Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Norsk Form og Norsk Designråd ble slått sammen i 2014, og ble til Norsk design- og arkitektursenter. Som en del av omstillingsarbeidet får DOGA nå ny visuell profil og det nye navnet Design og arkitektur Norge.

–  Vi har brukt tid på å spørre målgruppene våre hva de ønsket av oss, og tilbakemeldingene har vært med på å forme den nye DOGA-profilen og innholdet. DOGA skal være et unikt kompetansested som kobler aktører. Vi skal bidra til læring og legge til rette for et tverrfaglig samarbeid, sier Gomnæs Ugelstad.

Skal hjelpe design og arkitektur med å bidra til verdiskaping

Design og arkitektur Norge er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet, og en del av det offentlige støtteapparatet for økt innovasjon – og en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

–  Vi er heldige i Norge som har en regjering som ser nytten av design og arkitektur i omstillingsarbeidet Norge nå skal igjennom. Jeg er spesielt takknemlig for at vi har et eget hus i Hausmanns gate 16 i Oslo hvor vi både kan samle aktører, drive med eksperimentering og utvikling, og ikke minst tilrettelegge for læring, sier Gomnæs Ugelstad. 

DOGA skal være et unikt kompetansested som kobler aktører. Vi skal bidra til læring og legge til rette for et tverrfaglig samarbeid.

Trude Gomnæs Ugelstad

Administrerende direktør, DOGA

Det nye DOGA skal være en hjørnesten for design- og arkitekturfagene og skal legge til rette for at bransjen kan bidra til omstilling av Norge.

Design- og arkitekturfagene representerer kunnskap og metoder som er spesielt viktige i omstillings- og nyskapingsarbeid. Fagene setter mennesket i sentrum og utvikler løsninger og omgivelser ut fra menneskets behov.

–  Vårt oppdrag er å vise at norsk design og arkitektur har en sentral rolle i arbeidet med å forme morgendagens Norge. Vi skal også jobbe aktivt for å profilere norsk design og arkitektur i utlandet. Vi ser en økende internasjonal interesse, så her er det store muligheter, sier Gomnæs Ugelstad.

Det nye DOGA oppsummert

  1. Vårt nye navn er Design og arkitektur Norge - DOGA.
  2. Vi er et kompetansesenter for å omstille Norge med hjelp av design, arkitektur og tverrfaglig samarbeid.
  3. Vi skal i samarbeid med design- og arkitekturfeltet bidra til nyskaping og omstilling i Norge, og dette skal vi gjøre ved å: Samle, eksperimentere og lære.
  4. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt. I tillegg etablere vi et kraftsenter for design og arkitektur her på DOGA.

Last ned høyoppløselig bilde av Trude Gomnæs Ugelstad her.
Bildet skal krediteres Eirik Evjen.  

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: