Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

«Jeg tror profilen vant fordi den er så tilpasningsdyktig i ulike dimensjoner og flater. Fra bevegelse digitalt, til fysisk rom og 3D. Og så treffer den de forskjellige fagfeltene DOGA representerer, med de ulike uttrykkene sine. For oss er det ekstra hyggelig å vinne med en identitet som representerer vår egen bransje, og det i en konkurranse med så mange sterke kandidater» sier Marc Ligeti, Lead Graphic Designer i Creuna. 

Juryens kommentar:

Konseptet bak DOGAs nye profil presser briljant grensene for hva identitetsdesign kan være. Et design med fokus på måtehold og enkelhet gjør at de fire bokstavene i organisasjonens navn fungerer som hjørnesteiner — som videre åpner for eksperimentering innenfor fagområdene design og arkitektur. Logoen har gode flerdimensjonale kvaliteter og tilpasser seg de ulike flatene på overraskende og spennende vis. Den beveger seg sømløst fra papir til veivisningssystemer, fra nett til mobil, og hver nye applisering skaper rom for tolkning. Identiteten er solid, men allikevel i konstant bevegelse. Den ønsker betrakterens tolkning elegant velkommen; den engasjerer, oppfordrer til nysgjerrighet, samt inspirerer.

Designmetodikk står sentralt

DOGA er opprinnelig en sammenslåing av tre uavhengige organisasjoner, og hadde et sterkt behov for å finne en ny og tydelig retning for den nye enheten. De ønsket at designmetodikk skulle være sentralt i prosessen med å skape en ny plattform, både strategisk og visuelt. Designere har vært med i arbeidet fra start, fra utviklingen av merkevareplattform og verdiforslag, til ferdig visuell profil og logo. Helheten i prosessen har sikret at den nye identiteten befinner seg midt i DOGAs nye strategi, og på den måten vil bidra til at organisasjonen når sine mål som en samlet enhet.

Skaper et rom

Nye DOGA skal ta rollen som tilrettelegger for læring og eksperimentering innen design og arkitektur. De skal sette bransjen i sentrum, ikke seg selv. Den nye logoen reflekterer oppdraget deres ved å skape et rom fremfor å kreve oppmerksomhet.

Digitale flater ble brukt som utgangspunkt, og dette har gitt flere muligheter til å tenke flerdimensjonalt. De fire bokstavene er som fire hjørnesteiner, som samler og skaper struktur. Logoen fungerer imsamspill med omgivelsene. Den kan settes i perspektiv, og kan brukes både i 2D og 3D, integreres i stillbilder og i levende bilder. Den oppleves som organisk og i konstant bevegelse, og gjenspeiler at DOGA hele tiden må være i omstilling for å reflektere bransjen og fagfeltene.

Statoil-bygningen på Fornebu sett underfra, med blå himmel over og DOGA-logoen og teksten Design og arkitektur Norge plassert i bildet for å illustrere hvordan logoen kan legges oppå bilder.
Logoen kan brukes i mange ulike bilder. Foto: Eirik Evjen
Foto: Eirik Evjen
Logoen finnes i fem stiliserte versjoner, så man kan bruke den som passer best. Illustrasjon: Alexander Kielland Krag

Team hos Creuna

Design – Marc Ligeti
Design – Heidi Bakken
Design – Stein Øvre
Design og frontend – Asbjørn Hegdahl
Kreativ ledelse – Stein Sørlie
Rådgivning – Kristine Ildahl Bjørnstad 
Prosjektledelse – Lisbeth Fasting
3D – Bjørn Endre Langeland
3D – Sindre Martin Dahl

Ansvarlig hos DOGA har vært kommunikasjonsdirektør Susanne Ringdal.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: