Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Kategorivinner Landskapsarkitektur
  • Oppdragsgiver: Ringsaker kommune 
  • Arkitektur: Norconsult og Østengen & Bergo (skisseprosjekt)
  • Samarbeidspartner: Betongpark 
Utfordring

Utfordring: Fra nedlagt industriområde til folkepark 

I Brumunddal i Ringsaker kommune, mellom E6 og Mjøsa, lå Strandsaga – et nedlagt industriområde for håndtering av tømmer til den lokale trevareindustrien. Området var gjengrodd og til dels sterkt forurenset og var i praksis en barriere mellom Brumunddal og Mjøsa. Utbygging av fire-felt E6 og etablering av Mjøstårnet, verdens høyeste trebygning med hotell, leiligheter og kontorer, ga rom for et unikt samarbeid for helhetlig utvikling av området.  

Gode medvirkningsprosesser med et bredt mangfold av innbyggere ga Ringsaker kommune et bredt spekter av ønsker. Med store visjoner satte de seg et mål om å skape Innlandets mest attraktive offentlige friområde. Mjøsparken skulle bidra til samvær og aktiviteter på tvers av aldre, interesser og funksjonsvariasjoner – et samlingspunkt for både fastboende og besøkende.  

I tidlig fase fikk landskapsarkitektfirmaet Østengen & Bergo i oppdrag å utvikle skisseprosjektet for hele området. De skisserte en folkepark med spesiell vekt på ulike aktivitetssoner – på land og langs vannet – for den fulle bredden av befolkningen.  Deres hovedgrep «perler på en snor» er videreutviklet av Norconsults landskapsarkitekter ved å dele inn parken i ulike rom for å tilby unike og spektakulære opplevelser. Her skal være noe for alle. Parken skulle legge til rette for myke trafikanter med besøkende som ankommer både fra lokalområdet, motorveien og vannveien.  

Når vi kjenner utgangspunktet, blir den allerede fabelaktige Mjøsparken desto mer imponerende.  

To gutter som spiller basket. Ballen er på vei opp mot nettet.
Gode medvirkningsprosesser med et bredt mangfold av innbyggere ga Ringsaker kommune et bredt spekter av ønsker. Med store visjoner satte de seg et mål om å skape Innlandets mest attraktive offentlige friområde.
Foto: Ringsaker kommune
En sylinderformet betongkonstruksjon – et pumpehus. Nederst en terrasse der det sitter folk og spiser is.
Mjøsparken skulle bidra til samvær og aktiviteter på tvers av aldre, interesser og funksjonsvariasjoner – et samlingspunkt for både fastboende og besøkende.
Foto: Ringsaker kommune

Tilnærming: Stedsutvikling som strategi 

Landskapsarkitektene og kommunen har lykkes med visjonene sine: Mjøsparken har blitt en perle langs Mjøsa. Et flettverk av gangstier tar oss mellom tilpassede badeplasser, skateramper og sansehager. Man kan velge mellom rolige promenader langs variert flora eller raske sykkelstier, som er en favoritt blant pendlere på vei til byen. 

Stiene fletter ikke bare ulike aktivitetsområder sammen; de fletter alle besøkende, uansett alder og bakgrunn, sammen. Dette grepet har vært sentralt i strategien til landskapsarkitektene og kommunen: å skape en inkluderende møteplass for mennesker som ellers har lite med hverandre å gjøre, å skape et trygt nærområde og å fremme sosial bærekraft gjennom fysiske aktiviteter og sosiale muligheter tilpasset alle. 

Den inkluderende møteplassen kommer til syne i skateparken som ligger ved sansehagen – her er det muligheter for møter på tvers. Tryggheten – dette var tross alt et område mange synes det var utrygt å ferdes i tidligere – er ivaretatt gjennom åpne områder og god belysning, også etter nattens frembrudd. Ikke minst har det kommet en tunnel under E6 som lar ungdommen sykle trygt inn til parken. Og den sosiale bærekraften springer ut som et resultat av det hele: aktiviteter for enhver og ingen fysiske hindringer som holder noen utenfor. 

Juryen er begeistret over nydelige Mjøsparken – et skjønt, levende og artsrikt møtepunkt for innbyggerne. Dette har blitt en folkepark som også er god stedsutvikling for framtidens Brumunddal.

Erle Stenberg

Kategorileder landskapsarkitektur, Innovasjonsprisen for inkluderende design

Resultat: Noe for alle 

Det tidligere utilgjengelige området mellom E6 og Mjøsa er nå omgjort til en oase ved vannet. Den tidligere utilgjengelige strandsonen er transformert til en langgrunn badelagune med sandstrand innenfor en kunstig øy med bruer.

Bystranda er utformet med tanke på likestilt bruk for alle og er universelt utformet med badebinge, grillplasser og sittemuligheter. Kanter av kalkstein rammer inn eksisterende vegetasjon, som ble bevart og danner sittekant mot sandstranda.  

Adkomst ned til strandområdet for personer med nedsatt funksjonsevne er via en støpt rampe som tilfredsstiller krav til universell utforming. Denne har håndløper i to nivåer og er også en logisk forbindelse mellom toalettområdet og strandområdet. For å gi alle fysisk tilgang til vann er det etablert en rampe ned til en badebinge midt i lagunen. Denne oppleves som en trygg ramme for personer med nedsatt funksjonsevne eller eldre mennesker som søker ekstra trygghet.

De aller minste barna har også stor glede av badebingen. Området er ellers svært oversiktlig med rullbar grus under bord og benker og på stier. Møblementet er tilpasset rullestolbrukere ved at bordplaten er forlenget og at armlener er etablert på benker for å gi god sittekomfort. 

Sansehagen er bygget opp med et vell av tradisjonelle stauder som geranium og bergenia, og med blomsterrike og duftende busker som syriner, roser og magnolia, nennsomt satt sammen med tanke på både farger, dufter og minner. Farger og lukter er tiltalende for oss alle, men sansehager benyttes også ofte i demensomsorgen, for å vekke til live gamle minner om barndommens somre og kanskje gode minner fra arbeid og hygge i egen hage senere i livet. 

Buketten av opplevelser i Mjøsparken er stor. Her er det trinnfri strandpromenade og turstier, et godt utvalg av gode og inkluderende sittemuligheter, frodig vegetasjon og soner med både sol og skygge.

Det er også aktivitetsområder med skatepark for alle nivåer av de som vil utfolde seg med brett, sykkel, sparkesykkel og rullestol, samt petanqubane, basketbane, sandvolleybane, lekeplass, hundepark og egne vannstasjoner for de firbente. Om sommeren er det uteservering med utsyn over Mjøsa.  

Det er lagt til rette for alle både med tanke på fremkommelighet og trygghetsfølelse hele døgnet. Med bevisste valg av dekker og kanter, grunnbelysning og effektbelysning er det lett å få oversikt. Her er det rom for alle i alle aldre for aktivitet eller ro. Dette har gjort parken til en suksess, som er verdt å oppdage for flere. Alle sonene er tett tilknyttet den sammenhengende strandlinjen.  

Det største lekearealet i Mjøsparken er utformet med løs fallsand i kombinasjon med et fastere gulv av rundstokk som er satt ned i partier i sanden. Dette gir tilkomst for alle med bruk av gode, naturlige materialer, krav til fallunderlag er dekket og lekeplassen gir flyt inn til leken for alle brukere. 

Her kan du både realisere dine egne interesser, eller du kan finne felles aktiviteter for hele familien og vennegjengen. Nettopp det at man kan finne noe for alle og møte Mjøsa på mange forskjellige måter, skaper en inkluderende helhet. Et tydelig gangvegnett i form av rette hovedveier leder rett inn i parken, med andre turveier som snor seg på tvers til og mellom de ulike områdene inne i parken. En buet nedtrapping i betong langs strandkanten gir tilgang til vannet og binder de historiske pumpehusene til kranplassen, et kulturminne om det som var transformert til en helt ny møteplass. 

Om vinteren gjøres basketballbanen om til en skøytebane og en arena for helt nye opplevelser. De viktigste fartsårene og turstiene blir måket, og rullende som gående tas imot i vinterkledde Mjøsparken. 

Lekeplass med dekke av sand med barn som leker og voksne som ser på.
Det største lekearealet i Mjøsparken er utformet med løs fallsand i kombinasjon med et fastere gulv av rundstokk som er satt ned i partier i sanden. Dette gir tilkomst for alle med bruk av gode, naturlige materialer, krav til fallunderlag er dekket og lekeplassen gir flyt inn til leken for alle brukere.
Foto: Ringsaker kommune
Strandpromenade i betong. Voksne som vasser i vannet, barn som leker og bader i vannkanten.
Buketten av opplevelser i Mjøsparken er stor. Her er det trinnfri strandpromenade og turstier, et godt utvalg av gode og inkluderende sittemuligheter, frodig vegetasjon og soner med både sol og skygge.
Foto: Ringsaker kommune

Helsebringende og gratis 

Sosial bærekraft er beskrivende for den enorme verdien Mjøsparken gir. Som et fysisk og sosialt supplement utendørs og utenfor bysentrum, er Mjøsparken viktig for å få folk i aktivitet. Økt folkehelse har vært et av målene, og det er nå mulig i vakre, trygge og universelt utformede omgivelser. 

Den sosiale bærekraften finner vi også i det som var et viktig premiss fra kommunen: Mjøsparken skal være gratis. Det har den forblitt. Kommunen arrangerer åpne gratisarrangementer året rundt. Og i privat regi blir det avholdt mange konkurranser og samlinger: Tine-stafett, skolearrangementer og besøk av barnehager og skoler. Helseinstitusjoner tar med beboere og pasienter i minibusser til Mjøsparken for en mental og fysisk vitamininnsprøytning. 

Et viktig formgrep er også trygg og universelt utformet adkomst fra Brumunddal bysentrum og E6 for gående, trillende og rullende samt fra båthavna, den nye Skibladnerbrygga og Mjøstårnet. 

Mjøsparken er unik i sitt slag i størrelse og mangfold. Den er stor nok for alle og har samtidig rom for også å finne sin egen private plass i den store sosiale helheten. 

Oversiktsbilde over en park i og ved vannet.

Bystranda er utformet med tanke på likestilt bruk for alle og er universelt utformet med badebinge, grillplasser og sittemuligheter. Kanter av kalkstein rammer inn eksisterende vegetasjon, som ble bevart og danner sittekant mot sandstranda.

Foto: Ringsaker kommune

Gevinst: Gi god tid til konseptutvikling 

Den innholdsrike Mjøsparken har blitt en stor suksess som folkepark med tilbud til mange befolkningsgrupper. Den binder nå byen Brumunddal sammen med de attraktive strandområdene langs Mjøsa, til tross for at den firefelts brede E6 ligger mellom dem. 

Landskapsarkitektene gir Ringsaker kommune honnør som en premissleverandør med et klart konsept og fundament og som utfordret dem på å utvikle et flere delområder, samtidig som det skulle oppleves som én park, vevd sammen langs Mjøsstranda. 

Dette grunnkonseptet lå fast, og kommunens føringer var soleklare for Mjøsparken. Landskapsarkitektene og resten av den tverrfaglige prosjekteringsgruppen kunne derfor vie tid til å videreutvikle de ulike områdene som lekeplassen, sansehagen, rulle- og skateparken og den mangfoldige badelagunen. Og de kunne utvikle delområdene i detalj, kartlegge effekter og muligheter og finne de elegante løsningene som vevde parken – og folks liv – sammen, og innenfor de omforente helhetlige prinsippene. Samtidig er det tatt med elementer av historien til stedet med tømmer og sagbruk bl.a. gjennom materialbruk. På lekeplassen er det bl.a. stubbedekke og en interaktiv kunstinstallasjon som forteller en historie om vannets bevegelser, fløting og historien om at områdes tidligere funksjon. 

Føringen om at parken skulle være gratis ga byggherrene forutsigbarheten de trengte. Her kom det ikke plutselig en retrett fra kommunen med planer om en blokk med leiligheter eller betalte parkeringsplasser. Mjøsparken skulle være en folkepark.  

Å lage noe i så stor skala som Mjøsparken er, tar tid. Det krever en god bestiller og et godt samarbeid underveis i hele prosessen. Derfor har det hatt stor verdi at kommunen har vært tro mot visjonen sin. For i årene det tok å utvikle parken, har nye folk overtatt prosjektansvaret i kommunen, men med tydelige føringer gikk prosjektet hele tiden fremover i riktig retning.  

Stedsutvikling som strategi for økt stolthet og attraktivitet for Brumunddal og kommunen har i aller høyeste grad blitt levendegjort med Mjøsparken. Dette er et begeistrende prosjekt som gir stor verdi for en stor bredde av mennesker og behov. Det er også et viktig bidrag for tilflytning og næringsutvikling til området, og et forbildeprosjekt for mange kommuner og byer.  

Personer involvert i prosjektet

Ringsaker kommune: 
Elin Rønningen Hekne, utbyggingsleder 

Norconsult AS: 
Brit Angell Johnson (LARK) 
Ida Kristine Andresen Haug (LARK) 
Ingrid Sandberg Kjørven (LARK) 
Jon Arni Bjarnason (LARK) 
Kjetil Espedal, (LARK) 
Line Beate Løvlien (LARK)  
Nikoline Ekeberg Schjerve (LARK) 
Ragnhild Lied Børke (LARK) 
Birger Ø. Heyerdahl (ARK) 
Biljana Obradovic (Lysdesign) 
Lise-Lotte Hartmann (Lysdesign) 
Morten Quist-Hanssen (Prosjekteringsleder) 

Østengen & Bergo AS (skisseprosjekt, 2015):  
Kari Bergo, partner/daglig leder, landskapsarkitekt MNLA 

Samarbeidspartnere:  
Kasper Helle, Betongpark (design rullepark) 
Tomasz Ozdowski (kunstner for stålkule på lekeplassen) 

Juryens begrunnelse

Et forurenset stykke restareal har blitt til en mangfoldig park som favner alle aldre og interesser.

Juryen er begeistret over nydelige Mjøsparken – et skjønt, levende og artsrikt møtepunkt for innbyggerne. Dette har blitt en folkepark som også er god stedsutvikling for framtidens Brumunddal.

Mjøsparken består av et flettverk av stier som tar besøkende til rolige oaser og vakre badeplasser. Her er aktivitetssoner for eventyrlystne og sansehager når det er roen du søker. Valgfriheten står i sentrum, og gleden av å oppdage nye, vakre og bruksvennlige elementer er stor.

Ringsaker kommune har på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk, og hvor terrenget og naturen gjør opplevelsen komplett.

Juryen legger spesielt vekt på at gode brukerprosesser synliggjøres i det fremragende resultatet – her har rådene fra barneskoleelever og personer med funksjonsnedsettelser blitt virkeliggjort. 

Mjøsparken legger grunnlag for friluftsliv og sosial rekreasjon som favner et imponerende bredt tilbud for mange ulike brukere.Juryen påpeker at inkluderende tilkomst til vannet også flere steder i parken vil ytterlige kunne bygge oppunder nærheten til Mjøsa, for alle.

Mjøsparken vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Landskapsarkitektur for å ha samlet alle gode krefter i å skape et brukervennlig aktivitetssentrum. Dette er en sjelden berikelse for en by.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.