Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gnist er et innovasjonsprogram som tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Programmet består av to deler:

  • Kompetansebyggingsdelen
  • Innovasjonsdelen

Del 1, Kompetansebyggingsdelen, ble gjennomført som tre digitale workshoper i november 2020.  Under kan du se opptak eller laste ned presentasjoner og materiell fra workshopene.

Hovedformålet til kompetansedelen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Hva er Gnist?

Gnist er et nytt innovasjonsprogram for kommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive og bærekraftige. Programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, men er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge attraktive lokalsamfunn.

Gnist er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4, Growlab og Urban Space Lab.

Viktige byggesteiner er erfaringene fra den tidligere innovasjonskonkurransen med pilotkommunene Utsira og Krødsherad, og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som vil fungere som en metode og et rammeverk for utviklingsarbeidet.

Videre tar Gnist utgangspunkt i eksisterende forskning som bekrefter at den proaktive, entreprenørielle kommunen som kobler steds- og næringsutvikling i strategier og arbeidsmåter, er en sentral kraft for samfunnsutvikling. Målet er at Gnist-programmet skal bli et fast konsept hvor nye kommuner og utfordringer blir plukket ut hvert år.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: