Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Fire mennesker, en mann og tre kvinner, på en scene med rød belysning.

Fra venstre: Gjermund Lanestedt, Agenda Kaupang, Line Borgvin Hansen, Helsedirektoratet, Sigrun Vik, EGGS Design og Marte Grevsgard, EGGS Design.

Foto: EGGS Design

I frokostseminaret som ble holdt på DOGA 29. september delte EGGS Design og Agenda Kaupang sine erfaringer fra et Stimulab-prosjekt der de brukte eksperimentering som metode.

I dette opptaket får du høre mer om hvordan de jobbet. 

En godt egnet metode

Eksperimentering er en godt egnet metode for å lære om ringvirkninger og konsekvenser av endring – som det er umulig å forutse uten å sette endringen ut i livet.​ Eksperimentering gjør det mulig å identifisere det du ikke visste at du ikke visste. Det produserer også grunnlag for lederes videre prioriteringer​ og beslutninger.

Komplekse samfunnsutfordringer berører gjerne en rekke politikkområder, favner mer enn ett departement og mer enn én sektor. De preges av uklarhet om hva utfordringene og muligheten faktisk er, hvor omfattende de er, gjensidige avhengigheter er vanskelige å få øye på – og det er gjerne ikke én klar løsning på utfordringen. 

Er det slik at tjenestene og den enkelte ansatte ikke har nok handlingsrom? Er det rammevilkårene – lover, retningslinjer, mandat, finansieringsmodeller som setter en stopper?​ Eller er det slik at tjenestene ikke bruker det handlingsrommet de faktisk har godt nok? At man ikke har etablert kultur for, erfaring med og rutiner for samhandling på tvers – hvor ledere og ansatte utnytter det faktiske handlingsrommet?​

Slike dilemmaer lar seg i liten grad oppklare gjennom intervjuer eller analyser. Her er det en eksperimenterende tilnærming som er nøkkelen til å komme videre. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.