Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Utemøbelprodusenten Vestres nye fabrikk

Hvem

Vestre
The Plus
BIG – Bjarke Ingels Group

Hvor

Magnor, Eidskog kommune

Fagdisipliner

Arkitektur
Interiørarkitektur
Landskapsarkitektur

En fabrikkbygning bak en skog av høye furutrær.
Foto: Einar Aslaksen/Vestre

Da Vestre først kontaktet BIG (Bjarke Ingels Group) i 2019, ønsket selskapet å bygge en møbelfabrikk som, i tillegg til å være et produksjonssted, kunne tas i bruk av publikum også dem som i utgangspunktet ikke er interessert i industri eller møbelproduksjon. Vestre ønsket å inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. Og de ville vise at det ikke trenger være noen motsetning mellom industri og klima- og miljøtenkning. 

Det danske arkitektfirmaet BIG ble valgt fordi det er internasjonalt anerkjent for nytenkende formuttrykk som ikke går på bekostning av funksjon. BIG står blant annet bak The Twist på Kistefos.  

Møbelfabrikken til Vestre, The Plus.
Vestre ønsker å by på spektakulær arkitektur og et offentlig rekreasjonsområde.
Foto: Einar Aslaksen
møbelfabrikken the plus sett fra luften
Foto: Einar Aslaksen

Kan en fabrikk bli en turistdestinasjon? 

Ved siden av å bygge verdens mest miljøvennlige fabrikk, ønsket Vestre at spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål offentlig rekreasjonsområde skulle bidra til å utvikle Magnor som en turistdestinasjon.

Fabrikkbygningen er formet som et plusstegn sett fra luften. De fire fløyene rommer hver sin del av produksjonsprosessen «Warehouse, Color Factory, Wood Factory & Assembly» og det er nettopp denne funksjonsinndelingen som la føringen for utformingen

I hjertet av bygget er det et åpent gårdsrom med tuntre («The Courtyard»). Herfra har publikum 360-graders innsyn til alle deler av produksjonen. Gjennom de store vinduene og fra det grønne taket blir også furuskogen en del av opplevelsen. 

Lokale entreprenører, leverandører og konsulenter fra Innlandet sto for byggingen, og prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med den engasjerte lokalbefolkningen og myndighetene. Slik har etableringen av Vestre på Magnor skapt arbeidsplasser og gitt ringvirkninger for næringslivet i hele regionen. 

Produksjonslokalene til The plus
Produksjonslokalene er preget av farger, lys og luft.
Foto: Einar Aslaksen
Produksjonslokalene til Vestre møbelfabrikk, The Plus.
Foto: Einar Aslaksen

Resultatet er en iøynefallende fabrikkbygning som tilfredsstiller de høyeste kravene til miljøsertifisering av næringsbygg, BREEAM NOR Outstanding. The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og et utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv fastlandsindustri. 

Industri som del av løsningen 

Etter åpningen av The Plus våren 2022 har Vestre økt kapasiteten og eksporten av norske utemøbler. Montering er flyttet fra den svenske til den norske siden av grensen, og fabrikken i Torsby rendyrkes til metallarbeid. 

Det er mye stolthet i lokalmiljøet og blant de ansatte, og fabrikken vekker oppsikt for sin utradisjonelle utforming. Fremfor alt er det mange som er fornøyd med at det er mulig å sikre global konkurransekraft med industriproduksjon i et høykostland.  

Det var også mye av formålet med prosjektet: å vise at industrien er en del av løsningen – og at man kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst samtidig som man tar miljø- og klimahensyn.  

Selvforsyning med solenergi

Egen energiproduksjon fra solceller og lokal vannkraft sørger i praksis for all oppvarming i den delen av året som har snittemperatur over 5 grader.  

På taket ble det utviklet en lett jordblanding basert på den lokale skogsbunnen, og nesten 20 000 pluggplanter ble satt ut. Slik vil den naturlige vegetasjonen etter hvert overta fabrikktaket. Det er også plantet en stor andel vekster som bidrar til å øke det biologiske mangfoldet i furuskogen. 

Fremtiden vil vise om Vestre også vil lykkes med ambisjonen om å bli en arena der industrifolk og klimaaktivister kan finne et fellesskap. 

produksjonslokalene til the plus
The Plus er bygget hovedsakelig av lokale entreprenører.
Foto: Einar Aslaksen
produksjonslokalene til The plus
Foto: Einar Aslaksen

Juryen uttaler

Når du bygger en møbelfabrikk midt i furuskogen, er det ekstra viktig å tenke miljø.   

På Magnor er det nettopp det Vestre og arkitektene Bjarke Ingels har gjort. Vi i juryen gir tommel opp for dette anlegget som er i harmoni med skogen og omgivelsene.    

DOGA-merket for design og arkitektur gis The Plus fordi det er en fabrikk med et lekent og visjonært formspråk. Den åpne utformingen og besøkssenteret i fabrikkens hjerte har skapt en attraksjon og bidratt til stolthet i lokalmiljøet.   

Med sin nennsomme plassering og bruk av trematerialer, farger, lys og luft utgjør The Plus en forfriskende kontrast til tradisjonelle produksjonsanlegg.  

Til resten av industri-Norge sier vi bare: La deg inspirere!

Arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er fire grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

En fabrikk med minst mulig fotavtrykk

Målet har vært å reise et byggverk med minst mulig fotavtrykk. Vestre engasjerte en egen økolog under byggeprosessen og har forpliktet seg til å ta vare på naturen i området. 

Lokal energiproduksjon

Anlegget produserer ca. 670 MWt med solenergi. Dette gjør The Plus til et av de største solcelleanleggene i Norge. I tillegg produserer fabrikken energi fra miniturbiner i Vrangselva. Til sammen gir dette en selvforsyningsgrad på opp mot 70 prosent. 

Bidrar til lokalmiljøet

Fabrikktaket på The Plus er åpent for alle året rundt, og området rundt fabrikken videreutvikles til et hyggelig og attraktivt rekreasjonsområde for lokalbefolkning og besøkende. 

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

The Plus ligger godt an til å bli verdens første prosjekt i sin typologi som oppnår høyeste miljøklassifisering, BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være globale forbilder innen miljø. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.