Bildet viser interiøret på Flytoget.

Du kan søke Innovasjonsprisen for universell utforming med egne prosjekter eller foreslå andre prosjekter du mener fortjener anerkjennelse. Det er to ulike søknadsskjemaer: et for etablerte virksomheter, designere og arkitekter og et for studenter og nyutdannede designere og arkitekter. Frist for innsending er 22. juni, klokken 13.00.

Søk om Innovasjonsprisen for universell utforming

Bofellesskapet Vindmøllebakken sett fra luften.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer og løfter frem nyskapende prosjekter som bidrar til mangfold, likeverd og inkludering. Prisen kan tildeles designere, arkitekter, private og offentlige virksomheter inkludert studenter og nyutdannede.

Om Innovasjonsprisen for universell utforming

Bildet viser en mobiltelefon på et bord med Vipps-appen åpen. Vipps vant Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 og kategorien for tjenestedesign.
John Arne Bjerknes

Juryen består av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner med ekspertise innenfor universell utforming og inkluderende design og arkitektur. De vil vurdere innkomne søknader utifra et helhetlig kvalitetsperspektiv. Kriteriene som legges til grunn ved juryering inkluderer alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, funksjonalitet og brukervennlighet, estetikk, bærekraft og prosess. De vektlegger spesielt innovasjon og universell utforming som går  utover generelle lovkrav og minstestandarder.

Jury 2023

Vi ser spesielt etter løsninger som fremmer mangfold, likeverd og inkludering gjennom design og arkitektur. Juryen vurderer blant annet brukeropplevelse,  funksjonalitet, estetikk, forretningsmodell og materialvalg. Sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft er også viktig.

Priskategorier og kriterier