Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram
Søk-om-DIP-midler-innen-25-mai_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg
Foto: Sverre Chr. Jarild

Søk om DIP-midler >>

Koronaviruset har ført til en rekke utfordringer for norsk næringsliv. Og i kriser som dette står ikke alltid innovasjon i høysetet. Men kriser kan også åpne for nye muligheter, skape forståelse for mer radikale beslutninger og gi større villighet til å prøve nye løsninger utenfor komfortsonen. I dårlige tider gjennomføres endringer man ikke våget før. Men ressursene er knappe, valgmulighetene mange, så hva skal en satse på?

Svaret ligger i designdrevet innovasjon.

Designdrevet innovasjon sikrer en dyp forståelse for endringene i kundens tankesett og adferd før nødvendige investeringer må gjøres. Dette senker risikoen for å feile i markedet og fører til bedre og mer treffsikre produkter og tjenester.

Etter kriser fordeles markedsandeler på nytt. Det gjelder å være forberedt på den nye situasjonen. Vil du ha økonomisk støtte til å kjøre et innovasjonsprosjekt? Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan hjelpe din bedrift å komme styrket inn i fremtiden.

Designdrevet innovasjonsprogram

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Ved å søke får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder, til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. 

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Se foredrag om DIP med nyttig informasjon og presentasjon av erfaringer fra to tidligere mottakere

Spørsmål og svar

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at egen eller innleid designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.

Hvem kan søke?

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner som kan vise til regnskapstall for 2020 og 2021, kan søke om støtte fra DIP. Designbyråer kan også søke i samarbeid med en oppdragsgiver. Programmet støtter ikke enkeltmannsforetak.

Hvor mye kan vi søke om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50% av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Når blir DIP–støtten utbetalt?

Mottakere av DIP får utbetalt støtten i slutten av september 2022.

Søk om DIP-midler >>

Søknadsfristen for DIP er 25. mai 2022, klokken 23.59.

Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Alt du trenger å vite for å søke om støtte >>

Tidligere mottakere 

Siden 2009 har vi delt ut mer enn 80 millioner kroner til 205 prosjekter innen alle typer bransjer og samfunnssektorer. Vi har støttet prosjekter innen bygg og anlegg, energi, ferdigvare, helse og velferd, klima og miljø, maritim og offshore, matproduksjon, reiseliv og transport.

DIP er rettet mot etablerte bedrifter og målet med programmet er økt lønnsomhet og konkurransekraft i norsk næringsliv. Mange av prosjektene er realisert og resultatene har så langt vært oppsiktsvekkende gode!

La deg inspirere av prosjektene som fikk støtte i 2021.

Ny innovasjonsguide 

For å videreformidle erfaringene fra tidligere prosjekter, har DOGA utviklet en innovasjonsguide for deg som er intressert i å lære mer om designdrevet innovasjon og designtenkning. Se guide for designdrevet innovasjon her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.