Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Med nye nettsider ønsker DOGA å gjøre det lett for brukeren å finne relevant innhold, uavhengig om man er godt kjent med design- og arkitekturbransjen eller om man ønsker å komme i gang med å bruke fagene i offentlig eller privat sektor.

– DOGA.no skal fungere som en læringsplattform for DOGAs målgrupper. Nettsiden legger grunnlaget for alle aktiviteter DOGA gjør digitalt, og alt vi driver med skal finnes på sidene, sier kommunikasjonsdirektør i DOGA, Susanne Ringdal.

I tiden fremover vil vi fylle nettsidene med enda mer innhold. DOGA.no vil også få en engelsk søsterside før sommeren.

Innhold på DOGA.no

Det er innholdet som former DOGA.no. Derfor bygger nettsiden på kommunikasjonsprinsipper for hvordan innhold skal se ut, lengde og språkbruk. Vi vil fortsette å jobbe med innhold i tiden fremover for å skape en så komplett side som mulig. 

– Målet er at DOGA.no skal gi informasjon på en måte som gjør at også de som ikke er kjent med design og arkitektur fra tidligere skal kunne forstå hva det skrives om, sier prosjektleder for nye DOGA.no, Alexander Kielland Krag.

DOGA.no skal formidle design og arkitektur på en forståelig måte. Derfor har vi jobbet ut fra en tanke om at alle som går på videregående skole skal forstå hva som står på DOGA.no.

Alexander Kielland Krag

Prosjektleder for nye DOGA.no

Illustrasjon av DOGAs nye nettside
Designet er visuelt og luftig. Målet er å få brukerne til å ville oppdage nytt innhold, og på den måten lære mer om hvordan design- og arkitekturfagene kan bidra til omstilling.
Foto: DOGA

Brukeropplevelse i sentrum

For å skape en god brukeropplevelse, har DOGA.no blitt optimalisert på en rekke felter.

Tekst, bilde og video
Tekster på DOGA.no er i dag ofte kortere enn tidligere og bruker et enklere språk.

Det tas i bruk flere og bedre fotografier og illustrasjoner for å bryte opp tekst og stimulere til videre lesing. Der det passer seg, tas det i bruk video. Det brukes linker der det passer seg for å lede leseren videre til relevant innhold på siden.

Navigasjon
DOGA.no tilpasset ulike bruksmønstre. Man kan ta i bruk filtrering på forsiden, lete etter relatert innhold, bruke menynavigasjon og søk. Det skal være lett å finne innhold, dele det og lære mer.

Universell utforming
Nettsiden oppfyller standardkrav til universell utforming av nettsider, blant annet knyttet til tastenavigering, kontraster og alt-tekst, men målet er å ligge i front når det kommer til brukertilpassede sider.

– Etter hvert som DOGA.no får mer innhold, vil siden bli testet for universell utforming for å sikre at vi når brukere med ulike forutsetninger for å få tilgang til innholdet, sier Alexander Kielland Krag.

Ansattsidene på DOGA.no tar i bruk den visuelle profilen ved å veksle på fargene etter paletten til Design og arkitektur Norge.

Veien videre

DOGA.no er et levende dokument, og er ikke ferdig.

– Vi blir ikke ferdige med DOGA.no, men skal strekke oss etter å tilby en så god nettside som mulig, sier Susanne Ringdal.

Nå trenger vi tilbakemeldinger fra brukerne av DOGA.no for å kunne gjøre siden så god som mulig.

Alexander Kielland Krag

Prosjektleder for nye DOGA.no

Brukertesting
I ukene og månedene som kommer, skal nettsiden utvikles videre basert på innsikten fra lanseringen. Ved å samle inn informasjon gjennom Google Analytics og HotJar, vil vi få innsikt i hvordan brukere tar i bruk nettsiden.

På den måten ønsker vi å forbedre oss og jobbe iterativt for å nå målet om å ha en attraktiv nettside som tiltrekker seg besøk både fra inn- og utland.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: