Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

FOLKETRÅKK-VEILEDEREN

Illustrasjon av planprosessen

(Klikk på bildet for full størrelse)

Andre relevante veiledere

FOLKETRÅKK-VEILEDEREN gir deg forslag til metoder og verktøy som egner seg i ulike faser av en planprosess for kommuneplaner og reguleringsplaner. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt flere veiledere som kan være til hjelp:  

«Medvirkning i planlegging» (KMD) beskriver råd for medvirkning og aktuelle metoder.

Veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven (KMD)

"Barn og unge i plan og byggesak" beskriver lovgrunnlaget, ordningen med barnerepresentant i kommunene og metoder for medvirkning.

«Planlegging etter plan- og bygningsloven» (Kortversjon fra Miljøverndepartementet, 2009)

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023» (KMD)

Departementet har også en egen side om medvirkning i lokaldemokratietsom beskriver metoder for å engasjere innbyggerne i lokale prosesser og beslutninger.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.