Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Om prisen

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut av DOGA hvert tredje år, på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kriterier

Deles ut til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn.

Åtte kategorier

Transport, arkitektur, landskapsarkitektur, produktdesign, grafisk design, interiør og møbel, tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign.

Kategorivinnere

I arkitektur og landskapsarkitektur er kategorivinnerne: Mjøsparken i Brumunddal, demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum og Ruten bypark i Sandnes.

Uterom med asfalterte gangstier og beplantning omgitt av bygg

Demenslandsbyen Carpe Diem har overgått alle forventninger til hva et helsebygg kan være. Både inne- og utearealene er som beboerne: mangfoldige og individuelle. På oppdrag for Bærum kommune har Nordic Office of Architecture vært arkitekter og Bjørbekk & Lindheim har vært landskapsarkitekter.

Foto: Benjamin A. Ward / Nordic Office of Architecture

– Det er viktigere enn noen gang at byene, bygdene, bygningene og uterommene våre kan brukes av alle. Mjøsparken, Carpe Diem og Ruten bypark viser oss hvordan inkluderende arkitektur og landskapsarkitektur bidrar til mangfold, likeverd og universell utforming, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i DOGA. 

Denne måneden skal DOGA endelig dele ut Innovasjonsprisen for inkluderende design igjen, for femte gang siden 2011. Prisen er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Allerede nå offentliggjør DOGA hvilke tre prosjekter som mottar kategoripriser innenfor arkitektur og landskapsarkitektur. Disse konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design, som deles ut 24. januar kl. 14.00.

Mjøsparken: Folkeparken som rommer alle 

En gang i tiden var Strandsaga i Brumunddal et viktig sted for den lokale tømmerindustrien. I moderne tid har området mellom Mjøsa og E6 ligget som en gjengrodd og forurenset barriere mellom bysentrum og innsjø. 

Dette ville Ringsaker kommune gjøre noe med, og i forbindelse med E6-utvidelse åpnet det seg muligheter for det. Etter å ha konsultert innbyggerne, var kommunens ambisjon klar: De ville skape en folkepark som er inkluderende for alle og nnlandets mest attraktive friområde.  

Sammen med samarbeidspartnerne Norconsult, Østengen & Bergo og Betongpark har Ringsaker kommune transformert det utilgjengelige området.   

Oversiktsbilde over en park i og ved vannet.
Området mellom E6 og Mjøsa har ligget gjengrodd og skapt en barriere mellom Brumundal og Elva. Ringsaker kommune har konsultert innbyggerne og dekket deres behov: En folkepark som er inkluderende for alle.
Foto: Ringsaker kommune

Mjøsparken er blitt en park som ikke ekskluderer noen. Strandsonen er utformet slik at alle kan bruke den. Den byr på badebinge, grillplasser, sitteområder og til og med en kunstig øy.

Støpte ramper med håndløpere samt rullbare grusstier og tilpassede utemøbler gir full tilgang både for funksjonsfriske og personer med nedsatte funksjonsevner.  

Universelt utformede stier leder til en myriade av ulike tilbud og opplevelser. Her er det inkluderende sittemuligheter, vegetasjon og soner som gjør at alle kan bruke parken som de vil.

Strandpromenade i betong. Voksne som vasser i vannet, barn som leker og bader i vannkanten.
Parken byr på en sansehage og flere aktivitetsområder, blant annet en stor skatepark der besøkende kan utfolde seg med brett, sykkel, sparkesykkel og rullestol, uansett nivå. Alle sonene er tett tilknyttet den sammenhengende, trinnfrie stien langs vannet.
Foto: Ringsaker kommune
Lekeplass med dekke av sand med barn som leker og voksne som ser på.
I Mjøsparken er alle velkomne til å tilbringe en time eller dag og om sommeren er det en stor uteservering her med utsyn over Mjøsa.
Foto: Ringsaker kommune

Parken byr på en sansehage og flere aktivitetsområder, blant annet en stor skatepark der besøkende kan utfolde seg med brett, sykkel, sparkesykkel og rullestol, uansett nivå. Alle sonene er tett tilknyttet den sammenhengende, trinnfrie stien langs vannet.  

I Mjøsparken er alle velkomne til å tilbringe en time eller en dag. Besøkende kan få med seg en rekke gratisarrangementer i regi av kommunen, og om sommeren er det uteservering med utsyn over Mjøsa.

Også privat sektor benytter parken til konkurranser, utflukter og samlinger. Her er det rom for alle.  

Ringsaker kommune har på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk.

Juryen for DOGAs Innovasjonspris i inkluderende design

Mjøsparken tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur.

Juryen kaller dette et begeistrende prosjekt, et godt og verdifullt stykke stedsutvikling for fremtidens Brumunddal, som gir stor verdi til mange forskjellige mennesker og behov. 

«Ringsaker kommune har på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk. Mjøsparken legger grunnlag for friluftsliv og sosial rekreasjon som favner et imponerende bredt tilbud for mange ulike brukere. Både barneskoleelever og personer med funksjonsnedsettelser har kommet med innspill. Disse brukerprosessene har gitt fremragende resultater,» skriver juryen. 

Les mer om Mjøsparken her >>

Ruten bypark: Fra parkeringsplasser til inkluderende bypark 

Utenfor togstasjonen i Sandnes ble tilreisende og besøkende møtt av en stusselig og grå parkeringsplass. Kommunen innså at det livløse området ikke passet til byens mangfoldige behov. De koblet på arkitektkontoret Spacegroup og en rekke nasjonale og lokale samarbeidspartnere. 

Ved hjelp av blant annet pop-up-workshoper har både innbyggere og lokalt næringsliv blitt inkludert i en tverrfaglig planleggings- og utviklingsprosess.

Kommunen har også hentet inn viktige innspill fra det upolitiske organet Sandnes-ungdommens bystyre. 

Resultatet er Ruten bypark, et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner byens brukere og behov. 

Et stort, bølgende, rundt tak, åpent i midten, over en steinlagt plass med bed og beplantning. .
Innspill fra innbyggerne i Sandnes og det upolitiske organet Sandnes-ungdommens bystyre, var viktige da kommunen skulle vekke liv i området utenfor togstasjonen i Sandnes. Resultatet ble et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som favner om byens brukere og behov.
Foto: Floire Daube/Spacegroup

Parken er lagt opp for å brukes til markeder, konserter og feiringer. En skatepark er tilpasset både nybegynnere og viderekommende på alle typer hjul. Lekeplass, sitteområder og frodig natur rammes inn av en stor, lysende sirkel som er synlig fra luften – og som beskytter for vestlandsregnet.

Trapper er erstattet med trinnfrie løsninger, mens tydelige ledelinjer og god belysning gjør det trygt og enkelt å bevege seg gjennom byparken både sent og tidlig. 

Her er det også satt av plass til en av byens mest utsatte grupper. Der mange moderniseringsprosjekter innebærer at rusmisbrukere jages bort, får denne gruppen et eget, skjermet område med overbygg.

En person triller en annen i rullestol over et betongdekke under et sirkelformet tak holdt oppe av søyler.
I byparken er trapper erstattet med trinnfrie løsninger, mens tydelige ledelinjer og god belysning gjør det trygt og enkelt å bevege seg gjennom byparken både sent og tidlig. Faktisk har også kriminaliteten gått ned.
Foto: Jeroen Musch
Gutt som løper gjennom en fontene av vann som spruter opp fra gaten.
Området på Ruten bypark favner om alle byens innbyggere. Både barn som leker, brukere av alle typer hjul og en av byens mest utsatte grupper, rusmisbrukerne. For dem er det laget et eget skjermet område med overbygg.
Foto: Jeroen Musch

Ruten bypark er et nyskapende og gjennomtenkt samlingssted for den fulle bredden av innbyggerne i Sandnes.

Juryen for DOGAs Innovasjonspris i inkluderende design

Juryen hyller Ruten bypark, som mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur, som et flerfunksjonelt og mangfoldig bytorg for gode opplevelser.

Prosjektet viser hvordan arkitektur er avgjørende for god urbanisme og byutvikling. 

«Ruten bypark er et nyskapende og gjennomtenkt samlingssted for den fulle bredden av innbyggerne i Sandnes.  Dette er et tilrettelagt og variert torg som vever sammen byens viktigste funksjoner. Byparken gir oss mulighetene, vi får velge hvordan vi bruker dem,» står det i juryens kjennelse. 

Les mer om Ruten bypark her >>

Carpe Diem: Lar mennesker med demens gripe dagen 

Flere enn 100 000 nordmenn er rammet av demens. Mange av dem er plassert i helsebygg som slett ikke fungerer som trygge, stimulerende hjem for mennesker i en sårbar livssituasjon.  

Da Bærum kommune skulle bygge et nytt sykehjem for denne gruppen, ønsket de å gå bort fra den upersonlige og monotone stilen som er en fellesnevner for slike steder.

Sammen med arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitektene fra Bjørbekk & Lindheim hentet de inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbymodellen.  

To personer sett bakfra på vandrerute
Med Carpe Diem har Bærum kommune sammen arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim, hentet inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbymodellen.
Foto: Benjamin A. Ward/Nordic Office of Architecture

I demenslandsbyen Carpe Diem er grå mur og fremmedgjørende institusjonspreg vraket til fordel for et vennlig,frodig og hjemlig uttrykk.

Hvert bygg har sin egen identitet, og hvert nabolag sitt unike særpreg. Universell utforming er brukt til å berike arkitekturen, og gjør det lettere for beboerne å orientere seg.  

Alle boenheter vender ut mot et sentralt torg, noe som oppmuntrer til sosial omgang. Utendørs kan beboere og besøkende glede seg over raus beplantningvannspeil, lysthus, drivhus, hønsegård og treningsområde.

Alt er plassert langs en tilrettelagt vandrerute som alltid leder deg tilbake til utgangspunktet.  

Dronebilde av demenslandsbyen Carpe Diem. Hustak og uteområder med vandresti mellom hustakene.
Alle boenheter på Carpe Diem vender ut mot et sentralt torg, noe som oppmuntrer til sosial omgang. Arkitekturen er universelt utformet, og alt er plassert langs en tilrettelagt vandrerute som alltid leder deg tilbake til utgangspunktet.
Foto: Benjamin A. Ward / Nordic Office of Architecture
En eldre person og en pleier går på vandrestien i uteområdene i demenslandsbyen Carpe Diem.
Torget på Carpe Diem omkranses av åpne og inviterende fellesarealer som alle kan benytte seg av og som oppmuntrer til sosialt samvær.
Foto: Benjamin A. Ward / Nordic Office of Architecture

Fellesrommene er åpne og inviterende, og alle på Carpe Diem kan benytte seg av kulturhus, kafé, pub, treningsrom, frisørsalong og til og med en egen dagligvarebutikk med betjent kasse.

Flere av møblene er kjøpt i vanlige møbelforretninger eller donert av ansatte i kommunen, slik at rommene ser ut som vanlige hjem. 

Og der tradisjonelle sykehjem stenger verden ute med lukkede dører og strenge besøkstider, bygger Carpe Diem ned barrierene mellom beboerne og resten av samfunnet.

Både kafeen, uteområder og flere av inneområdene er åpne for pårørende, barnehager, lokalbefolkning og andre som ønsker å komme på besøk. 

På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen.

Juryen for DOGAs Innovasjonspris i inkluderende design

Nå mottar prosjektet Innovasjonsprisen for inkluderende design i både arkitektur og landskapsarkitektur.

Juryen kaller Carpe Diem et storslått referanseprosjekt som ivaretar mennesker med demens som en mangfoldig gruppe. De berømmer at den nyskapende landsbytanken er så mesterlig integrert både ute og inne 

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» ifølge juryen. 

Les mer om Carpe Diem demenslandsby her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.