Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Case
Til toppen

Oslo universitetssykehus: 90 prosent kortere ventetid for utredning av brystkreft

Før tok det Oslo universitetssykehus opp til tre måneder å fortelle pasienten om kulen i brystet var kreft eller ikke. Ved hjelp av designdrevet innovasjon ble ventetiden redusert med hele 90 prosent.

Brystkreft er den vanligste formen for kreft hos kvinner i hele verden. Én av åtte kvinner vil få diagnosen, men hvis svulsten oppdages tidlig kan kvinnens liv reddes. Oslo Universitetssykehus bestemte seg for å skape et mer effektivt og helhetlig pasientforløp for brystkreftpasienter. De søkte prosjektsøtte fra DOGA sitt designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å få det til.

Utfordring: Uakseptabelt lang ventetid

Kvinner med høy risiko for å utvikle brystkreft måtte vente opptil tre måneder før de fikk time hos Oslo Universitetssykehus for undersøkelse og diagnostisering. For pasienten er ventetiden en stor påkjenning. For å kunne behandle kreft, er tidlig funn helt avgjørende. Pasientene opplevde prosessen som ineffektiv og utdatert. Det ble ikke tatt hensyn til at pasienter som måtte vente lenge på svar, lever med et konstant press.

Design egner seg i helsevesenet, jeg tror det egner seg i offentlige virksomheter i det hele tatt, fordi du blir utfordret på måten din å tenke. Og samtidig så er det ikke et konsulentkorps som kommer med et ferdig løsningssett, men de hjelper fagfolkene å tenke selv. Og det tror jeg altså er mye bedre enn å kjøpe ferdige løsninger fra tredjeparter.

Andreas Moan

Daværende prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus

Prosess: Fra nøkkelinnsikter til nytt system

Med DIP-midler kunne Oslo Universitetssykehus hyre inn designbyrået Designit for å utvikle et nytt system. Målet var å redusere ventetiden med 75 prosent. Prosjektet tok for seg hele pasientløpet med alle stegene en brystkreftpasient går igjennom – fra oppdagelsen av kul, til utredning, behandling og kontroller. Designerne fra Designit satte i gang med å kartlegge dagens situasjon, sett både fra pasientenes og sykehusets side. De arrangerte workshops og intervjuer med ansatte fra ulike avdelinger, og pasienter.

Oslo universitetssykehus.jpg
DIP-prosjektet gikk igjennom flere steg for å skape en prosess som var effektiv for både sykehuset og, viktigst, for pasienten. Foto: Designit

Flere problemer ble avdekket:

  • Støy og avbrytelser hindrer fagpersoner i å fokusere på arbeidsoppgavene sine
  • Det tar lang tid å analysere bilder fra undersøkelsen
  • Pasientene har et dårlig førsteinntrykk av sykehuset
  • Det er mangel på informasjon under ventetiden
  • Pasienter tar ansvar for eget forløp og velger andre alternativer
  • Opplevelsen snus til det positive når pasienten får selve diagnosen

Gjennom dette arbeidet kom de fram til en nøkkelinnsikt som var avgjørende for det endelige resultatet:

"For kvinnen er hun en pasient i det hun oppdager en kul i brystet, mens for OUS blir kvinnen først en pasient når hun har fått en kreftdiagnose."

Med denne innsikten gikk designerne inn i neste fase. Det ble gjennomført idéworkshops med ansatte hos sykehuset. Deretter ble ideene satt sammen til konsepter, som i tur ble testet på personalet og pasienter.

Resultat: Radikalt forkortet ventetid

Resultatet ble "Det nye brystdiagnostiske senteret", som organiserte sykehuset rundt pasienten, i stedet for å organisere pasienten rundt OUS. Dette nye systemet skulle vise seg å overgå alle forventninger ved å redusere ventetiden med hele 90 prosent.

Andreas Moan, daværende prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus, understreker at prosjektet hadde positive effekter ut over redusert ventetid.

Pasientens første møte ble bedre, henvisningen ble bedre, logistikken internt på sykehuset ble bedre. Kvalitet sprer seg som ringer i vann ut fra dette prosjektet.

Andreas Moan

Daværende prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus

Det nye systemet ble tatt i bruk i 2013, og alle pasienter som nå henvises til OUS går gjennom dette. Gjennomsnittlig ventetid for diagnose er nå 7 dager mot før 84 dager.

Les alle artiklene om designdrevet innovasjon

Hva er designdrevet innovasjon

Hva krever en designprosess av virksomheten din?

Designdrevet innovasjon øker lønnsomheten

Se andre som har lykkes med designdrevet innovasjon

Flere eksempler på designdrevet innovasjon