Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Torsdag 16. mars var design- og arkitekturbransjen samlet i DOGA-huset for å feire de mest nyskapende, inspirerende, gjennomtenkte og velutførte prosjektene fra året som gikk.

Prisvinnerne har levert så ulike sluttprodukter som videoløsning for nødsamtaler, snøsag, visuell profil for et hotell, en fabrikkbygning, en hage, tannbørster, og ikke minst et fascinerende eksempel på spekulativt design, et prosjekt juryen har kalt «design fiction».

Juryleder Behnam Farazollahi forklarer at det er utfordrende, men slett ikke umulig å plukke priskandidater i så ulike kategorier. Mottakerne av DOGA-merket har det til felles at de har kraft til å bevege.

– Spørsmålene vi i juryen har spurt oss er: bringer dette prosjektet fagene våre videre? Flytter det på noe? Dette er kvaliteter vi kan snakke om uavhengig av om det er et produkt, en bygning eller en tjeneste, fastslår jurylederen.

Juryleder Behnam Farazollahi for DOGA-merket sitter i en stol på scenen under prisutdelingen.
Juryleder Behnam Farazollahi for DOGA-merket.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Videre har det vært et krav at DOGA-merket-mottakerne leverer på bærekraft, enten i form av sosial, økonomisk eller miljømessig gevinst. Behnam Farazollahi har sett en tydelig utvikling i sine fem år som juryleder.

– Bærekraft er nå en inkorporert del av prosjektene, og ikke noe man legger på som et eventuelt tillegg til slutt. Bærekraft er også viklet inn i forretningsmodellene i mye større grad enn tidligere, sier han.

Han mener arbeidet med DOGA-merket har bidratt til denne utviklingen gjennom å fremheve nettopp prosjekter med bærekraftskvaliteter.

Fra venstre: Reiulf Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter (Kornets Hus), Anders Eik Pilskog fra Stiv Kuling (The Longhouse at Lista) og Fredrik Temte fra Studio Geist/Papiret (Norsk design og kunsthåndverk bokserie) diskuterte blant annet tradisjon og innovasjon. Til høyre DOGAs Ingeborg Apall-Olsen.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Dyplæring i grupper

Nytt av året var at vinnerne var avslørt allerede før arrangementet begynte. I løpet av de siste ukene har de 31 mottakerne av DOGA-merket blitt sluppet bolkvis i tre etapper. Noe av spenningen var forløst, og dagen kunne vies læring og inspirasjon i ulike Dypdykk. Dypdykkene var organisert slik at deltagerne samlet seg i mindre grupper for å bli bedre kjent med de ulike konseptene og menneskene bak.

I dypdykket «Ny form gir ny status» deltok Reiulf Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitekter (Kornets Hus), Fredrik Temte fra Studio Geist/Papiret (Norsk design og kunsthåndverk bokserie) og Anders Eik Pilskog fra Stiv Kuling (The Longhouse at Lista). I samtalen tok de for seg hvordan ny form kan belyse tradisjoner og verdier fra vår felles fortid, og på den måten gi dem ny betydning og status.

Ramstad var blant annet opptatt av hvordan en bygning som Kornets Hus, som ligger i Hjørring i Danmark, kan tilføre stolthet og entusiasme til et sted.

– Lokalbefolkningen kan plutselig få øye på at de har noe av verdi, og at det kommer folk fra København eller andre steder i verden for å se på det, sa Ramstad.

Kornets Hus er både blitt et samlingspunkt for lokalbefolkningen og skolene i området, og en attraksjon for besøkende.

Tina Mee Johnsen og Kristin Marie Brudeseth på scenen under utdelingen av DOGA-merket nykommer.
Tina Mee Johnsen og Kristin Marie Brudeseth mottok DOGA-merket nykommer for Lydstyrke, et verktøy for å skape et mer inkluderende klassemiljø for hørselshemmede barn.
Foto: Sverre Chr Jarild

Nykommere med utestemme

Til å dele ut prisen DOGA-merket nykommer stilte næringsminister Jan Christian Vestre. Prisen løfter frem verdien av unge, visjonære tanker når vi skaper løsninger for fremtiden.

– Nivået på norsk design og arkitektur er skyhøyt. Det må vi tørre å snakke om med utestemme, sa næringsminister Vestre fra scenen.

Til designstudentene og nykommerne i bransjen hadde han en tydelig melding.

– Dere som har valgt dette faget, dere har valgt helt riktig. Det er enorme muligheter her. Det er i denne bransjen innovasjonen skjer. Design og arkitektur er katalysatorer vi trenger for å designe morgendagens samfunn.

Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal og næringsminister Jan Christian Vestre i inngangspartiet til DOGA-huset.
Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal og næringsminister Jan Christian Vestre.
Foto: Sverre Chr. Jarild

– Dere som jobber med design- og arkitekturfagene er spydspissene. Det er fag som har egenverdi, men også stor kommersiell verdi. De er avgjørende både nå som norsk eksport skal dobles innen 2023, og samfunnet skal gjennom en grønn omstilling, sa Vestre.

Juryleder Behnam Farazollahi var også imponert over ambisjonsnivået til nykommerne.

– Nykommerne er fasinerende. De har utrolig høye ambisjoner. De søker radikale endringer raskt, og de beskriver hvordan vi skal komme dit. De kaster ballen langt! sa han.

Designer Glenn Sæstad på scenen under utdeling av DOGA-merket.

Designer Glenn Sæstad presenterer DSP for SDG, som vant DOGAs gjeveste utmerkelse, DOGA Hedersmerket. – Vi fikk gåsehud av dristigheten, grundigheten og ambisjonene, uttalte juryen.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Heder og samfunnsnytte

Den eneste vinneren som var holdt hemmelig fram til siste slutt var den gjeveste: Mottakeren av DOGA Hedersmerket, den mest høythengende og prestisjetunge utmerkelsen innen design og arkitektur i Norge.

Hedersmerket går i år til designer Glenn Sæstad og diplomoppgaven DSP for SDG som han skrev ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO). Han har valgt et noe utradisjonelt tema for en designoppgave, og undersøker hvordan vi kan bruke digitale penger for å skape et rettferdig og bærekraftig samfunn.
DOGA Hedersmerket går til et prosjekt som gir spesielt stor verdi for samfunnet.

– Med DOGA Hedersmerket skaper vi de gode forbildene som andre i bransjen kan se til og etterfølge, sa administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Se flere bilder fra utdelingen (Flickr) >>

Deler av prisutdelingen ble strømmet – se opptakene her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.