Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Prosessen startet med at vi satte menneskene i våre omgivelser i sentrum. Med bistand fra byråene Halogen og LiveWork vendte vi blikket utover og spurte miljøene som omgir oss om hva de forventet av oss og hva de mente vår rolle burde være.

Prosessen

Gjennom workshops, gruppeintervjuer og én til én dybdeintervjuer fikk vi høre fra arkitekter og designere, folk i næringsliv og offentlig sektor, i frivillige organisasjoner og akademia. Slik fikk vi avgjørende innsikt som vi tok med oss videre inn i arbeidet med å finne en tydelig identitet og egenart for DOGA. 

Høsten 2015 utlyste vi oppdraget med å lage merkevareplattform, visuell identitet og nye nettsider. 27 byråer kjempet om oppdraget. Til slutt var det Creuna som stakk av med seieren.

DOGA har egentlig fem ulike logoer, som sammen viser hvordan logoen kan sees i perspektiv. Det som kommer til syne i perspektivet, er rommet som skapes av bokstavene som "hjørnestener".

Verdier

Vi satte ord på hva vi skal være og for hvem, og fikk definert tydelige mål å strekke oss mot. Essensen er at DOGA skal være en pådriver for bærekraftig verdiskaping og omstilling gjennom design og arkitektur. En viktig presisering er at vi skal styrke design- og arkitekturfeltet og samarbeide tett med bransjene. Uten sterke fagmiljøer kan vi ikke oppnå vårt formål.

Vi har etablert tre verdier som skal være styrende for all vår virksomhet.

  • Vi skal samle og koble aktører i og utenfor fagfeltet.
  • Vi skal eksperimentere for å fremme nytenkning og debatt.
  • Vi skal sørge for at vi og samarbeidspartnerne våre kan lære av alle prosjekter og aktiviteter.

Ny visuell identitet

En viktig del av oppgaven Creuna fikk var å utvikle en nye visuell identitet for DOGA. Sjefsdesigner Marc Ligeti i Creuna gikk til oppgaven med blandede følelser:

– Jeg gledet meg, samtidig som jeg visste at det kom til å bli krevende å innfri de høye forventningene som både vi i Creuna og DOGA hadde, og ikke minst, forventningene en hel bransje hadde, sier Marc.

Resultatet ble en dynamisk logo, hvor de fire bokstavene kan skyves på slik at det skapes et  perspektiv – et rom. Det dynamiske og romlige ved logoen favner noe av det som særpreger design- og arkitekturfagene.

– Den største utfordringen var å finne en løsning som representerer hva DOGA er, både for de ulike målgruppene og for utøverne av fagene. Og innenfor dette skape noe som er relevant og nytt, og som ikke så raskt blir utdatert, forklarer Marc. 

DOGAs fargeprofil tar utgangspunkt i positiv og negativ, samt farger som er å finne på DOGA-huset i Hausmanns gate 16 i Oslo.

Inspirasjon fra DOGA-huset

Basisfargene i den visuelle profilen er sort og hvit. I tillegg har designerne hentet farger som er brukt i DOGA-huset for å bryte opp et sort-hvite og gi anledning til å bruke farger på nettsiden og på andre flater.

Endringen av navnet til Design og arkitektur Norge illustrerer at DOGA er en organisasjon i større grad enn et senter. DOGA er til for hele Norge og vi skal også være på den internasjonale arenaen. Det var viktig å få på plass et navn som rommer dette perspektivet. 

Statoil-bygningen på Fornebu sett underfra, med blå himmel over og DOGA-logoen og teksten Design og arkitektur Norge plassert i bildet for å illustrere hvordan logoen kan legges oppå bilder.
DOGA-logoen er fleksibel og er ment til å kunne brukes på toppen av ulike bilder. Her ved Statoil-bygget på Fornebu utenfor Oslo. Foto: Eirik Evjen
Foto: Eirik Evjen
Svart-hvitt-bilde av hallen på DOGA, med hvit svart DOGA-logo satt på gulvet.
Hallen på DOGA fylt med den nye logoen. Foto: Eirik Evjen
Foto: Eirik Evjen

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: