Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Verden er i stadig raskere endring og konkurransen kommer fra utradisjonelle steder. Startups utfordrer hele bransjer gjennom ny tilnærming til problemløsning og nye forretningsmodeller. Dette skaper også større forventinger til gode kundeopplevelser og produkter og tjenester som møter menneskers behov. 

Evnen til å forandre en virksomhet i takt med omgivelsenes skiftende krav og forventninger avhenger i stor grad av dens ledelse og styre. Som øverste ledelse har styrene ansvaret for virksomhetens strategi og at den til enhver tid forholder seg til de største utfordringene virksomheten står overfor. 

Konstant endring og krav om samhandling for å løse komplekse problemstillinger krever nye måter å tenke på. Her kommer designmetodikk inn som et alternativ til tradisjonell tilnærming til problemløsning, innovasjon og forretningsutvikling. 

Konstant endring og krav om samhandling for å løse komplekse problemstillinger krever nye måter å tenke på.

Judith Gloppen og Anita Cecilie Drabløs, DOGA

En undersøkelse gjennomført av Dansk Design Center viser at hele 74% av de bedriftene som bruker design systematisk i utviklingen av sine produkter og tjenester mener at design har positiv effekt på bunnlinjen. Samtidig mener disse bedriftene at design vil være med å styrke deres konkurranseevne de neste fem årene. Les mer om de økonomiske resultatene av design her.

Designmetodikk og «design thinking»

Designmetodikk og begrepet «design thinking» er et kunnskapsområde som kan kombineres med andre kunnskapstyper og skape nye perspektiver og innovasjonsmuligheter.

Kunnskapsområdet karakteriseres av en menneskesentrert utviklingsprosess hvor empati, reformulering av problemet, tverrfaglig samarbeid, gjentagende prototyping for testing og læring og visualisering er viktige elementer. Design thinking er et gammelt begrep, men har i senere tid fått mye oppmerksomhet innenfor næringslivet.

I Norge tilbys kurset Design Thinking: Strategic Design for Innovation. Kurset er et samarbeid mellom Norges handelshøyskole, Design Region Bergen, Høyskolen på Vestlandet og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. Les mer om kurset her

I samarbeid med Sheriff Film Company har DOGA laget en film som viser noen av prinsippene rundt designmetodikk. For å utforske nye forretningsmuligheter er det viktig at beslutningstakere har evnen til å se verdien av en prosjektidé når den er på konseptstadiet. Filmen viser hvordan kreativitet og brukerinvolvering kan skape innovasjon og nye løsninger. Dette er relevant kunnskap for dagens styrer og toppledere i arbeidet med å skape verdier for virksomheten.  

Kilder

  • Brown, T. (2009). Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: HarperCollins Publishers.
  • Huse, M. (2011). Styret: Tante, barbar eller klan? Bergen: Fagbokforlaget.
  • Erichsen, M., Solberg, F., & Stiklestad, T. (2015). Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2013). Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlige forretningsmodeller. Oslo: Cappelen Damm
  • Kolko, J. (2015). Design thinking comes of age. Harvard Business Review, 93(9), 66-71.
  • Martin, R. (2009). The design of business: Why Design Thinking is the next competitive competive advantage.Boston: Harvard Business Press
  • Selvik, A. (2011). Styreverden. Bergen: Fagbokforlaget.