Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Innovativt hellesystem for overvannsoverhåndtering

Hvem

Asak Miljøstein og AS Snøhetta

Hvor

Skjetten, Viken

Fagdisipliner

Industridesign
Landskapsarkitektur
Byromsutvikling

Mer styrtregn, urbanisering og nedbygging av natur gir økende problemer med overvann og flom. Asak Miljøstein, en tradisjonsrik produsent av betongprodukter med røtter tilbake til 1916, satte seg som mål å utvikle en helt ny type steinheller. Hellene skulle ta unna overvann på torg, gangveier, offentlige plasser og andre steder hvor folk ferdes – og der det nå brukes tette dekker. 

Sammen med SINTEF gjennomførte Asak Miljøstein et fireårig forskningsprosjekt der de testet ulike løsninger for permeable materialer, som betyr at vann kan trenge gjennom. Dette ga så gode resultater at selskapet besluttet å gå i gang med et designprosjekt for å skape et funksjonelt og attraktivt alternativ. 

Uteområde tatt ovenfra. Foto
ASAK Miljøstein ville utvikle heller som skulle ta unna overvann på torg, gangveier, offentlige plasser og andre steder hvor folk ferdes – og der det nå brukes tette dekker.
Foto: HISM/Snøhetta
Steinfliser på bakken med varierende mellomrom. Foto
Sammen med SINTEF gjennomførte Asak Miljøstein et fireårig forskningsprosjekt der de testet ulike løsninger for permeable materialer, som betyr at vann kan trenge gjennom.
Foto: HISM/Snøhetta

Material- og samfunnsbehov

I en bransje preget av lange tradisjoner og mangel på innovasjon så Asak et behov for en samarbeidspartner som kunne utfordre og bringe inn nye perspektiver.

De tok kontakt med Snøhettas avdeling for produktdesign med tre krav til det fremtidige produktet: 

  • Materialet måtte være drenerende (eller «permeabel», på fagspråk). 
  • Steinen skulle passe til urbane uterom. 
  • Hellene måtte kunne legges maskinelt. 

Snøhetta brukte en strategisk tilnærming til utfordringene med overvann, mobilitet og infrastruktur.  

Å forstå nye markeds- og samfunnsbehov ble vurdert som like viktig som å utvikle det nye produktet. Sammen skulle Asak og Snøhetta utvikle og designe et produkt som var funksjonelt, fleksibelt og attraktivt, slik at det ble et reelt alternativ i urbane uterom. 

Produksjonsavdelingen hos Asak tok fatt på arbeidet sammen med produktdesignere, materialekspert og landskapsarkitekt fra Snøhetta.

Asak FLYT hellene på bakken med regn. Foto

Løsningen gjør at overvann blir naturlig renset og fordøyd. Dette har vakt oppsikt internasjonalt fordi det er fleksibelt, visuelt attraktivt og klimavennlig på samme tid.

Foto: HISM/Snøhetta

Lærerik prosess 

Systemet kan se enkelt ut, men det var en lang og lærerik prosess å finne frem til alle detaljene som utgjør helheten. Asak lærte mye om design og funksjonalitet, Snøhetta lærte om betongprodukter og permeable dekker.  

Som et resultat av samarbeidet, produseres Asak FLYT med mindre sement enn det som er vanlig. Dette gir et lavere fotavtrykk sammenlignet med tilsvarende produkter. 

Fremfor alt har Asak erfart at strategisk design kan flytte grenser.  

Med det nye konseptet har landskapsarkitekter og anleggsgartnere fått et nytt verktøy for å forme inspirerende, praktiske og bærekraftige uterom. Og samfunnet har fått et nytt hjelpemiddel i arbeidet med å møte klimautfordringene.  

Juryens begrunnelse

Meteorologene er tydelige på at Norge vil få hyppigere og kraftigere styrtregn i fremtiden, og det er innført strengere lovregler om overvannshåndtering. Juryen berømmer teamet bak Asak FLYT for å bidra effektivt på dette viktige området.    

Juryen er begeistret for Asak FLYTs enkle, formsterke uttrykk og at hellene lar seg kombinere på mange smarte måter. Systemet gir rom for å skape varierte og spennende utegulv på alt fra bytorg til gårdsplasser og industritomter. Vi mener utformingen med fleksible mellomrom og naturlig drenering er en genial designløsning som beriker omgivelsene..  

Belegningssteinen Asak FLYT tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi den har en elegant og funksjonell form, samtidig som den bidrar til å løse et aktuelt samfunnsproblem.   

(Juryleder Hedda Foss Lilleng var inhabil i vurderingen av Asak FLYT) 

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Tar unna og filtrerer overvann

Med mer ekstremvær og styrtregn vil vi trenge nye alternativer til overvannshåndtering. Asak FLYT er et attraktivt alternativ til tette dekker. Det drenerer og filtrer overflatevannet og hindrer oversvømmelse, medfølgende skader og forurensing av omkringliggende vassdrag.

Vakre uterom

Med Asak FLYT blir det funksjonelle også vakkert. Samtidig som det er en god måte å håndtere overvann på, gir Asak FLYT landskapsarkitekter og andre mulighet til å leke seg med utforming av uteområder som er inspirerende og hyggelige å oppholde seg i.

Arbeidsplasser og eksportmuligheter

Asak FLYT er et konsept utviklet og produsert gjennom et helnorsk samarbeid, eid av en tradisjonsrik industribedrift med produksjonssteder over hele landet. Slik bidrar produktet til å sikre norske arbeidsplasser.

Asak FLYT har også åpnet for at hellene kan produseres i andre land gjennom lisensavtaler og slik generere eksportinntekter. 

Oversiktsbilde med steinheller i en park. Foto

Med det nye konseptet har landskapsarkitekter og samfunnet fått et nytt hjelpemiddel i arbeidet med å møte klimautfordringene.

Foto: HISM/Snøhetta

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.