt stort fokus på inkluderende design; lekeområdet fungerer for eksempel også som trappefri adkomst til det tilstøtende amfiet.

Leile

Disipliner: Interaksjonsdesign, tjenestedesign

Hvordan bidrar det? 
Etterspørselen etter SiOs studentboliger overstiger tilbudet, noe som fører til at mange studenter er henvist til et privat leiemarked med høyere priser og som det kan være vanskelig å orientere seg i.

Derfor har SiO utviklet tjeneste Leile, en digital plattform hvor studenter kan finne andre studenter de «bør» bo sammen med i tillegg til geografiske og privatøkonomiske verktøy, som hjelper dem å vurdere bydeler, og å disponere egen økonomi. På den måten bedrer studentene mulighetene sine til å finne en god bosituasjon, og de stiller også sterkere i møtet med private utleiere. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for mange som har flyttet hjemmefra for første gang.

03 Assembly Palace (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Arkitektur, urbanisme, byrom

Hvordan bidrar det? 
Drammen har de siste ti–tjue årene vært gjenstand for en storstilt satsing på fornyelse og forskjønning av både sentrum og bydelene. Masteroppgaven 03 Assembly Paøace stiller spørsmål ved hvordan transformasjonen foregår, og gir uttrykk for en bekymring for at utviklingen ikke tar hensyn til bydelenes egenart, men heller streber etter en «felles oppskrift».

Ved å fordype seg i det nedlagte kjøpesenteret Fjell senter og se på hvordan det kan omgjøres til et fleksibelt og anvendelig samlingssted – for mangfoldet i bydelen – gir oppgaven spennende innsikter i hvordan lokalmiljøet kan omskape eksisterende strukturer til sosialt bærekraftige møtesteder.

Oslo bysykkel

Disipliner: Visuell kommunikasjon, tjenestedesign

Hvordan bidrar det? 
Urban Infrastructure Partner tok over bysykkelordningen i Oslo da den gamle skulle skiftes ut på grunn av slitasje og fallende interesse. Den nye profilen bidro til å gjøre tilbudet synligere og mer tilgjengelig i bybildet, både fysisk i form av sykler og stativer, men også visuelt.

Oslo bysykkel har vært en suksess, og stadig flere velger å reise miljøvennlig. Fra 2015 til 2018 økte antallet unike brukere fra 30.000 til ca 97.000. Turer per år med bysykkel gikk opp fra rundt 950.000 i 2015 til 2,8 millioner i 2018.

Håhamaren bro og turvei

Disipliner:Landskapsarkitektur

Hvordan bidrar det?
Strekningen forbi Håhammaren var lenge en «missing link» i det sammenhengende turveisystemet langs Stavangers del av Hafrsfjord på grunn av krevende terrengforhold. Med ferdigstillingen av prosjektet er turstien fullført, og det er skapt et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkningen. Gjennom prosjektet har det også vært stort fokus på å bevare landskaps- og terrengforholdene langs Hafrsfjord i størst mulig grad.

Sentralen
Sentralen
Foto: Sentralen
Heymat+ er vinner av DOGA-merket 2019.
Heymat+
Foto: Heymat AS / Sofie Brovold, stylet av Kirsten Visdal

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser
 • Å redusere matsvinn
 • Å redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord
 • Å redusere avfall og stimulere til sirkulære prosesser
 • Å øke bevisstheten rundt bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen

Sykkelhotell på Rosenholm stasjon

Disipliner: Arkitektur, landskapsarkitektur

Hvordan bidrar det?
Sykkelhotellet på Rosenholm gir syklende et trygt, tørt og vakkert sted å parkere tohjulingen. Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte. Sykkelhotellet er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder hvordan man kan utnytte ubrukte byrom på nye, smarte måter.

Economio

Disipliner: Interaksjonsdesign, grafisk design

Hvordan bidrar det?
Economio er et brettspill som lærer barn og unge om personlig økonomi, og å sette av ekstra til uforutsette utgifter. Spillet snakker om sirkulærøkonomi på en veldig enkel og lur måte, og stimulerer på den måten til et mer ansvarlig forbruk.

Folk utemøbelserie

Disipliner: Industridesign, møbeldesign, byrom

Hvordan bidrar det?
Utemøbelserien Folk består av benker, krakker, bord, sykkelstativer og avfallsbeholdere, laget av skandinavisk furu og aluminium produsert på Karmøy. Serien ble til gjennom en tverrfaglig designprosess og samarbeid mellom Vestre og Norsk Hydro. Målet var å skape en aluminiumsprofil som kunne produseres rasjonelt, med minst mulig ressurser, og som samtidig kunne gå igjen som et element i hele produktserien. Serien er produsert i Norge og Sverige med 100 prosent fornybar energi.

Heymat +

Disipliner: Produktdesign, industridesign

Hvordan bidrar det?
Heymat + er en grov og slitesterk matte som samtidig er et vakkert og stemningsskapende objekt for hjemmet. Matten har høy absorberingsevne, er lett å rengjøre og har lang levetid.

Hver kvadrameter matte er laget av 66 resirkulerte plastflasker, har en gummiert bakside og er svært slitesterk.

Sentralen

Disipliner: Arkitektur, interiørarkitektur, visuell kommunkasjon

Hvordan bidrar det?
To tradisjonsrike bygninger er blitt tranformert og forent i det som i dag er Sentralen. Byggene har til dels meget høy verneverdi, go prosjektet bygger på et godt samarbeid mellom byantikvaren, arkitekter, utbygger og designere. 

Det er lagt stor vekt på fleksible løsninger. Alle rom er flerfunksjonelle og kan brukes til ulike aktiviteter. Samtidig kan antall arbeidsplasser enkelt justeres opp og ned. Alle tekniske føringer ligger åpent i himlingen og kan enkelt justeres. Prosjektet er med andre ord planlagt og bygget for å tåle endringer over tid.

Objectum (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Produktdesign

Hvordan bidrar det?
Objectum er et bibliotek av 60 unike former laget av bjørk. Det er en fordypning i bjørk som materiale, og et resultat av en plan om å skape 60 objekter i bjørk på 60 dager.

Målet med prosjektet var å formidle verdien av å kombinere fagfeltene design, kunst og håndverk. Formbiblioteket tjener både som refleksjon over materialbruk og som inspirasjon til konkrete produkter som er spesialtilpasset tresortens egenskaper.

Vi har en krise (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Grafisk design

Hvordan bidrar det?
Masteroppgaven «Vi har en krise» undersøker hvordan grafisk design kan formidle og visualisere konsekvensene av klimakrisen på en konkret og lettfattelig måte. Resultatet av prosjektet ble en bok og en utstilling på Kunsthøgskolen i Oslo, og er en tankevekkende, taktil og tredimensjonal infografikk som viser sammenhengen mellom personlig forbruk og klimagassutslipp.

Vi har en krise av Aurora Brunvoll
Objectum av Vilde Hagelund
Foto: Vilde Hagelund

13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
 • Å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer
 • Å styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer


Vi har en krise (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Grafisk design

Hvordan bidrar det?
Masteroppgaven «Vi har en krise» undersøker hvordan grafisk design kan formidle og visualisere konsekvensene av klimakrisen på en konkret og lettfattelig måte. Resultatet av prosjektet ble en bok og en utstilling på Kunsthøgskolen i Oslo, og er en tankevekkende, taktil og tredimensjonal infografikk som viser sammenhengen mellom personlig forbruk og klimagassutslipp.

Undervannsrestauranten Under
Foto: Ivar Kvaal
Projektet Flyt Seaweed er vinner av DOGA-merket 2019.
Flyt Seaweed
Foto: Kind Conceptual Branding AS

14: Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å beskytte og gjenopprette økosystemer under vann
 • Å fremme bærekraftig bruk av økosystemer under vann
 • Å sikre bærekraftig havbruk og høsting fra havet
 • Å redusere havforurensing

Nedre foss bypark

Disipliner: Landskapsarkitektur, byrom

Hvordan bidrar det?
Nedre Foss bypark ble offisielt åpnet i mai 2017 og blåste nytt liv i et «glemt» område mellom Nedre Foss gård og Kuba.

Som del av prosjektet er det bygget en fisketrapp som gir fisken mulighet til å forsere Nedre Foss og svømme videre oppover Akerselva. Hele parkanlegget er dimensjonert for å kunne tåle en 200-årsflom. I tillegg er regnbed, vegetasjon og vannrenner er bevisst plassert for å håndtere overvannet, i store eller små mengder, og bruke det som en ressurs for området.

Under

Disipliner: Arkitektur, interiørarkitektur

Hvordan bidrar det?
Under er resultatet av en helhetlig og tverrfaglig prosess med arkitekter, designere, havforskere og lokale håndverkere. I tillegg til å være en destinasjon for verdens fremste gastronomer, er Under en maritim forskningsstasjon. Gjennom en rekke kameraer og sensorer som er montert på byggets utside, kan forskere observere arter de tidligere ikke har hatt adgang til på nært hold.

Dette har allerede ført til unike funn innenfor marinbiologi; forskerne har oppdaget et artsmangfold man ikke visste fantes i området. Kokkene på restauranten samarbeider også tett med marinbiologer for å utforske hvilke kortreiste råvarer de bør benytte seg av for å gi gjestene utsøkt mat med et sunt miljøavtrykk.

Flyt seaweed

Disipliner: Grafisk design, identitetsdesign, emballasjedesign

Hvordan bidrar det?
Inspirasjonen til designkonseptet for Flyt Seaweed er hentet fra den biologiske strukturen i tang. Resultatet er originalt og tidløst, og et godt eksempel på vellykket grafisk historiefortelling om bærekraftig høsting far havet, tradisjon og fremtid, lokal verdiskaping og internasjonale markeder.

DYPP (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Systemisk design

Hvordan bidrar det?
Omkring 70 prosent av jordens overflate er vann. For å møte fremtidens økende befolkning og klimaendringer, er vi nødt til å utnytte ressurser i havet bedre. Gjennom masteroppgaven DYPP utforsker designerne hvordan infrastrukturen langs norskekysten kan overføres til alge- og tangoppdrett som på sikt kan være et reelt alternativ til plastemballasje. 

Ecotone SpectraLice

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Ecotone SpectraLice er en sensor for automatisk telling og kategorisering av lakselus i oppdrettsmerder. Ved å få bedre og mer detaljert oversikt over lus i en bestand kan man målrette behandlingen bedre og spare både fisken og miljøet rundt merden for unødig miljøskadelig belastning.

Landscape Healing er vinner av DOGA-merket 2019.
Landscape Healing
Foto: Richard John Seymour
Barking up the right tree er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Barking up the right tree av Ida Wressel og Nikolina Søgnen
Foto: Ida Wressel

15: Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å beskytte og gjenopprette økosystemer på land
 • Å fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land
 • Å sikre bærekraftig skogforvaltning og stanse avskoging
 • Å motvirke landforringelse og tap av artsmangfold

Landscape Healing

Disipliner: Landskapsarkitektur, rehabilitering

Hvordan bidrar det?
Prosjektet Landscape Healing startet tidlig på totusentallet da Forsvarsbygg hyret 3RW arkitekter til å lage en nasjonal plan for å rehabilitere skytefelt og treningsområder i Forsvarsbyggs eie.

Når prosjektet er ferdig vil mer enn 20 000 hektar (200 km2) norsk natur være rehabilitert. Noen av områdene blir tilbakeført som friluftsområder og nasjonalpark, mens andre blir klargjort for ny næringsvirksomhet.

Prosjektet er gjennomført med stor ydmykhet og respekt for den opprinnelige naturen, og bør bli et forbilde for hvordan vi kan og bør rydde opp etter oss når vi har gjort inngrep i naturen.

Barking up the right tree (DOGA-merket nykommer)

Disipliner: Systemisk design, arkitektur

Hvordan bidrar det?
Med sitt diplomarbeid undersøker arkitektene Ida Wressel og Nikolina Søgnen arkitektens rolle i den lokale verdikjeden for tre og årsakene til at vi ikke høster materialer fra de naturlige skogene som omgir oss. 

Å gjenoppta kvalitative hogststrategier som plukkhogst vil både bidra til å øke kvaliteten på skogen og inngå som viktig skjøtsel av kulturlandskapet og vårt biologiske mangfold.

Diplomoppgaven viser at den lokale trenæringen kan være konkurransedyktig om den organiseres bedre. Arkitekter kan være pådrivere for en slik utvikling, både ved å velge lokale tresorter til sine prosjekter og ved å være aktive deltakere i tverrfaglige samarbeid i treindustrien. 

NoFence

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Nofence er verdens første virtuelle gjerde for geiter. Løsningen bygger på GPS-teknologi og har potensiale til å påvirke hvordan vi forvalter utmark og bekjemper gjengroing av kulturlandskap.

På oppdrag fra Brønnøysundregistrene har Fossland+Foss redesignet Altinn.no, sammen med byHands som har stått for illustrasjonene. Prosjektet får nå DOGA-merket for design og arkitektur.
Altinn
Forside dittforslag.no
dittforslag.no
Foto: Dittforslag.no

16: Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Dette kan være løsninger som bidrar til:

 • Å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling
 • Å sikre lik tilgang til rettsvern for alle.
 • Å bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Å redusere vold, overgrep og menneskehandel
 • Å redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.
 • Å sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.
 • Å sikre allmenn tilgang til informasjon

Altinn

Disipliner: Interaksjonsdesign

Hvordan bidrar det?
Altinn brukes både av privatpersoner, næringsliv, kommuner og statlige organer, og fra 2003 til 2018 passerte over 415 millioner skjemaer og meldinger gjennom portalen. Siden som tidligere var vanskelig å navigere, har i sin nye drakt gjort skjema og offentlig informasjon langt enklere å finne frem til. På den måten bidar nye Altinn til å sikre allmenn tilgang til informasjon.

Styrerommet

Disipliner: Interaksjonsdesign, Tjenestedesign

Hvordan bidrar det?
Et styreverv medfører mange plikter og et stort ansvar som kan føles overveldende, men Styrerommet – med sin gode funksjonalitet og enkle brukergrensesnitt – bidrar til å senke terskelen for å engasjere seg. Ved å lage gode brukeropplevelser ut av det som for mange er ansett som tidkrevende og til dels belastende oppgaver, vil det bli enklere for flere mennesker å ta del i det viktige styrearbeidet, og bidra til å skape bedre borettslag og sameier.

Dittforslag.no

Disipliner: Interaksjonsdesign, visuell kommunikasjon

Hvordan bidrar det? 
Dittforslag.no er et eksempel på hvordan interaksjonsdesign kan brukes til å stimulere folk til å delta i demokratiske prosesser. Løsningen har potensielt stor samfunnsmessig betydning, fordi den reduserer avstanden mellom politikere og innbyggere. Tjenesten er enkel å ta i bruk, visuelt tiltalende og leder brukeren gjennom prosessen på en konstruktiv og dialogorientert måte, der brukeren selv må reflektere over sine standpunkter på vei frem til forslag.

Under ikonbilde
Under
Foto: Ivar Kvaal
En benk laget i tre og med aluminium på sidene som armlener og ben i ett stykke. Benken er designet av Form og produsert av Vestre. Skal stilles ut på den norske fellesutstillingen under Milano Design Week.
Folk
Foto: Trine Hisdal. Benk fra Vestres nye utemøbelserie 'Folk', designet av Front.

17: Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Dette kan være løsninger som som bidrar til:

 • Nye partnerskap,
 • At myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeider for å nå målene om bærekraftig utvikling.

Folk utemøbelserie

Disipliner: Industridesign

Hvordan bidrar det?
Møbelserien Folk har blitt til gjennom en tverrfaglig designprosess som involverte både designerne i Front, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører i Vestre og Norsk Hydro. Målet var å skape en aluminiumsprofil som kunne produseres rasjonelt, med minst mulig ressurser, og som samtidig kunne gå igjen som et element i hele produktserien.

Folk ble lansert under Stockholm Furniture & Light Fair i februar 2019 og har høstet mye internasjonal oppmerksomhet, ikke minst under møbelmessen i Milano. Den er ventet å bli et viktig eksportprodukt for Vestre.

Landscape Healing

Disipliner: Landskapsarkitektur, tverrfaglig

Hvordan bidrar det?
Når prosjektet Landscape Healing er ferdig vil mer enn 20 000 hektar (200 km2) norsk natur være rehabilitert. Områder som tidligere har vært skytefelt og treningsområder for forsvaret, skal bli tilbakeført som friluftsområder og nasjonalpark, og noen klargjøres for ny næringsvirksomhet.

Dette tverrfaglige prosjektet med forskere, biologer, historikere, arkeologer og soldater – ledet av arkitekter – utfordrer det tradisjonelle synet på hva arkitekter kan bidra med. Landscape Healing er ekstremt komplekst, med utfordringer knyttet til alt fra å rydde gammel ammunisjon til å gjenplante flora.

Under

Disipliner: Arkitektur, interiørarkitektur, tverrfaglig

Hvordan bidrar det?
Under er resultatet av en helhetlig og tverrfaglig prosess med arkitekter, designere, havforskere og lokale håndverkere. I tillegg til å være en destinasjon for verdens fremste gastronomer, er Under en maritim forskningsstasjon. Gjennom en rekke kameraer og sensorer som er montert på byggets utside, kan forskere observere arter de tidligere ikke har hatt adgang til på nært hold.

Dette har allerede ført til unike funn innenfor marinbiologi; forskerne har oppdaget et artsmangfold man ikke visste fantes i området. Kokkene på restauranten samarbeider også tett med marinbiologer for å utforske hvilke kortreiste råvarer de bør benytte seg av for å gi gjestene utsøkt mat med et sunt miljøavtrykk.

Hvordan vurderer juryen prosjektet opp mot verdikriteriene?

Juryen vurderer søknader til DOGA-merket opp mot kriteriene form, funksjon, nyskaping, samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. De tre siste omtaler vi som «verdikriterier».

Det er verdt å bemerke at søknaden din blir vurdert med utgangspunkt i prosjektets egen kontekst og forutsetninger. For eksempel så kan det å utfordre en norm innenfor egen bransje veie tungt, dersom det setter et godt eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen.

Juryen vil se etter umiddelbare og dokumenterbare effekter av prosjektet i søknaden – men de vil også se etter positive ringvirkninger prosjektet kan ha på lengre sikt. Juryen skal være kritisk og pragmatisk i vurderingen av søknaden, samtidig som de har mandat til å se muligheter og være visjonære på vegne av prosjektet når de mener det er høyst sannsynlig at det vil bidra positivt på sikt.

Juryen legger ikke vekt på kvantitet i besvarelsen rundt bærekraftsmålene. Med andre ord: det kan være bedre å besvare ett eller to mål godt, enn å svare på fem mål middelmådig.

Tips til søknadsskrivingen

 • Vær så konkret som du klarer når du begrunner hvordan prosjektet ditt bidrar til å nå målene.
 • Begrunn med fakta, f.eks. tallgrunnlag og sitater, der det er mulig.
 • Vær oppmerksom på delmålene under hvert hovedmål, og vurder nøye hvor prosjektet ditt treffer best.
 • Dersom prosjektet har positive effekter/ringvirkninger som ikke lar seg kategorisere under bærekraftsmålene kan du beskrive disse under "Andre effekter/ringvirkninger"

Vil du søke DOGA-merket for design og arkitektur?

Søknadsfristen for 2023 har gått ut. Ny mulighet for å søke åpner våren 2024. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.