Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Alle

 • særlig egnet for barn

Tidsbruk

Cirka 30 minutter

 • kan variere med deltakernes engasjement

Antall deltakere

4–40

 • deles i grupper på 4–6

Medvirkningsnivå

Nivå 2: Innhenting av informasjon

Barnetegning av en trehytte i skogen med flere barn.
Gjennom å få deltakerne til å reflektere over sitt favorittsted, får man en dypere forståelse for hva det er som gjør et sted godt.

Mål med metoden

Dette er en individuell oppgave der deltakerne skal finne frem til sitt favorittsted i nærmiljøet og reflektere over følelser knyttet til det aktuelle stedet. Målet med øvelsen er å vekke disse følelsene. Det gir deg som fagperson god innsikt i deltakernes ønsker og behov, og øvelsen er en god startaktivitet for en workshop der man videre skal jobbe med ideer for spesifikke steder eller områder. Følelsene knyttet til stedet er vel så viktig som stedets fysiske form. Det skal være høyt tempo gjennom øvelsen.

Gjennomføring

 1. Skriv ned navnet på favorittstedet
 2. Tegn favorittstedet (legg vekt på de viktigste elementene)
 3. Skriv ned følelser knyttet til stedet, for deretter å reflektere over hva som vil være det største tapet ved å miste dette stedet
 4. I løpet av øvelsen blir deltakerne gruppevis bedt om å markere stedet det har valgt på et kart

Tips og triks

Det kan være vanskelig å knytte følelser til et sted – og få er bevisst hvordan steder påvirker dem. Det anbefales derfor å snakke om følelser innledningsvis og skrive ned eksempler på en tavle eller et ark som inspirasjon. Vær aktiv i rommet, gi av deg selv og vær tilgjengelig for å forklare noe på nytt eller veilede. I samtale med deltakerne underveis, kan man få mye informasjon som ikke blir skrevet ned.

Last ned utskriftsvennlig PDF >>

Forberedelser

 • Ha en klar plan for hvordan oppgaven skal formuleres.
 • Gjør klar utstyret som skal brukes.
 • Heng opp kartet.
 • Sett bord og stoler i grupper.

Utstyr

 • A4-ark (flere til hver deltaker)
 • Skrive- og tegnesaker
 • Kart over området

Dokumentasjon

 • Deltakerne skriver og tegner svarene sine på ark som samles inn til slutt.

Eksempler