Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjon
Til toppen

Hva krever en designprosess av virksomheten?

Å jobbe med designdrevet innovasjon betyr for mange å gå inn i ukjent terreng. Det krever empati, mot og handlekraft. Hvis du skal lede et designdrevet innovasjonsprosjekt er dette noe av det viktigste du skal bidra med.

Å jobbe designdrevet handler mye om å gjøre noe – å handle. Det beste rådet er derfor å bare hoppe i det og prøve å jobbe annerledes og etter designprinsipper i neste satsing. I DOGAs guide for designdrevet innovasjon finner du praktiske råd for hvordan du skal jobbe. Det finnes noen overordnede kjøreregler som viser seg å være avgjørende for hvor gode løsninger teamet kommer fram til.

  • Tåmodighet i starten
  • Tydelig, men åpent oppdrag
  • Mangfoldig team
  • Leder med hjerte for brukerne
  • Tillit fra toppen

For at innovasjonsprosjekter skal lykkes, må ledelsen stille seg bak. Tillit og tydelig mandat er nødvendig for å skape forankring, eierskap og riktig involvering i utviklingsløpet.

tre mennesker og to hender illustrasjon

Tålmodighet i starten

Å lede innovasjon er annerledes enn utvikling og drift. Et designdrevet prosjekt vil kreve mer tid enn du er vant med for å bygge innsikt og utforske idéer. Ved å stå i problemstillingen lenger skapes det mer gjennomtenkte og treffsikre løsninger.

Styrken med designdrevet innovasjon er at det gir dyp innsikt i problemet som skal løses. Det betyr at designdrevne prosjekter kan ha en lang innledende fase, men kan komme raskere til implementering.

Tydelig, men åpent oppdrag

Alle prosjekter trenger en klar ambisjon og en tydelig utfordring som skal løses. Men for å finne de nye, gode løsningene, må det også være god takhøyde. Når komplekse utfordringer skal løses, vet vi ofte ikke hva løsningene kommer til å bli når vi starter prosjektet.

Mangfoldig team

Nøkkelen til god innovasjon er et tverrfaglig team som samarbeider godt. Foruten gode fagkunnskaper er det en fordel med et stort mangfold i teamet. Søk ulikhet i fagbakgrunn, erfaring, alder, kjønn og nasjonalitet slik at mange forskjellige innfallsvinkler er dekket. Men alle må være åpne for endring og nyskaping. For å skape god kvalitet i arbeidet bør profesjonelle designere inngå i teamet.

CASE

Med støtte fra DOGAs program for designdrevet innovasjon (DIP) har en rekke aktører på tvers av sektorer gått sammen for å gjøre cruisenæringen grønnere og smartere. Blant de involverte er NCE Maritime Clean Tech, Eker Design, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Norge, Bergen Havn, Wärtsilä, DNV GL og Norsk Hydro. 

En prosjektleder med hjerte for brukerne

En forutsetning for å lykkes er at lederen av prosjektet evner å sikre at temaet tenker og jobber designdrevet. Prosjektlederen trenger derfor riktig tankesett ved å tenke helhetlig, være framsynt og integrerende og ikke minst: være «fanatisk» opptatt av brukerne.

Tillit fra toppen

Innovasjonsprosjekter trenger tillit fra ledelsen. Tillit til at de bruker tiden riktig og at de klarer å løse oppgaven. Oppfølging bør være preget av nysgjerrighet og oppmuntring, ikke kontroll og kritikk.

Ledere kan ikke «bestille» et designdrevet innovasjonsprosjekt og så trekke seg tilbake. De må følge nøye med og være bevisste på når de bør involvere seg. De må støtte medlemmene i teamet i å håndtere de følelsene og det ubehaget som uvilkårlig følger med slike satsinger.

«The Right Way to Lead Design Thinking”, Harvard Business Review, mars-april 2019

Prosjekt teamet bør derfor gis frihet til å utforske ukjente retninger og ta beslutninger for å sikre fremdrift.

CASE

«Samarbeidet med designere og arkitekter har fått oss til å samhandle på nye måter og tenke helt nytt om hvordan en skipsbro kan utformes.» – Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group.

Innovasjonsprosjekter driver endring. All endring møter motstand. For å lykkes med å innovere bør du som leder håndtere mellomledere og andre som føler seg truet og utfordrer prosjektet.

Les alle artiklene om designdrevet innovasjon

Hva er designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon øker lønnsomheten

Se andre som har lykkes med designdrevet innovasjon

Se mer

Gå til guide for designdrevet innovasjon