Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Barn i by-prosjektet startet i 2014, og hadde som mål å få kommunene til å ta i bruk Barnetråkk som verktøy for å sikre barn og unge reell innflytelse i planprosesser. Nå er prosjektet avsluttet, og sluttrapporten foreligger. 

Last ned rapporten >>

– Det vi har funnet ut i dette prosjektet er at kommunene trenger systemer som fanger opp resultatene fra medvirkningsprosesser. Medvirkning er ikke integrert i rutiner og arbeidsmetoder, og ansvaret er ikke plassert i organisasjonsstrukturen, forteller Karoline Birkeli-Gauss, prosjektleder for Barn i by-prosjektet.

Pilotkommuner
Tre kommuner ble valgt ut til å være med i prosjektet – Bodø i Nordland, Giske på Sunnmøre og Ski i Akershus. Alle de tre kommunene rapporterer at planavdelingen har fått et mer bevisst forhold til medvirkning generelt, og at de har fått mer kompetanse på bruk av Barnetråkk.

I prosjektet ble det blant annet identifisert og gjennomført disse rutinene:

  • Barnetråkkregistreringer legges i eget kartlag i GIS
  • Ressurser settes av til oppfølging av Barnetråkk og generell medvirkning over tid
  • Barnetråkk legges inn i interne sjekklister og mal for oppstartsmøte
  • Barnetråkkregistreringer og rapporter gjøres tilgjengelig på kommunens intranett

Holdninger og kultur
Men medvirkning handler ikke bare om rutiner og systemer, det handler også om holdninger og kultur, og om hvordan vi snakker om og tenker på medvirkning.

– Med innsatsen fra Giske, Ski og Bodø er vi godt i gang. Men ennå gjenstår det et stort arbeid før medvirkning er en naturlig og integrert del av kommunenes arbeid med by- og stedsutvikling. DOGA vil derfor følge opp dette prosjektet med videre satsing på medvirkning fremover, sier Karoline Birkeli-Gauss.

Den videre satsingen omfatter blant annet prosjektet Folketråkk, som skal bidra til at innbyggere i alle aldre kan bidra inn i kommuneplanleggingen.