Filter
Bilde av bro med Barcode-bygningen i bakgrunnen. Sol skinner gjennom to bygninger

På oppdrag fra Design og arkitektur Norge (DOGA) har Menon Economics utarbeidet rapporten «Den tette byens verdi». Hensikten bak rapporten er å øke kunnskapen om byfortetting og følgene av den, og gi byplanleggere, arkitekter og andre et bedre beslutningsgrunnlag når fremtidens byer skal bygges.

Kunnskap: Samfunnsøkonomisk verdi av by- og stedsutvikling

styre sheriff film

Designmetodikk bidrar til innovasjon, omstilling og nye forretningsmodeller og kan derfor bli et konkurransefortrinn for dem som tar i bruk designmetodikk.

Er designmetodikk relevant for styret og toppledere?

Mennesker foran en bygning. Verdien av design. Økonomisk vekst.

Design styrker merkevaren, skaper resultater på bunnlinjen og gir høyere kundetilfredshet. En undersøkelse nylig gjennomført i Danmark er entydig: Strategisk bruk av design gir konkurransefortrinn. Nå skal også det norske markedet kartlegges. 

Informasjon

Den økonomiske verdien av design

Fem navn på designhimmelen.

De har vidt forskjellige utgangspunkter. Men motivasjonen bak yrkesvalget var den samme: ønsket om å påvirke folks hverdag.

Fem navn på designhimmelen: - Derfor ble vi designere

To barn går i bybildet i Oslo

Barn i by-prosjektet, som handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter, er nå avsluttet. Prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis, og at kommunene må sette av mer tid og ressurser for å få til reell medvirkning.

Meninger

Medvirkning må bli rutine!

Illustrasjon av Levende lokaler-rapporten.

Nå kan du laste ned og lese kunnskapsrapporten Levende lokaler! Eriksen og Skajaa arkitekter har på oppdrag fra DOGA samlet omtrent 50 eksempler på tiltak som har skapt liv i tomme bygninger.

Nyheter

En kunnskapsrapport om bruk av tomme lokaler