Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

By- og stedsutvikling

Byer og steder er der vi lever våre liv. Det er her vi bor, arbeider, handler og gjør ærend. Det er her både de planlagte og uplanlagte møtene skjer, hvor vi utveksler ideer med andre, og opprettholder sosial kontakt. Hvordan vi tenker rundt planlegging og utvikling av våre byer og steder har en enorm betydning for både økonomi, miljø og folkehelse.

DOGA har kunnskapen

Design- og arkitekturfagene bidrar med nye metoder for å jobbe med by- og stedsutvikling. I DOGA har vi har inngående kjennskap til både fag og politikk, samt i offentlig forvaltning, næringslivets og innbyggeres behov. Der ser utfordringer, bidrar vi til å sette tema på agendaen og utforme nye løsninger. Vi er med på å inspirere og samtidig stille spørsmål ved eksisterende praksis. 

Dette gjør vi gjennom å koble aktører på ulike nivå, sektorer og bransjer. Vi eksperimenterer ofte gjennom pilotprosjekter eller innovasjonsprogram, og vi samler læring gjennom egne prosjekt og gjennom å hente gode eksempler fra inn- og utland. Kunnskapen formidler vi gjennom konferanser, seminarer, foredrag og egne digitale formidlingskanaler.

​Verktøy og kompetanse

På denne måten ønsker vi å bidra til at hele landet skal få tilgang til nye verktøy og kompetanse med utspring i design- og arkitekturfagene, som er tuftet på kommunenes, næringslivets og innbyggernes behov, og som bidrar til en bedre og mer innovativ utvikling av morgendagens byer og steder. Samtidig er vi også med på å åpne dører for både nasjonale og internasjonale aktører.​

På våre nettsider kan du lese mer om hvilke tema og metoder vi har fokus på akkurat nå, samt læring fra tidligere prosjekter og nettverk vi er med i.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.