Søknadsfristen for DOGA-merket for design og arkitektur er 10.09.2019 12.00

Hva er DOGA-merket for design og arkitektur?

DOGA-merket er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Om søknaden

Oppdragsgiver og utøver søker sammen for et prosjekt der det er tatt i bruk arkitektur- og/eller designkompetanse.

Med oppdragsgiver mener vi virksomhet, byggherre og offentlig sektor. Med utøver mener vi designer(e) eller arkitekt(er), både in-house og selvstendige virksomheter, kontorer og byråer.

Under fanen Om prosjektet vil du bli bedt om å krysse av hvilke arkitektur - og/eller designdisipliner som har vært de viktigste driverne for utviklingen av prosjektet.

Gjennom beskrivelse av mål, prosess, resultat og effekt setter dere selv premisser for hva dere ønsker å belyse i prosjektet. Dere beskriver hovedtrekk i prosess og utvikling, samt hvilke resultat dere har oppnådd ved bruk av arkitektur- og/eller designkompetanse.

Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter. Søknadsskjemaet og tilhørende lenker og bilder er det som danner grunnlaget for juryeringen. Det er derfor viktig at prosjektet beskrives godt gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og eventuelt video. 

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Du kan dele søknaden med samarbeidspartner(e) før den sendes inn til oss. Dette kan du gjøre ved å velge Dele søknad.

Hva ser juryen etter?

Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vurderer særlig hvilken verdi resultatet av prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljø. Les mer om juryeringskriterier her.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy nyskaping innen samfunnet, økonomi og/eller miljø til å motta DOGA Hedersmerket.

Hvem kan søke?

  • Alle norske virksomheter som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt, både i næringslivet og offentlig sektor.
  • En eller begge parter av søkerne skal ha norsk organisasjonsnummer.
  • Prosjektet skal være realisert/lansert og tilgjengelig i markedet før prisutdelingen i Januar 2020.
  • Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist.
  • Er du student eller nyetablert designer eller arkitekt kan du søke DOGA-merket nykommer. Les mer her.

Konfidensialitet

Søknadene behandles konfidensielt. Se våre habilitetsregler her.

DOGA utnevner juryen etter innspill fra fagorganisasjonene og det stilles høye krav til jurymedlemmenes faglige kompetanse og erfaringsområder. Hver jury skal også ha en representant fra næringslivet eller offentlig sektor.

Hva koster det å søke?

Det koster kr 1500 eks. MVA per prosjekt å søke DOGA-merket for design og arkitektur.

Har du spørsmål?

Thea Mehl
Prosjektleder DOGAs priser
tm@doga.no
(+47) 41 30 98 19

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side