Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Steds- og næringsutvikling

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling.

Attraktive lokalsamfunn

Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Kommunal kompetanse

Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter.

Designmetoder

Metoder fra design og arkitektur og tverrfaglig samarbeid er sentralt i programmet.

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som ønsker hjelp til å løse komplekse utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling.

DOGA bistår kommunene som blir valgt ut til programmet med å få koblet på design- og arkitekturkompetanse for å utforske behov og muligheter. Sammen driver de fram nyskapende konsepter sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og andre sentrale aktører.

Se mer om årets Gnist-prosjekter og les alle sluttrapporter >>

 

– For Sortland sin del har deltakelsen i Gnist vært en utløsende faktor for å få ting til å skje. Etter mange års arbeid har vi klart å gå fra ord til handling på veldig kort tid. Vi har bygget eierskap og engasjement som skal til for å drive sentrumsutviklingen fremover sammen med alle gode krefter i kommunen, sier kommunearkitekt i Sortland, Kristine Røiri.

Kommunearkitekt Kristine Røiri i Sortland har forsøkt å samle alle gode krefter i kommunen i forbindelse med årets Gnist-prosjekt.

Sortland har sammen med designteamet jobbet med å utforske og teste hvordan Sortland som lokalsamfunn kan jobbe sammen om å aktivere havnepromenaden, og skape flere møter mellom land og vann.

Sortland kommune
Sortland ønsker å aktivere havnepromenaden, og skape flere møteplasser mellom land og vann.
Foto: Håvard A. K. Johansen

Gull i tidlig fase

Erfaringene fra Gnist viser at det er i den tidlige fasen av en  innovasjonsprosess hvor det er rom for å jobbe på nye måter. I denne fasen kan man sikre at konseptene som blir utarbeidet ivaretar brukerbehov og er helhetlige og langsiktige.

Åshild Myhre Amundsen, næringssjef i Lom kommune, sier at det med «å tørre å stå i utfordringen» er noe av det viktigste de tar med seg fra Gnist-prosessen. I Lom har det handlet om å utforske nye boligmodeller i en distriktskommune med den klassiske problemstillingen tomme hus med sesongvariasjon.

– Det har vært utrolig nyttig og lærerikt. Vi gleder oss til å jobbe videre med resultatet, som nok ville ha sett radikalt annerledes ut dersom vi ikke hadde blitt en Gnist-kommune, konstaterer Amundsen.

Arena for samskaping

Kari Røynlid, planlegger i Åseral kommune, bekrefter at Gnist gir en arena for samskaping mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

– De nye ideene og metodikken som DOGA presenterte, utvidet perspektivet og utfordret alle de involverte i prosessen på en god måte.

Kari Røynlid, planlegger i Åseral kommune.

Røynlid får medhold fra Adrian Rove Nordgård, arkitekt i Lundhagem, som vant oppgaven om å utforske framtidens bærekraftige hyttekonsepter på Bortelid.

– Som arkitekt får man vanligvis definerte rammer. I Gnist jobber man mer i krysningspunktet mellom design og arkitektur, og det var svært inspirerende, sier Nordgård.

Johann Magnus Kjartansson, arkitekt i Haugen/Zohar, sier at han også har fått øynene opp for å jobbe mer i dybden med innsiktsarbeid før prosjektering.

– Det var både viktig og givende, og utfordret oss som arkitekter til ikke umiddelbart å gå i gang med kart og tegninger. Gnist skaper en åpen inngangsport for innovasjon, konstaterer Kjartansson.

Johann Magnus Kjartansson, arkitekt i Haugen/Zohar.

Ny Gnist-runde åpner i februar

Gnist-programmet viser at det er mulig å få til samfunnsinnovasjon og nytenkning ved å åpne for nye samarbeidsformer og kreative metoder.

Samtidig er det også tydelig at flere etterspør endringer regelverk og støtteapparat som kan bidra til å videreutvikle og realisere de nyskapende konseptene som har blitt utarbeidet.

– Det er komplekse utfordringer som ikke kan løses av sektor eller avdeling alene. Gnist kan tenne gnisten, men for å få det til å brenne trenger vi i større grad å vise overføringsverdien og få flere gode krefter til å trekke i samme retning, både på regionalt og statlig nivå, sier Malin Kock Hansen.

En ny runde av Gnist lanseres 1. februar 2023. Bærekraft og sirkularitet vil være sentrale elementer i programmet, og kommuner av alle størrelser kan delta.

Se mer om årets Gnist-prosjekter og les alle sluttrapporter >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.