Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Prolink Alpha – batterifritt nødlys

Hvem

Prolink International
Inventas

Hvor

Mo i Rana, Nordland

Fagdisipliner

Industridesign

Ved brann og andre nødsituasjoner er det livsviktig å finne rømningsveiene. Markeringsskilt ved utganger er derfor lovpålagt overalt i verden. 

Det finnes to typer systemer for å vise vei ved evakuering: 

  1. Tradisjonelle elektriske skilt.
  2. Etterlysende skilt, til daglig kalt selvlysende.  

De tradisjonelle skiltene er montert med en batteripakke som sikrer tilførsel av nødstrøm. Problemet med denne løsningen er høyt energi- og batteriforbruk. Batteriene må etterses og byttes jevnlig, og det blir mye spesialavfall.  

De selvlysende skiltene er fremstilt av luminescerende materialer og lades opp av dagslys eller kunstig lys i omgivelsene. Når de er tilstrekkelig ladet, lyser de i flere timer.

Problemet med denne løsningen er at belysningen ofte blir svak og kortvarig. Moderne, strømsparende lysstyringssystemer gjør at etterlysende skilt ikke lenger får tilgang til nok omgivelseslys for å lades opp.  

Prolink International i Mo i Rana er en bedrift som har lang erfaring innen prosjektering, produksjon og dokumentasjon av etterlysende ledesystemer. De fikk ideen om å utvikle en ny hybridløsning som kombinerer det beste fra de to systemene.

Nødutgangsskilt ligger på et bord med materialprøver rundt. Foto
Materialvalg var utfordrende: Skiltsystemet måtte være pålitelig og fungere slik det var tenkt. Det skulle også være enkelt å montere, og det skulle passe inn i en rekke ulike miljøer.
Foto: Gard Hagen
Mann sitter på kontor og ser i et mikroskop. Foto
Prolink International i Mo i Rana er en bedrift som har lang erfaring innen prosjektering, produksjon og dokumentasjon av etterlysende ledesystemer.
Foto: Gard Hagen

Inventas spilte nøkkelrolle 

For å få hjelp til dette kontaktet de Inventas i Trondheim, en virksomhet med lang erfaring i industriell produktutvikling og design. Inventas gjennomførte omfattende intervjuer og undersøkelser i mange bransjer før de presenterte sitt produktkonsept. Det består av et etterlysende materiale kombinert med en spesialutviklet lyskilde.  

Nå var utfordringen «bare» å finne den rette materialsammensetningen og utformingen. Skiltsystemet måtte være pålitelig og fungere slik det var tenkt. Det skulle også være enkelt å montere, og det skulle passe inn i en rekke ulike miljøer.  

Omfattende intervju- og testrunder måtte til. Siden dette pågikk mens Norge var pandemistengt, skjedde mye av brukertestingen på nye måter, med kamera over nett.  

Resultatet er et nødlys av høy kvalitet og med et enkelt og robust utseende. Det lyser som det skal, krever ingen batterier og blir høyt verdsatt av kundene, ifølge tilbakemeldingene.

De fire delene av Prolinks skilt. Foto
Resultatet er et nødlys av høy kvalitet og med et enkelt og robust utseende. Det lyser som det skal, krever ingen batterier og blir høyt verdsatt av kundene, ifølge tilbakemeldingene.
Foto: Gard Hagen
Nærbilde av tekniske detaljer inne i ProLink skiltet. Foto
Norge har fått et nytt produkt som har potensial til å spare inntil fire millioner batteripakker årlig.
Foto: Gard Hagen

Norskprodusert

Prolink Alpha er blitt til som følge av godt tverrfaglig og industrielt samarbeid. Skiltene blir produsert i Nordland og Trøndelag, og det er snakk om eksportmuligheter, i første omgang til Skandinavia og Europa.  

Drivkraften var å bidra til drastiske kutt i miljøutslipp og driftsutgifter i eiendomssektoren. Hovedmålet var å redusere strømbruken og fjerne behovet for batterier. Men, for å slå gjennom i markedet var ikke det tilstrekkelig. Skiltarmaturet måtte også være attraktivt nok til å bli det foretrukne produktet hos entreprenører, byggherrer, arkitekter, montører og vaktmestre. 

Helhetlig tilnærming til research, designledelse og -metodikk ble fremholdt som suksessfaktor nummer én da Prolink Alpha kom på markedet i 2022.  

Norge har fått et nytt produkt som har potensial til å spare inntil fire millioner batteripakker årlig. 

Prolinks emballasje. Foto
Skiltene blir produsert i Nordland og Trøndelag, og det er snakk om eksportmuligheter, i første omgang til Skandinavia og Europa.
Foto: Gard Hagen

Juryens begrunnelse 

Selvlysende nødutgangsskilt som ikke krever batterier eller strøm kan gi store besparelser.   

Juryen er imponert over at Prolink og Inventas har lykkes med å realisere et vedlikeholdsfritt system som drastisk reduserer det samlede batteri- og strømforbruket. Med dette har Prolink potensial til å ta en ledende posisjon i markedet.  

Vi merker oss at utviklingsprosjektet er gjennomført på en eksemplarisk måte – med omfattende brukertesting. Resultatet er markedets første batterifrie og miljøsertifiserte nødlys – et gjennomarbeidet produkt helt ned til monteringsanvisninger og emballasje.  

Prolink Alpha tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det en innovativ, robust og helhetlig designet løsning. Juryen gir honnør til Prolink Alpha for at de tar bærekraft på alvor, og satser på lokal produksjon Dette er et produkt andre produsenter og bransjen for øvrig kan la seg inspirere av. 

Design og arkitektur skaper verdi   

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Sparer miljøet

Prolink Alpha har potensial til å spare forbruket av fire millioner batteripakker årlig og senke strømforbruket tilsvarende drift av 80 000 elbiler. Skiltet vil også bli det første med EPD-deklarasjon (miljødeklarasjon).

Skaper norske arbeidsplasser

Prolink Alpha er designet og ansvarlig produsert i Norge. Slik bidrar produktet til sysselsetting og innovasjon innenfor norsk industri.

Grønn produktutvikling

Prolink Alpha demonstrerer mulighetsrommet som ligger i å kombinere mangeårig erfaring og bransjeinnsikt med design og produktutvikling. Sammen med Inventas har de lykkes med å lansere et helt nytt produkt med stort potensial for eksport og skalering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.