Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Kategorivinner Arkitektur
  • Oppdragsgiver: Sandnes kommune
  • Arkitekt: Spacegroup
  • Samarbeidspartnere: Betongpark, Light Bureau, Metallplan, DIFK, AROS, Consult 1 Entrepenør, Superunion/VI arkitekter 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Meld deg på frokosteminar om inkluderende arkitektur i praksis: Mjøsparken og Ruten bypark 19. juni 2024

Utfordring: Fra hard til myk infrastruktur 

Det var en visjon fra byens side om å transformere den golde parkeringsplassen til en urban oase for bredden av byens innbyggere, fra hard til myk infrastruktur i den bilbaserte oljebyen Sandnes. Det var et ønske om en frodig og aktiv bypark med rom for store og små arrangementer. Området lå som et kollektivt knutepunkt i byen med fartsårer fra alle kanter med de utfordringene og mulighetene som lå i dette.   

En enstemmig jury kåret arkitektkontoret Spacegroup/Superunion sitt forslag «Ringen» som vinnerforslag for Ruten bypark. En stor, lysende sirkel rammer inn festplassen på Ruten og er nå et landemerke godt synlig i byveven og ved ankomst fra togstasjonen. Inne i sirkelen er det plass til sirkus, 17. mai-feiring og store utendørskonserter. På tvers kan Blinkfestivalen passere i egen trasé.

Arkitektene har lagt vekt på at Ruten skal fungere til hverdags og til fest. Sirkelen er omrammet av park, tog og buss. Ruten blir omdreiningspunktet og møteplassen mellom jernbanen i vest, kjøpesenteret Amfi i de gamle spinneribygningene i øst, tinghuset i sør og bussstasjon og planlagt bolig/forretningsbygg i nord. 

Gutt som løper gjennom en fontene av vann som spruter opp fra gaten.
Her er alle velkomne, og stedet blir brukt av alle aldersgrupper.
Foto: Jeroen Musch
En ung mann skater på en skatebane. I bakgrunnen, et barn på sparkesykkel.
Innspillene fra det lokale skatemiljøet ble viktige i utviklingen av parken, i tillegg til behov som måtte dekkes for alle nivåer av trillende og rullende skatere.
Foto: Jeroen Musch

Tilnærming: Pop-up-workshoper ga retning 

Veien til en levende og inkluderende bypark har vært brolagt av ungdommen i Sandnes.  Med 27% av befolkningen i Sandes under 20 år og i god demokratisk ånd har byen gitt de unge medvirkningsmulighet. Sandnes ungdommens kommunestyre, et partipolitiskt nøytralt organ for kommunen som ivaretar ungdommens interesser i byen, har vært aktivt inkludert i hele prosessen. De spilte inn ungdommens ønsker og premisser for utviklingen. Og når Ruten bypark ble presentert for bystyret, ga ungdommene klar beskjed til politikerne om hvilken retning byparken skulle ta.  

Medvirkningsprosessen i prosjektet var bred og inkluderende. I tillegg til tett dialog med innbyggere, næringsliv, planmyndigheter og den politiske ledelsen, valgte Spacegroup å ta et smart og innovativt grep: Enkelte dager forflyttet de seg til det som skulle bli Ruten. Der gjennomførte de intervjuer og workshops hvor lokalbefolkningen bidro med innspill og retning. 

Det ble tidlig klart at Ruten bypark skulle huse en skatepark som skulle være til glede for mange. Betongpark, som er Norges største utvikler av skateparker, jobber aktivt med lokalmiljøet når de utvikler nye parker. I Sandnes ble innspillene fra det lokale skatemiljøet  derfor viktige i utviklingen av parken i tillegg til behov som måtte dekkes for alle nivåer av trillende og rullende skatere. Alle skatemiljøer og stedssnære behov er ulike og løsningen her ble også skreddersøm.  

Jeg vil berømme Sandnes kommune og Spacegroup for en god medvirkningsprosess. Vi i ungdommens byråd opplevde at vår stemme ble virkelig lyttet og tatt hensyn til. Det betød mye å få være en del av prosessen.

Milan Aran

Tidligere ungdomsordfører i Sandnes

Bærekraft som premiss 

Klimatilpasningen er et annet nyskapende grep  På tomten er det brukt resirkulert biokull som skal ta høyde for fremtidens flom – en trussel som ikke lenger er så fjern. Parken er nemlig bygget  på våtmark og myr, og kunne dermed være flomutsatt.  

Med grep som biokull i jorden, planting av trær, regnbed som kan håndtere overvann og andre klimatilpasninger, vil Ruten bypark leve i lang tid fremover. Menneskene som besøker torget, møter på et spennende biologisk mangfold og en variert formgiving som har klima og gjenbruk som rettesnor. 

Sandnes sentrums største transportknutepunkt og parkeringsplass har veket plass for en levende og inkluderende bypark, men folk må fortsatt komme fra og til. Dette har aktørene løst på sømløst og forbilledlig vis. De har lagt om bussveier, og de har gjort gatene bilfrie. En tverrfaglig tilnærming til transport og byutvikling har effektivisert trafikkarealene. 

En person triller en annen i rullestol over et betongdekke under et sirkelformet tak holdt oppe av søyler.
Med Ruten bypark har Sandnes kommue skapt et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner hele spekteret av byens brukere og behov.
Foto: Jeroen Musch

Resultat: Et identitetsskapende ikon 

I byparken er det de store dimensjonene som leker seg. Trær, bekker, lekeplasser, skatepark, fontener og sitteplasser – alt er innrammet av en stor, lysende sirkel. Et landemerke og et ikon for inkludering, synlig selv fra himmelen for alle som flyr over Sandnes. 

Sirkelen omfavner alt Ruten bypark har å by på, men den møter også Sandnes’ knutepunkter med et inviterende lys: stier, bybane, tog og buss – alle dreier seg rundt denne sirkelen. Dette gjør ringen til et samlende orienteringspunkt for Sandnes’ innbyggere. Ikke minst – og kanskje viktigst – er det identitetsskapende. Innbyggerne i Sandnes har fått et landemerke, og verdiene det formidler, er bærekraft og sosial tilhørighet. 

Juryen vil spesielt løfte fram verdien av Ruten bypark som et ikke-kommersielt samlingssted som inviterer til bruk for mange. Her er alt lagt til rette for markeder, konserter og turneringer – i tillegg til den daglige bruken som lekeplass, skatepark, møtested og en stille oppholdsplass. Byparken gir oss mulighetene, vi får velge hvordan vi bruker den!

John Arne Bjerknes

Juryleder og kategorileder arkitektur, Innovasjonsprisen for inkluderende design

Bytorget inviterer alle inn 

Den sentrale plasseringen sørger for at man lett kommer seg til byparken. Men byggherrene har også tatt viktige grep for at man lett kan komme seg rundt til de ulike sonene. Trapper er erstattet med trinnfrie løsninger. Tydelige ledelinjer og god belysning gjør at man trygt finner frem dit man skal.  

Åpenheten gjør at man lett får oversikt over plassen. Og ringen, det skinnende symbolet  er ikke bare et nydelig designgrep. Den fungerer også som beskyttelse mot regnet, en urban paraply over fellesskapet.  

Ruten bypark er et bytorg for fine hverdagsopplevelser, men den gode plassen gir også rom for større samlinger. Det er muligheter for konserter, sirkus, markeder, skytebaner og 17. mai-feiringer. På den måten har Ruten bypark egenskapene som trengs for å bli fellesarena for individuelle og kollektive øyeblikk og minner.

Et stort, bølgende, rundt tak, åpent i midten, over en steinlagt plass med bed og beplantning. .
Der det tidligere var parkeringsplass, er det nå muligheter for aktivitet uansett samfunnslag og funksjonsevne.
Foto: Floire Daube/Spacegroup

Gevinst: Et forbilde på sosial bærekraft i praksis 

Ruten er et viktig byfornyelsesprosjekt og aktivt i bruk av befolkningen. Ved å la innbyggerne medvirke i prosessen, og ved å ta innspillene deres på alvor, har Ruten bypark blitt en trygg og frodig identitetsmarkør for mangfoldet i byen.

Byparken skifter mellom eksplosiv aktivitet og rolig pusterom. Den rommer et skifte mellom hverdagsliv og store begivenheter. Og den er tilpasset skiftende vær, skiftende sesonger og innbyggernes skiftende rytme i hverdagen.  

I Ruten har Sandnes skapt et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner hele spekteret av byens brukere og behov. 

Her er alle velkomne, og stedet blir brukt av alle aldersgrupper, og med et eget lite område med overbygg spesielt tilrettelagt for folk som ellers blir glemt eller “jaget”; rusmisbrukerne. Nye Ruten er et lærestykke i sosial bærekraft i praksis 

Det er også dokumentert at kriminalitet har gått ned etter at Ruten ble omarbeidet. Belysningstrategien med Ringen som største lyskilde, omskaper den åpne plassen til et område for trygg ferdsel og opphold døgnet rundt hele året.   

I 2022 vant Sandnes prisen for «Mest attraktive by». Rutenparken ble i jurykjennelsen trukket fram som «et læringsstykke for sosial inkludering.» Det er heder som kler prosjektet godt. 

Personer involvert i prosjektet

Hovedoppdragsgiver:
Sandnes kommune

Arkitekt: 
Spacegroup ved
Gro Bonesmo
Gary Bates
Floire Daub 

Øvrig team:
Naofumi Namba
Fredrik Krogeide
Javier Elvira Lopez
Britt Johnson
Jose Hernandez
Peder Brand
Paul Antoine Lucas
Anna Nilsson
Robert Wiwatowski
Armelle Breuil
Erik Solheim
Saga Andersson
Elisia Brask
Zlatko Nikolic
Asya Guney
Zarina Belousova

Med i konkurransefasen:
Inside Outside ved Petra Blaisse 
Atelier Ten 

Samarbeidspartnere:  
Superunion / VI arkitekter ved Vilhelm Christensen 
DIFK ved Florian Kosche 
Betongpark ved Kasper Helle  
Light Bureau ved Thea Collett og og Frederik Friederichs 
Metallplan ved Franco Bløchlinger 
AROS ved Terje Børsheim 
Consult1 ved Torbjørn Coll 

 

 

Juryens begrunnelse

Et flerfunksjonelt og mangfoldig landsbytorg for gode historier og opplevelser.

Vi i juryen har hatt stor glede av å bli kjent med Ruten bypark – et tilrettelagt og variert torg som vever sammen Sandnes’ viktigste funksjoner. Her kommer alle seg enkelt frem, og man finner raskt et lunt og florarikt sted å tilbringe ettermiddagen.

Vi vil spesielt løfte fram verdien av Ruten bypark som et ikke-kommersielt samlingssted som inviterer til bruk for mange. Her er alt lagt til rette for markeder, konserter og turneringer – i tillegg til den daglige bruken som lekeplass, skatepark, møtested og en stille oppholdsplass.

Byparken gir oss mulighetene, vi får velge hvordan vi bruker den! 

Ruten bypark vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Arkitektur for å være et nyskapende og gjennomtenkt samlingssted for den fulle bredden av byens innbyggere. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.