Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Ny visuell profil for NRK

Hvem

NRK
ANTI AS
Typotheque

Fagdisipliner

Designledelse
Grafisk design
Interaksjonsdesign
Merkevare-/identitetsdesign

Hvor

Oslo

NRK eies av fellesskapet og har hele Norges befolkning som målgruppe. I et fragmentert medielandskap med skiftende trender trenger de en sterk, presis og varig identitet som skiller seg ut i mylderet.  

Det var utgangspunktet da byrået Anti vant konkurransen om å utforme ny visuell identitet for NRK.  

NRK har en enestående posisjon i norsk offentlighet. De har også et av landets største designfaglige miljøer, og det dekker en rekke fagdisipliner. Dette stilte høye krav til prosjektet, men åpnet også for stort engasjement og mye begeistring.  

Grunnformene i den NRK-logoen er strukket ut, og farget mellomblå på mørk blå bakgrunn.

Designerne så ingen grunn til å endre den velkjente logoen. De har heller «oversatt» formene og den visuelle rytmen i logoen, så den er enkel å bruke i design, animasjon og interaksjon.  

Startet med designfilosofi

Det ambisiøse prosjektet startet med at NRKs fagmiljøer og Anti kom sammen i workshoper for å formulere en designfilosofi. Den ble styrende for alt det videre arbeidet. 

Designfilosofien er oppsummert slik: 

  • Distinkt – NRK står ut i mengden. 
  • Levende – NRK våger å være menneskelig, personlig og ekte. 
  • Empatisk – NRK samler folket. 

Neste fase besto av en åpen og bred utforskning av visuelle virkemidler og scenarioer.  

Den tredje fasen ble delt inn i tematiske prosjekter som tok for seg alt fra logo og merkehierarki til typografi, skrifttype, farger, lyd, brukeropplevelse og sosiale medier.  

I den fjerde fasen ble det utarbeidet en designmanual som inneholder maler, verktøy, prinsipper og andre ressurser. 

Nærbilde av en dame som holder en NRK-jazz totebag med lilla logo.
NRK eies av fellesskapet og har hele Norges befolkning som målgruppe.
Foto: NRK
Fargekart over NRKs grafiske profil. Tre blånyanser øverst og en større variasjon under fra grønt og gult til rødt og lilla.
Det ble utarbeidet en designmanual som inneholder maler, verktøy, prinsipper og andre ressurser, herunder et rikt og fleksibelt fargekart.
Foto: NRK

Norges mest kjente logo 

NRKs logo ble tegnet av grafikeren Ingolf Holme i 1970, og har kun gjennomgått små justeringer siden den gang. I dag er logoen Norges best kjente varemerket. Designerne fra Anti fant at logoen oppleves som så relevant og funksjonell at det ikke var grunn til å endre den.  

I stedet valgte de å «oversette» formene og den visuelle rytmen i logoen til et designkonsept som åpner for et fleksibelt og levende uttrykk. Formålet er at logoen skal være enkel å bruke i design, animasjon og interaksjon.  

Stort fokus på tilgjengelighet 

Ny visuell profil har blitt innført gradvis fra 2022. Målet er at publikum vil oppleve NRK som en tydeligere avsender der de møter NRKs innhold. 

For NRK er det mer kostnadseffektivt med designmaler som gjenbrukes på ulike plattformer. Også innføringen av en egenutviklet font, NRK Sans, gir besparelser. I tillegg opplever brukerne en mer gjenkjennelig avsender uansett innhold og hvilke flater de er på.  

NRK skal nå ut til alle. Kontinuerlig involvering og innhenting av brukerinnsikt er derfor en nødvendig del av NRKs arbeid for å skape en så god og intuitiv brukeropplevelse som mulig. 

Et av de viktigste designelementene for tilgjengelighet er lesbarhet, og dermed fonten. NRK og Anti samarbeidet tett med de anerkjente skriftdesignerne i Typotheque, som har basert utviklingen av NRK Sans på nyeste forskning om lesbarhet og tilgjengelighet.

En Macbook Pro skjerm som viser fonten NRK Sans Variable uten og med kursiv.

NRK og Anti samarbeidet tett med de anerkjente skriftdesignerne i Typotheque, som har basert utviklingen av NRK Sans på nyeste forskning om lesbarhet og tilgjengelighet.

Foto: NRK

Mange har eierskap 

Å involvere så bredt og så mange i prosessen var tidkrevende, men denne tiden har også mangedoblet kvaliteten på arbeidet. Dette var et viktig læringspunkt for de involverte i prosjektet. 

Fordi NRK-ansatte fra en rekke fagmiljøer deltok i prosessene, er det mange flere som føler eierskap til den nye visuelle identiteten. Det gjør at innføringen av nye systemer blir enklere og mer effektiv. 

Stortinget har gitt NRK et mandat uten tidsbegrensning. Da er det viktig med en visuell identitet som er fleksibel nok til å svare på fremtidens utfordringer og tilpasses ny teknologi og nye bruksmønstre. Nå har NRK fått nettopp dette – gjennom et tillitsvekkende formspråk som vil overleve kortvarige trender, og som bygger opp under NRKs samfunnsrolle og -mandat.  

Nærbilde av mann med blå t-skjorte med hvit NRK -logo.
Brukerne opplever nå en mer gjenkjennelig avsender uansett innhold og hvilke flater de er på.
Foto: NRK
Appen NRK Radio sin forside som viser bilder av ulike podcaster.
Mandatet NRK har fått, krever en visuell identitet som er fleksibel til å svare også på fremtidens utfordringer og tilpasses ny teknologi og nye bruksmønstre.
Foto: NRK

Juryens begrunnelse

I tett samarbeid med fagmiljøene i NRK har byrået Anti lykkes med å skape fornyelse basert på respekt for NRKs historie.  

Designkonseptet bygger på en fast, gjenkjennelig kjerne og et klart merkehierarki. Samtidig gir det spillerom for å variere og videreutvikle elementene for å passe et spekter av programkonsepter og målgrupper.   

Resultatet er en dynamisk og funksjonell visuell identitet av fremragende designhåndverk, som vil gi varig verdi. Slik tar NRK samfunnsansvar.  

NRKs nye visuelle identitet tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den lykkes med det kunststykket det er å balansere mellom tradisjon og fornyelse. Ved å vise respekt for arven, styrkes NRKs merkevare som en inkluderende og tillitvekkende medieaktør. 

Design og arkitektur skaper verdi   

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Fornyelse med respekt for historien

I tett samarbeid med fagmiljøene i NRK har Anti lykkes med å skape fornyelse basert på respekt for NRKs historie. NRK har fått et tillitvekkende formspråk som vil overleve kortvarige trender, og som bygger opp under NRKs samfunnsrolle og mandat.

Inkluderende design er god design

Når NRKs tilbud presenteres på best mulig måte med hensyn til lesbarhet, kontraster og visuell utforming blir resultatet at alle får en bedre opplevelse. Det er dette som er kjernen i universell utforming.

Styrker samfunnsrollen

Gjennom å tilby informasjon og kunnskap til hele folket og være en arena for samfunnsdebatt, er NRK en garantist for å bevare og utvikle det norske demokratiet. Den tydelige identiteten synliggjør denne rollen og er avgjørende for utøvelsen av den.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.