Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Eldre

 • egnet for alle 

Tidsbruk

3 timer totalt

 • 1 time gåtur

Antall deltakere

3-10 eldre med 1-3 fagpersoner

Medvirkningsnivå

Nivå 3: Dialog

Nivå 4: Samarbeid

Gruppe med to eldre personer og to yngre gruppeledere i samtale. Gruppen er ute på befaring. Det er høye blokker i bakgrunnen.
Seniortråkk på Åssiden i Drammen kommune våren 2019. 

Foto: Ingvil Aarholt Hegna/DOGA

Mål med metoden

Seniortråkk er en kartleggingsmetode, og i likhet med andre tråkk-metoder, gir den stedfestet innsikt om befolkningens behov og ønsker i sitt nærmiljø. Innsikten fra samtalene gir verdifull kunnskap som er relevant både for fysisk planlegging og tjenester kommunen har ansvar for, og informasjonen kan brukes som del av det lokale kunnskapsgrunnlaget før og underveis i planprosessen. Les mer om Seniortråkk som medvirkningsmetode i ulike faser av planprosessen her. 

Gjennomføring

 1. Avtal et møtested nær det aktuelle planområdet.
 2. Gi kort informasjon om hva som skal gjøres og hvorfor – hvis dette ikke er gjort på forhånd.
 3. Fortell hvor dere skal gå og hvor lang tid det tar.
 4. De som skal notere fordeler seg i gågruppen og setter i gang samtale, lytter og noterer underveis.
 5. Samtalen bør være åpen og mest mulig naturlig. Noter alt som blir sagt – informasjonen kan være viktig i etterkant.
 6. Avtal etter gåturen et nytt møte med deltakerne for å oppsummere og få verifisert innspillene.

Tips og triks

Undersøk om det allerede finnes organiserte gågrupper i nærmiljøet, enten i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller andre. Samarbeid med ledere ved institusjonene – de kan være en ressurs i gjennomføringen. Gjennomfør Seniortråkk på tvers av fagområder i kommunen, for eksempel med planavdeling og helse- og omsorg. Pass på å være mange nok til å notere det som blir sagt underveis. Kombiner ulike grupper, for eksempel unge og eldre, enten sammen eller hver for seg. Det er ikke nødvendig å bruke en app – metoden fungerer like godt analogt. 

Last ned utskriftsvennlig PDF >>

Forberedelser

 • Kontakt aktuelle informanter, og avtal tidspunkt for gåtur i det aktuelle området – eventuelt inkludert et presentasjonsmøte.
 • Forbered spørsmål – og legg opp en rute som berører planområdet og aktuelle problemstillinger.

Utstyr

 • Notatblokk
 • Eventuelt diktafon

Dokumentasjon

 • Referat med bilder og eventuelt video (NB! Husk GDPR)