Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

BRUKERSENTRERT

Designdrevet innovasjon lar brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter.

TREFFSIKKERT

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger.

TVERRFAGLIG

Designdrevet innovasjon utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

11 ÅR

Dette er det 11. året DOGA deler ut midler gjennom DIP. Siden 2009 er det blitt delt ut 80 millioner til 205 prosjekter.

På ett år har antall DIP-søkere økt med 137 prosent. Nå er det klart hvem som har kommet gjennom nåløyet denne gang.

Les om alle årets DIP-mottakere her

 

Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen, og det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen.

Iselin Nybø

Næringsminister

Portrett av næringsminister Iselin Nybø
– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.
Foto: Marte Garman

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er 11. gang Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

Les om alle årets DIP-mottakere her

 

Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.
Et av prosjektene som mottar DIP-midler er DYPP. Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frøya Thue og Frida van der Drift Breivik skal utforske mulighetene som ligger i tarebasert bioplast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.
Foto: Sverre Christian Jarild
Tor Inge Hjemdal
– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon, sier DOGAs administrerende direktør Hjemdal.
Foto: Sverre Christian Jarild

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

I år mottok programmet hele 190 søknader, en ny rekord i DIP-sammenheng, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

Les om alle årets DIP-mottakere her

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.