Hopp til hovedinnhold
Meny

Hva er elitebrukere?

Elitebrukere er personer som stiller større krav til et produkt, et system, en tjeneste eller et miljø, og som derfor er mer utfordrende å tilfredsstille enn gjennomsnittsbrukeren.

Kollasje elitebrukere

Det er selvfølgelig viktig ikke å overse vanlige brukere eller en bestemt målgruppe, men samtidig kan det være nyttig å få elitebrukernes perspektiv, slik at du får kartlagt designets begrensninger og bli inspirert til å tenke nytt.

Kunnskap om elitebrukere gir innsikt

Elitebrukerne kan gi deg en annen type innsikt enn den du får fra vanlige brukere, noe som kan føre designutviklingen i nye og spennende retninger. Fordi elitebrukerne stiller større krav til et design, må de ofte finne måter å omgå begrensningene på, og det kan avdekke verdifull og detaljert informasjon om hva som ikke fungerer. Hvis et design tilfredsstiller kravene til en elitebruker, kan det bety at det fungerer bedre også for vanlige brukere.

Når det gjelder inkluderende design, kan det være flere grunner til at noen betegnes som elitebrukere. Det kommer an på hva slags design det handler om, hva du vil utforske og i hva slags sammenheng designet skal brukes.

Er det brukervennlighet du vil se nærmere på, kan elitebrukeren være en person med utfordringer som nedsatt syn, bevegelsesevne eller hørsel. Det er også viktig å tenke på andre grunner til at noen er elitebrukere. Dette kan ha å gjøre med livsstil eller kulturell bakgrunn, eller det kan være at de bruker designet på et avansert nivå eller under ekstreme omstendigheter.

Hvem er elitebrukere?

Her er en liste over ulike mulige elitebrukere og hva slags informasjon de kan gi deg.

Hvem er elitebrukere
 • ELDRE kan ha utfordringer med: intuitiv forståelse, funksjonalitet, estetikk, styrke, fleksibilitet.
 • PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER kan ha utfordringer med: syn, hørsel, berøring, styrke, grep, tilgang, funksjonalitet.
 • BARN kan ha utfordringer med: intuitiv forståelse, liten kropp, styrke, koordinasjon, estetikk.
 • KULTURELT MANGFOLD kan gi utfordringer med: estetikk, symbolisme, verdier, funksjonalitet, bruksområde.
 • KJØNN kan gi utfordringer med: estetikk, intuitiv forståelse, styrke, form, funksjonalitet.

Brukerbehov

 • Voksne med små barn har ofte bare én hånd å bruke.
 • Barn kan prøve ut designet ditt for å finne ut om det passer mindre kropper og om det er enkelt å ta i bruk.
 • Personer med nedsatt syn kan teste hvordan designet fungerer hvis man ser dårlig.
 • Blinde kan komme med innspill til hvordan designet føles og høres ut.
 • Personer med nedsatt hørsel kan vurdere både hørbarhet og synbarhet.
 • Personer med demens kan prøve ut hvor forståelig og lett en løsning er å bruke.
 • Eldre kan prøve ut flere aspekter ved designet.
 • Personer med nedsatt bevegelsesevne kan prøve ut hvor fysisk tilgjengelig designet er.

Ressurser

Nedsatt syn >>
Nedsatt hørsel >>
Kognitive utfordringer >>
Utfordringer med fingerferdighet og rekkevidde >>
Nedsatt bevegelsesevne >>