Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist
Bilde av Sogndal
Foto: Sogndal kommune

Utfordring: Fremtidens bærekraftige bygdeturisme

 • Kommune: Sogndal, Luster og Aurland kommuner
 • Samarbeidspartnere: Lokalt Byrå og ÆRA Strategic Innovation med Svein Gunnar Kjøde
 • Resultat: Nyskapende reiselivsutvikling basert på innbyggerbehov

Les sluttrapport: Turist og land, hand i hand (PDF) >>

Personer fra kommunene Sogndal, Luster og Aurland, med Lokalt Byrå, ÆRA Strategic Innovation og Svein Gunnar Kjøde.
Workshop i DOGAs lokaler for å løse Sogndal, Luster og Aurdals Gnist-utfordring.
Foto: DOGA

Utfordring: Hytter med nye uttrykk og lave avtrykk

Kommune: Åseral kommune
Samarbeidspartnere: Lundhagem, DesignIt, ATSITE, zero emission studio, Natur og Samfunn og Aanesland Treindustri og Siv.ing Finn Erik Nilsen
Resultat: Veileder for bærekraftig utvikling i hyttekommuner
Les sluttrapport: Hjemme bra, men Bortelid best (PDF) >>


Foto: Åseral kommune

Utfordring: Fra boligdrøm til fremtidsrettet virkelighet

 • Kommune: Lom kommune
 • Samarbeidspartnere: Haugen/Zohar arkitekter (HZA), Natural State, Birk&Co og Wiersholm
 • Resultat: Modell for framtidsrettet boligutvikling i distriktene

Les sluttrapport: Attraktive og bærekraftige boliger i Lom (PDF) >>

Utsiikt over Lom
Lom.
Foto: Live Andrea Sulheim / Lom kommune

Utfordring: Muligheter i møtet mellom land og vann

 • Kommune: Sortland kommune
 • Samarbeidspartnere: LÉVA Urban Design, Klimaantropologen og StudioNN
 • Resultat: Offentlig-privat samarbeidsmodell for sentrumsutvikling

Les sluttrapport: Hvilke muligheter kan oppstå i møtet mellom land og vann i Sortland? (PDF) >>

Sortland kommune
Sortland.
Foto: Håvard A. K. Johansen

Utfordring: Synergier mellom industri og lokal skaperkraft

 • Kommune: Suldal kommune
 • Samarbeidspartnere: Prosjektil
 • Resultat: Analyse for mer helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Les sluttrapport: Forstudie om steds- og næringsutvikling i Suldal kommune (PDF) >>

Personer fra Suldal kommune, Prosjektil, Vill Energi og Holm og Dybvig.
Suldal har samarbeidet med Prosjektil om potensialet for næringsutvikling i kommunen. Her fra workshop i DOGAs lokaler.
Foto: DOGA

Utfordring: Attraktive og livskraftige vannveisstasjoner

 • Kommune: Vanylven kommune
 • Samarbeidspartnere: Blåmyra og Nordplan
 • Resultat: Stedsutvikling som ivaretar innbyggere og besøkende

Les sluttrapport: Verdien i en skipstunnel (PDF) >>

Stad skipstunnel
Vanylven, illustrasjon av Stad skipstunnel.
Foto: Kystverket

Utfordring: Fra passiv vulkan til glødende innovasjon

 • Kommune: Nome kommune
 • Samarbeidspartnere: Pure Logic og Norconsult
 • Resultat: Framtidsscenarioverktøy for økt samarbeid og engasjement

Les sluttrapport: Framtider for Nome (PDF) >>

Personer fra Nome kommune, Pure Logic og Norconsult.
Nome ønsker at naturressursene i Fensfeltet kommer hele befolkningen til gode. Området er rikt på sjeldne industrimineraler som brukes i mange elektriske komponenter.
Foto: DOGA

Utfordring: Attraktiv havromsklynge på 70° nord

 • Kommune: Skjervøy kommune
 • Samarbeidspartnere: Plenum, Norinnova, Biotech North og NIELSTORP+ arkitekter
 • Resultat: Merkevarebygging og møteplasser for attraktive lokalsamfunn

Les sluttrapport: Hvordan skape en ledende arktisk havromsklynge på 70° nord? (PDF) >>Utsikt over Skjervøy
Skjervøy.
Foto: Petr Pavlíček

Utfordring: Fra kvinnemangel til kvinnekraft

Kommune: Nore og Uvdal kommune
Resultat: Sosiale og fysiske tiltak for inkludering, tillit og samhold
Samarbeidspartnere: Pir II, Anna Design, Bygda 2.0, Growlab og Andrea Gamst

Les sluttrapport: Kvinnekraftverket (PDF) >>

Personer fra Nore og Uvdal kommune, Pir II med Anna Design, Bygda 2.0, Growlab og Andrea Gamst.
Hvordan få kvinner til å ville flytte til og bli i Skjervøy? Bildet er fra workshop i Gnist-programmet.
Foto: DOGA

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.