Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

1. Les kompetansekravene nøye

Tjenestedesign er hovedkompetansen vi ser etter i StimuLab-oppdrag. Med tjenestedesign mener vi utdanning i og/eller betydelig erfaring fra arbeid som tjenestedesigner. Korte kurs i design thinking regnes ikke som utdanning. I tillegg til tjenestedesign ber vi også om tilleggskompetanse. Få fram at dere har denne kompetansen når dere skriver CV-er eller fyller ut matrisen.

2. Bruk muligheten til å legge ved 10 CV-er

Dere kan oppgi opptil 10 konsulenter i prekvalifiseringen. Utnytt denne muligheten. Dersom dere inviteres til å levere tilbud, skal dere sette sammen et team. Som regel er det færre enn 10 personer, men da har dere de 10 konsulentene å velge blant. 

3. Vis til erfaring med kompleksitet

Det som kjennetegner de fleste StimuLab-prosjektene er at de er ekstra komplekse og flokete, gjerne med flere deleiere. Det er viktig at dere dokumenterer om dere har erfaring fra prosjekter med tilsvarende kompleksitetsgrad og/eller lignende problemstilling.

4. Gå gjerne flere sammen

Det er ikke sikkert at deres selskap har den samlede kompetansen. Det kan derfor være lurt å inngå samarbeid med andre for samlet å kunne tilby kompetansen prosjektene ber om. Argumenter godt for hvorfor dere har inngått samarbeid, og hvordan tverrfagligheten har relevans for prosjektet. 

5. Tenk skreddersøm!

StimuLab-prosjekter skal følge metoden beskrevet i den triple diamanten. Leverandøren har frihet til å knytte diamantens faser til sin egen metodikk, men i tilbudene er det ikke nødvendig med en generell beskrivelse av tjenestedesign. Få frem deres egen forståelse av oppdraget og problemet som skal løses, og hva dere foreslår som tilnærming til oppdraget. Tenk skreddersøm, ikke generelle metodebeskrivelser!

Leverandørens forståelse for og tilnærming til oppdraget er tildelingskriterium nr. 1, som tilbudene vektes ut fra.  

Prosjektene utlyses på Doffin

Oppdragene i forbindelse med StimuLab-ordningen utlyses på Doffin gjennom en åpen anbudskonkurranse, der prosedyren som benyttes er konkurranse med forhandlinger. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.