Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Digital løsning som gjør det enkelt å starte og drive egen bedrift

Hvem

Fiken AS

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Tjenestedesign

Interaksjonsdesign

Designledelse

Gründerne i Fiken opplevde selv, som selvstendig næringsdrivende, hvor tidkrevende og kostbart det var å føre regnskap og rapportere riktig til myndighetene. Dette bestemte de seg for å gjøre noe med da de startet den nettbaserte tjenesten i 2014.

Målet var å løse problemene med regnskap for små bedrifter. Fra første stund forsto gründerne at funksjoner og tjenester måtte designes på en måte som alle kunne forstå. Brukervennlighet i designsystemer og interaksjonsdesign ble derfor det bærende prinsippet for alt de gjorde.

Gjør regnskap enkelt og brukervennlig

Regnskapsfeltet er fullt av faguttrykk. Forenkling av språket er et viktig virkemiddel for å ufarliggjøre regnskap og dermed senke terskelen for å starte for seg selv.

Firmaet Fiken er bygget opp rundt en kultur der brukeropplevelser sto i sentrum. Alle som jobber i Fiken er brennende opptatt av god brukeropplevelse og tar stolthet i produktet – uavhengig av rolle.

Ved bruk av et digitalt verktøy (Trello) kan publikum selv komme med forslag til nye funksjoner og se hvilke funksjoner det jobbes med til enhver tid. Slik har Fiken demokratisert selve utviklingsprosessen ved å la kunder og publikum ta en større del av videreutviklingen av tjenesten.

Hjelper småbedrifter

Fiken består i dag av en lang rekke funksjoner, ressurser og tjenester som hjelper små bedrifter med å lykkes. Selve regnskapstjenesten fiken.no har i dag funksjoner som dekker alt fra enkel sending av faktura og registrering av kvitteringer via mobil-app, til mer komplekse behov som alt av innrapportering til offentlig myndigheter (mva, skattemelding, m.m.), integrasjon mot banker, lønn, og lovpålagt obligatorisk tjenestepensjon.

I tillegg til enkelt språk har lekenhet i det visuelle uttrykket vært et vesentlig virkemiddel i arbeidet med å bygge opp Fiken. Det har hatt en appell i markedet og bidratt til at over 70 000 norske foretak nå bruker tjenesten.

Senker terskelen for å starte egen bedrift

Tjenestene til Fiken bidrar til at enkeltpersonforetak og små bedrifter får bedre oversikt og kontroll over regnskapet. Dette igjen bidrar til at rapportering inn til offentlige myndigheter i større grad er korrekt, som fører til færre henvendelser til Skatteetaten og Altinn. Men minst like viktig, er dette med på å gi trygghet til de som driver for seg selv, uten å måtte betale store summer hos eksterne aktører.

Fiken samarbeider med flere andre aktører, offentlige som private, for digitalisering og forenkling av tradisjonelt tungrodde systemer.

Løsninger som Fiken gjør at man ikke lenger må ha spesialkompetanse på regnskap og økonomi for å starte og drive for seg selv. Slik åpner de opp for at enda flere får muligheten til å starte og drive sin egen bedrift.

Juryen uttaler

Mange som starter en bedrift, synes regnskapsføring er vanskelig og litt skummelt. Dette problemet har Fiken tatt tak i.

Vi synes designløsningen er glimrende fordi den guider og forklarer på et språk alle kan forstå. Tjenesten oversetter vanskelige faguttrykk, og det er sjarmerende at Fiken bruker følelser og humor for å hjelpe nybegynnerne å komme over «regnskapsbøygen».

Fiken tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi løsningen gjør det enklere for små virksomheter å holde orden på regnskapet. Slik frigjøres tid til andre oppgaver.

Fiken er et stjerneeksempel på at god tjenestedesign og visuell kommunikasjon kan bidra til verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Rimelig og enkelt

Fiken gjør det billigere og enklere å starte opp og drive egen bedrift. Med det får flere muligheten til å starte for seg selv, uavhengig av kjønn, bakgrunn, økonomi og kunnskapsnivå. Fiken bidrar dermed til å redusere ulikhetene i Norge.

Enklere å starte opp

At flere starter egen virksomhet gir økonomisk vekst, effektivisering, innovasjon, sysselsetting og anstendig arbeid for flere i samfunnet.

Enklere skattemelding

Samarbeid med Skatteetaten har ført til en enklere skattemelding for næringsdrivende. Det gjør at flere små bedrifter klarer det selv og at rapportering til offentlige myndigheter i større grad er korrekt.

Dataskjerm og mobilskjerm som viser regnskapsprogrammet Fiken.

Foto: Fiken

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.