Hva er DOGA-merket for design og arkitektur?

Det nye DOGA-merket for design og arkitektur (tidligere Merket for god design) legger større vekt på prosjektets prosess enn tidligere.

DOGA-merket hedrer samarbeid mellom oppdragsgivere og utøvere som viser vellykket bruk av design- og/eller arkitektur i sine prosjekter. Prosjektene skal være nyskapende og ha samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi. Les mer om nye DOGA-merket for design og arkitektur her.

Hvordan søker du?

Oppdragsgiver og utøver søker sammen for et prosjekt der det er tatt i bruk arkitektur- og/eller designkompetanse.

  • Med oppdragsgiver mener vi virksomhet, byggherre og offentlig sektor.
  • Med utøver mener vi designer(e) eller arkitekt(er), både in-house og selvstendige virksomheter.

I søknaden er det viktig å få frem hvilke arkitektur- og/eller designdisipliner som har vært de viktigste driverne for utviklingen av prosjektet. Vi ønsker at søkeren skal beskrive hovedtrekk i prosjektetets prosess og utvikling, samt hvilke resultat som ble oppnådd ved bruk av arkitektur- og/eller designkompetanse.

Hva ser juryen etter?

Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og/ arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vil også vurdere hvilken verdi resultatet av prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljøet. Les mer om kriteriene her

DOGA-merket juryeres kun på bakgrunn av det digitale bidraget sendt inn i denne søknaden. Gi derfor juryen en helhetlig beskrivelse av prosjektet godt gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og evt. film.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy nyskaping innen samfunnet, økonomi og/eller miljøet til å motta DOGA Hedersmerket (tidligere Hedersprisen).

Hvem kan søke?

  • Alle norske virksomheter som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt, både i næringslivet og offentlig sektor.
  • En eller begge parter av søkerne skal være norske og ha norsk organisasjonsnummer.
  • Prosjektet skal være realisert/ lansert og tilgjengelig i markedet før prisutdelingen, 15. november 2017.
  • Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist.
  • Er du student eller nyetablert designer eller arkitekt kan du søke DOGA-merket nykommer.

Konfidensialitet

Søknadene vil behandles konfidensielt. Se våre habilitetsregler her.

DOGA utnevner juryen etter innspill fra fagorganisasjonene og det stilles høye krav til jurymedlemmenes faglige kompetanse og erfaringsområder.

Hva koster det å søke?

Det koster kr 1000 eks. MVA per prosjekt å søke Merket for design og arkitektur.

Deling av søknad

Vi oppfordrer til å dele søknaden med samarbeidende part(er) før den sendes inn. Du kan sende søknaden som et pdf-vedlegg i Dele søknad.

Spørsmål?

Thea Mehl
Prosjektleder DOGAs priser
tm@doga.no
(+47) 413 098 19

Ann Kristin Godager
Programkoordinator DOGAs priser
akg@doga.no
(+47) 911 77 879

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side