Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer
Re-imagining Pain Communication tildeles DOGA-merket nykommer fordi prosjektet tilbyr et alternativt formspråk i en digital tid. Foto: Amy van den Hooven

Re-imagining Pain Communication tildeles DOGA-merket nykommer fordi prosjektet tilbyr et alternativt formspråk i en digital tid.

Foto: Amy van den Hooven

Hva

En verktøykasse for å snakke om smerte

Hvem

Amy van den Hooven

Utdanning

Master i design, Institutt for design, Universitetet i Bergen

Fagdisipliner

Produktdesign
Tjenestedesign

Amy van den Hooven hadde selv erfaring med kroniske smerter. Hun visste hvor vanskelig det kan være å kommunisere opplevelsen av smerte på måter som blir forstått. Dagens hjelpemidler har begrenset nytte.

Prosjektet startet med intervjuer og kreative workshoper, kalt Co-Pain Lab. Et av målene med Co-Pain Lab var å la deltagerne skape fysiske former. Alle som deltok, hadde ulike erfaringer med smerte og hver sin unike historie. De fikk fritt spillerom til å bruke keramisk leire til å gi uttrykk for opplevelser og utfordringer.

Kommuniserer med hendene

Smerte er individuelt og omfattes ikke av et felles språk eller begrepsapparat. Nye muligheter åpner seg derfor når pasientene får bruke hendene og jobbe taktilt med tredimensjonale former.

Erfaringene fra workshopene ble sentrale i det videre arbeidet med å designe en verktøykasse for smertekommunikasjon. Etter mange runder med praktisk utprøving har Amy van den Hooven lansert Tool Kit, som inneholder en lang rekke objekter, figurer og former.

Fortsetter å forske

Designstudenten Amy van den Hooven har utforsket innfallsvinkler og muligheter for bedre smertekommunikasjon sammen med medstudenter og medisinere ved Universitetet i Bergen.

Hun håper at Tool Kit kan komme på markedet og brukes både i medisinsk sammenheng, i terapi og i hjemmet. Og hun fortsetter å utforske hvordan ulike sider av designfaget kan utvide og utvikle smertens språk.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer, er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er to gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Juryens uttalelse

Dette studentprosjektet har som mål å hjelpe mennesker med å formidle hvordan de opplever kronisk smerte. Alle opplever smerte forskjellig, og hvis vi i det hele tatt klarer å sette ord på opplevelsen, har vi ingen garanti for at leger og behandlere vil forstå oss.

Studenten bak Re-imagining Pain Communication har undersøkt hvordan pasienter selv kan bidra til å forme et nytt språk for smerte. Juryen applauderer de høye ambisjonene i prosjektet og er imponert over hvordan studenten har samarbeidet med smertepasienter om å utvikle et konsept der fysiske og taktile former tar over når ordene ikke strekker til. 

Re-imagining Pain Communication tildeles DOGA-merket nykommer fordi prosjektet kombinerer ulike disipliner av designfaget på nye og spennende måter, og fordi det tilbyr et alternativt formspråk i en digital tid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.