Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hederlig omtale i kategorien Unge talenter 
  • Bacheloroppgave i grafisk design, Westerdals institutt for kommunikasjon og design, Høyskolen Kristiania
  • Design: Cassandra Taraldset, UX-designer i SpareBank1 Utvikling
  • Fagdisipliner: Grafisk design, illustrasjon, tjenestedesign, emosjonell design, typografi

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og årets vinnere >> 

Meld deg på frokostseminar om inkluderende design i praksis 6. juni 2024 med presentasjon av studentprosjektene Kysten er klar, ADADHD, EVA og Lydstyrke

Utfordring: Å skape forståelse for hverdagen 

Det kan være vanskelig å snakke om egen eller andres psykiske helse. Det kan oppleves personlig, komplisert og uhåndterlig, og det er ikke alltid lett å finne de riktige ordene.

Det enkleste er ofte å la være å si noe. Derfor er det nok mange som sitter inne med mye de ikke får delt. Dette ville Cassandra Taraldset gjøre noe med.

I sin bacheloroppgave i grafisk design ved Westerdals så hun nærmere på hvordan typografiske og visuelle virkemidler kunne fremme diskusjoner om ADHD.  

Taraldset, som selv har ADHD, la merke til at mange som har denne og lignende diagnoser, kan ha problemer med å uttrykke hvordan de har det. Det kan skape følgeproblemer for venner,  pårørende, helsepersonell og kollegaer når de skal tilrettelegge eller være en god støttespiller for personer med ADHD. 

Inngangen ble ADADHD – A designer's attention deficit hyperactivity disorder: en visuell guide som beskriver hverdagen med ADHD.  

Tilnærming: Undersøkte tilstandens visuelle identitet 

Det finnes mange brosjyrer og selvhjelpsbøker for personer med ADHD og familiene deres. Men Taraldset ville gi personer med kognitive utfordringer – som mange med ADHD har – et alternativ som bygget på visuelle og typografiske elementer for å forklare en hverdag med ADHD.

Fordi hun ikke fant noen slike alternativer selv, begynte hun å undersøke hvordan dette alternativet burde se ut.

Hender som holder en bok åpen. Sidene viser typografi og andre grafiske elementer. Foto
Foto: Michal Taraldset
Bok stående i bokhylle, forsiden ut. Foto
Det finnes mange brosjyrer og selvhjelpsbøker for personer med ADHD og familiene deres. I sin bacheloroppgave i grafisk design ved Westerdals, ville Cassandra Taraldset lage et alternativ som bygget på visuelle og typografiske elementer for å forklare en hverdag med ADHD.
Foto: Michal Taraldset

Taraldset gjennomførte spørreundersøkelser og fokusgrupper med personer i målgruppen. Hun ville finne ut hvordan et formspråk for ADHD kunne representeres i en bok.

Hun ønsket også å grave dypere i hvilket følelsesspekter ADHD representerer: Hvordan ser ADHD ut, rent visuelt? Og hvordan kan kompliserte følelser og opplevelser forklares enkelt gjennom et presist formspråk? 

Gjennom samtaler og personlige beretninger fra informantene, fikk Taraldset et grunnlag og en bredere forståelse av hvordan hverdagen med ADHD føles.

Dette skulle nå samles i en bok som ga tilstanden et formspråk – en inngang som gjorde at flere kunne forstå og snakke om den.

Resultat: Visualiserer det som er vanskelig å forklare 

ADHD kan gjøre at visse oppgaver på hjemmebane og i arbeidslivet er vanskeligere å gjennomføre. Det kan skape vanskelige situasjoner for personer som lever med ADHD.

Hvis man samtidig har problemer med å uttrykke og forklare tilstanden, og hvordan man blir påvirket av den, kan frustrasjonen bli stor.

Boken ADADHD kan være en viktig hjelp for å få i gang samtaler og øke forståelsen blant pårørende, helsepersonell og andre rundt personer med ADHD og lignende tilstander.

Gjennom visuelle og typografiske fremstillinger skildrer boken utfordringer ved å leve med ADHD.  

Boken er et nyttig verktøy og kreativt supplement til annen litteratur om kognitive utfordringer. Den bidrar til at alle får et språk for å snakke om seg selv og egen psykisk helse.

Verktøyet, som er en bok fylt av visuelle uttrykk, klarer på en skarp og forfriskende måte både å provosere og vekke refleksjoner og tanker hos oss. Etter å ha sett, lest og ikke minst opplevd boken, har vi fått en ny forståelse og empati for ADHD-diagnosen som gjør det lettere å prate om den – og med personene det gjelder.

Anne Britt Torkildsby og Nima Shahinian

Kategoriledere unge talenter

Hender som holder en bok åpen. Sidene viser svart-hvitt bilder med gul skrift over.
Foto: Michal Taraldset
Skjermbilde med ruter av rosa, turkise og gule fargeblokker, med typografi og tegnede streker.
Boken ADADHD er et nyttig verktøy og kreativt supplement til annen litteratur om kognitive utfordringer. Den bidrar til at alle får et språk for å snakke om seg selv og egen psykisk helse.
Foto: Cassandra Taraldset

Gevinst: Stort utbytte for nevrodivergente og pårørende 

Taraldsets bacheloroppgave har fått flere gode tilbakemeldinger fra personer som er nevrodivergente.

De gir uttrykk for at ADADHD på en god og viktig måte visualiserer livet med ADHD, og at den har gitt ADHD et formspråk som er lett å formidle til andre.  

Å være nevrodivergent betegner at man har en «annerledes» hjerne, som har utviklet seg med atypiske karakteristika.

En «normalt» fungerende hjerne uten diagnosekriterier, anses som nevrotypisk. Man tar i bruk betegnelser som nevrotypisk og nevrodivergent for å unngå negativt ladede ord som «annerledes» hos de med ADHD, autisme, epilepsi med mer.

Betegnelsen nevrotypisk brukes også hos mennesker som ikke har en gitt diagnose, for å unngå og bruke ordet «normal» på linje som «unormal». 

Taraldset har også vist verdien av å gi kompliserte og abstrakte utfordringer et visuelt formspråk. Det kan gjøre det mer håndgripelig og  lettere å starte en samtale om emnet.

Det kan hjelpe alle med å forstå seg selv og de rundt seg bedre. Et visuelt alternativ som ADADHD bør lages for flere typer diagnoser og ønskes velkommen. 

Andre som har bidratt til prosjektet

Statped 
Hørselshemmedes landsforbund(HLF) 
Hørselshemmede barn og unge (HHBO)

Juryens begrunnelse

En innovativ og nyskapende måte å snakke om nevrodivergens på.

Juryen er fascinert over ADADHD – a designers attention deficit hyperactivity disorder. Cassandra Taraldset har laget et visuelt verktøy som skal hjelpe oss å bedre forstå hvordan det er å leve med ADHD.

Verktøyet, som er en bok fylt av visuelle uttrykk, klarer på en skarp og forfriskende måte både å provosere og vekke refleksjoner og tanker hos oss. Etter å ha sett, lest og ikke minst opplevd boken, har vi fått en ny forståelse og empati for ADHD-diagnosen som gjør det lettere å prate om den – og med personene det gjelder.

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til ADADHD i kategorien Unge talenter. Boka gir viktig innsikt i å leve med ADHD og er derfor med på å redusere stigma. Vi bør ha slike bøker for flere typer diagnoser! 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.