Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Uavhengig kino og en teaterscene for ny dramatikk

Hvem

Asplan Viak
Vega scene
Urbanium eiendom

Hvor

Hausmanns gate, Oslo

Fagdisipliner

Arkitektur
Interiørarkitektur
Landskapsarkitektur
Byromsutvikling

En trang tomt med en trøblete historie. Det var bakgrunnen for utbyggingen av Hausmanns gate 28. 

Tre år brukte ildsjelene i Vega på å planlegge prosjektet sammen med Oslo kommune og Urbanium eiendom. Ideen var å skape en uavhengig kvalitetskino og et teater for produksjon og formidling av ny nordisk dramatikk.

Foajeen på Vega Scene.
Nøye gjennomtenkt bruk av materialer, lys og rom, preger Vega Scene, ifølge juryen.
Foto: Gitte Paulsbo
Foajeen på Vega Scene.
Foto: Gitte Paulsbo

Hvordan romme et mangfold av aktiviteter? 

Utbyggerne hadde stramme økonomiske rammer. De ønsket en bygning der ulike aktiviteter kunne foregå samtidig uten å forstyrre hverandre. Og bygningen skulle være åpen og inviterende og gi nytt liv til et forsømt gatemiljø.  

Arkitektene i Asplan Viak leste områdets utfordringer. De skapte en bygning med et tydelig, karakterfylt uttrykk som er godt tilpasset gatemiljøet. Dette er gjort ved å bruke robuste, enkle materialer, og ved å utnytte rom og lys på smarte måter.  

Resultatet er blitt en bygning med et ærlig, ujålete uttrykk og et mangfoldig innhold. Innvendig bidrar gjenbrukte materialer og møbler til å forsterke bildet.  

Takhage med lokalflora er forbilde

Det nyskapende blågrønne taket er blitt til som følge av et samarbeid mellom Asplan Viaks landskapsarkitekter, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Protan, Ljono stauder, Bergknapp AS og ikke minst en fremoverlent utbygger, Urbanium. Sammen utviklet de en ny jordblanding og dyrket fram stedegen flora basert på frø innsamlet langs Oslofjorden.  

Beplantning og insektliv blir evaluert årlig som ledd i et forskningsprosjekt i regi av Asplan Viak og NIBIO. Forskningen danner grunnlag for andre takhager Asplan Viak har anlagt, og anlegger i Oslo, blant annet Kristian August gate 13 og nytt regjeringskvartal.  

Det blågrønne taket bidrar til økt naturmangfold i byen, og har en viktig klimatilpasningsfunksjon ved at det er utarbeidet for å håndtere fremtidens ekstreme nedbørshendelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har et forskningsprosjekt og en målestasjon som følger med på hvordan vannhåndteringen fungerer.  

Grønt tak på Vega Scene.

Det grønne taket bidrar til klimatilpasning og naturmangfold i byen.

Foto: Åse Holte

Erfaringene fra prosjektet deles slik at de kan komme til nytte i andre byggeprosjekter.   

Juryen uttaler

Det røffe, røde huset i Hausmanns gate høstet mange lovord da det åpnet for tre år siden. I dag kan vi fastslå at det var høyst fortjent. Vega Scene er et kulturbygg som gir mye tilbake til byen og innbyggerne.  

Med nøye gjennomtenkt bruk av materialer, lys og rom har arkitektene i Asplan Viak skapt en bygning med et karakterfylt uttrykk. Vi lar oss begeistre av hvordan den er tilpasset gatemiljøet. Når du går forbi, føler du deg invitert inn. 

Vega Scene tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den er en åpen og inkluderende møteplass som fyller mange gode formål.  

Mer bærekraftig utnyttelse av en trang og belastet tomt skal du lete lenge etter! 

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 
 
Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Grønt kulturbygg

Vega scene er det første kulturbygget som er BREEAM-NOR sertifisert (miljøsertifisering for bygg) 

Et løft for nærmiljøet

Prosjektet har transformert byrommet. Det som før opplevdes som en mørk og trafikkert gate lyses nå opp, både av arkitektur og folkeliv. 

Forsker på blågrønne tak

Vega scenes blågrønne tak bidrar til biologisk mangfold og overvannshåndtering. Erfaringene og utviklingen vil kunne komme mange andre aktører til gode. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.