Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gnist er et innovasjonsprogram som tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Programmet består av to deler:

  • Kompetansebyggingsdelen
  • Innovasjonsdelen

Del 1, Kompetansebyggingsdelen, ble gjennomført som tre digitale workshoper i november 2020.  Under kan du se opptak eller laste ned presentasjoner og materiell fra workshopene.

Hovedformålet til kompetansedelen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Hva er Gnist?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består både av en kompetanse- og en innovasjonsdel. I fjor deltok ca. 300 personer fra 125 kommuner og fylkeskommuner i kompetansedelen. Vi lærte masse og fikk mange gode tilbakemeldinger samt nyttige tips om forbedringer, og tilbyr nå en ny runde av kurset for hele kommune-Norge.  Kurset er åpent for alle ansatte samt folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring. Påmeldingen for høstens kurs åpner 20. juni.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.