Dialogmøte om nye Stimulab-prosjekter

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterer leverandører til dialogmøte for å informere om nye prosjekter i Stimulab. Prosjektene skal lyses ut i markedet høsten 2023.

Armer og hender som peker ned på en pc-skjerm.
Foto: John Schnobrich/Unsplash
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Dato
16. juni 2023
Tid
Kl. 9.00 - 10.30
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Fire nye Stimulab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. Vi inviterer derfor interesserte leverandører til dialogmøte på DOGA fredag 16. juni. 

Program: 

Informasjon om Stimulab og høstens anskaffelser v/ Digitaliseringsdirektoratet og DOGA  

Kort presentasjon av hvert prosjekt. Her vil det også bli anledning til å stille spørsmål. 

Møtet er fysisk hos DOGA, men vil også streames. 

Samlet verdi er 17 millioner kroner  

Samlet ramme for de fire prosjektene er ca. 17 millioner kroner inklusive opsjoner. Verdi pr. anskaffelse vil bli opplyst på dialogmøtet. Det skal gjennomføres konkurranse for alle prosjektene. Eventuelle eksisterende rammeavtaler vil ikke gjelde.

Tjenestedesign er en viktig kompetanse

Leverandører må kunne levere tjenestedesign, med støtte av annen  kompetanse tilpasset hvert enkelt prosjekt. Dette vil bli nærmere beskrevet i de enkelte konkurransegrunnlagene. I tillegg ønsker vi innspill fra leverandørene på om det er annen kompetanse som bør være med.

Alle Stimulab-prosjekter skal følge den triple diamanten og leverandører må tilby kompetanse på gjennomføring av alle tre diamantene, selv om vi ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er.   

Tilnærmingen må være åpen og eksperimenterende 

Siden prosjektet er en del av Stimulab, skal det ha en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som 

  • enten er implementert eller skal implementeres
  • eller er en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen

Disse prosjektene har fått støtte

Prosjekttittel: Ingen sak med byggesak – effektiv og brukerrettet veiledning i alle ledd
Ansvarlig: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)  
Prosjektdeltakere: Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Prosjekttittel: Hendene og ressursene som må finne hverandre. Historien om en vellykket tilbakeføring 
Ansvarlig: Kriminalomsorgsdirektoratet 
Prosjektdeltakere: Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Vestland 

Prosjekttittel: Utforskning av systemdemonstrator for livshendelsen Alvorlig sykt barn
Ansvarlig: Helsedirektoratet 
Prosjektdeltakere: Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, Flekkefjord kommune, Statsforvalteren, KS og NAV 

Prosjekttittel: Tillitsreformen i Arbeids- og velferdsetaten – hvordan legge til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling med større handlingsrom? 
Ansvarlig: NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Les mer om tildelingen og prosjektene her. 

Dette er Stimulab

Stimulab er et program for innovasjon og tjenestedesign, som skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Gjennom ordningen tilbyr  DOGA og Digitaliseringsdirektoratet tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter i stat og kommune. Prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.  

Gjennom deltakelse i Stimulab lærer virksomheter i stat og kommune å utvikle tjenester som møter innbyggernes behov. 

Stimulab-prosjektene blir også veiviserprosjekter som andre kan lære av og bli inspirert av. Alle prosjektene må derfor dele sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor.  

Les mer om Stimulab. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.