Filter
Tjenesten LINJE skal gjøre ungdom tryggere i valg av videregående utdanning

Sammen med norske ungdomsskoleelever, har to designstudenter utviklet en ny tjeneste som skal hjelpe elevene å velge utdanningsprogram på videregående skole.

Tjenesten LINJE skal gjøre ungdom tryggere i valg av videregående utdanning

Beta kommune

I masteroppgaven Beta kommune viser to unge designere hvordan design og digital teknologi kan bidra til å gjøre kommunene enda bedre for alle som lever, arbeider og bor der.

Ti digitale tjenester for fellesskap og nærhet i Kommune-Norge

Vi har en krise. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Vi er nødt til å redusere CO2-utslippene våre dersom vi skal nå togradersmålet i Parisavtalen. Prosjektet «Vi har en krise» viser hvordan hver av oss kan bidra.

Aurora Bratli Brunvoll: Vi har en krise

KNEKK av Jon Fauske. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Knekk er resultatet av en studentoppgave ved AHO der studentene fikk i oppgave å tolke Fora Forms slagord «der mennesker møtes». Nå er møbelserien satt i produksjon.

Jon Fauske: Knekk

Reclaim Women’s Space. Vinner av DOGA-merket 2019.

I gamlebyen på Zanzibar har masseturismen tatt over mange av de urbane rommene som tidligere var forbeholdt lokale kvinner. Masterprosjektet Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square foreslår en inkluderende møteplass for å styrke de lokale kvinnenes posisjon.

 

Eva Storrusten: Reclaim Women’s Space – a garden at Hurumzi Square

DYPP er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Gjennom eksperimentering med tang og tare har to mastergradsstudenter lagt grunnlaget for det som kan bli en revolusjon innen emballasje.

Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue: DYPP

Barking up the right tree er vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

En ny masteroppgave utforsker hvordan arkitekter kan være pådrivere for produksjon og bruk av lokal skog og handlingsbåren trekunnskap.

Bonitet Arkitektur: Barking up the right tree

03 Assembly Palace. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.

Masteroppgaven 03 Assembly Palace tar for seg et forlatt kjøpesenter og undersøker hvordan man kan skape et sosialt samlingspunkt i en utsatt bydel.

Atdhe Illyrian Belegu: 03 Assembly palace