Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon. Det betyr at vi jobber for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Design- og arkitekturfagenes styrke er den menneskesentrerte og holistiske tilnærmingen til oppgavene som skal løses. Designere og arkitekter har en kompetanse som er essensiell dersom vi skal klare å løse de stadig mer komplekse utfordringene vi står overfor. Uavhengig av bransje og sektor, kan design og arkitektur utløse et uutnyttet potensial for innovasjon og verdiskaping.

I 2013 vedtok regjeringen å slå sammen Norsk Designråd og Norsk Form. Resultatet var opprettelsen av Norsk design og arkitektursenter i 2014. I 2017 skiftet stiftelsen navn til Design og arkitektur Norge, fortsatt med kortnavnet DOGA.

Vi har en rekke prosjekter som styrker design- og arkitekturfeltet og kobler dette fagområdet sammen med andre typer virksomheter. Se oversikt over våre prosjekter, programmer og aktiviteter.

DOGAs mål

Våre tre hovedmål er at:

 1. design og arkitektur skal ha en tydelig posisjon i utviklingen av norsk næringsliv og offentlig sektor
 2. design og arkitektur videreutvikler rammebetingelsene for samfunnsutviklingen
 3. design- og arkitekturfeltet er rigget for å møte morgendagens utfordringer

Samle, eksperimentere, lære

Vi skal samle egne fagfelt og koble dem med offentlige og private virksomheter. Vi involverer og mobiliserer aktører slik at design- og arkitekturfeltet styrkes og videreutvikles.

Vi skal eksperimentere gjennom å være en arena for utvikling, nytenkning og testing av nye løsninger – og vi skal utfordre og skape debatt.

Vi skal lære selv og bidra til kompetanseheving på feltet og i andre bransjer og sektorer. DOGA skal øke kunnskapen om og bruken av design og arkitektur som verktøy for omstilling og verdiskaping. Vi skal fremskaffe og tilby kunnskap og råd til beslutningstakere.

Ledelse og styre

Trude Gomnæs Ugelstad er administrerende direktør ved DOGA. Den øvrige ledergruppen består av:

 • Tor Inge Hjemdal - direktør arkitektur og design
 • Susanne Ringdal - direktør kommunikasjon
 • Thrine Kallseter - direktør økonomi og administrasjon

Oversikt over alle ansatte

DOGAs styre består av:

 • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder
 • Beate Bomann-Larsen, styremedlem
 • Kamilla Sharma, styremedlem
 • Gisle Løkken, styremedlem
 • Øyvind Tørlen, styremedlem
 • Thea Mehl, ansattrepresentant

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Kommunikasjonsdirektør Susanne Ringdal smiler til kameraet på DOGA.
  Susanne Ringdal
  Kommunikasjonsdirektør
  +47 91 62 48 92
  sr@doga.no