Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Som en del av innovasjonskonkurransen i regi av DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge, ble det invitert til workshops med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling for Utsira og Krødsherad. 

Frist for å sende inn løsningsforslag i innovasjonskonkurransen er den 5. april. Utsira kommune bevilger 150.000 kr til finalistene for videre konseptutvikling.

Mer info om deltakelse og nedlasting av konkurranseprogram >>

 – Det at interessen for å delta på workshops var så stort, visere enda tydeligere på behovet for tverrfaglige og innovative metoder og konsepter for smart og bærekraftig stedsutvikling – noe vi håper at innovasjonskonkurransen skal være med til å fremme, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver og prosjektleder i Design og Arkitektur Norge (DOGA).

Stor interesse

Over 120 personer deltok i workshopen på Norefjell, som ble åpnet av Krødsherad kommune sin ordfører Knut Martin Glesne og Olav Skinnes, Fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken fylkeskommune. Bianca Byring, kollektivstrateg i Region Västerbotten i Sverige, fortalte om hvordan de har jobbet med bærekraftig mobilitet og nærturisme i distriktene.

Utsira sin workshop ble åpnet av ordfører Marte Eide Klovning, og Søren Hermansen fra Energiakademiet i Danmark holdt et inspirerende innlegg om hvordan Samsø kommune har laget en langsiktig strategi for grønn omstilling og verdiskaping.

Samarbeid for innovative løsninger

I innovasjonskonkurransen, lansert av DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge, ber Krødsherad og Utsira kommune fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører om hjelp til å løse utvalgte utfordringer med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg til og rundt i området uten bruk av privat bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Utsira kommune vil utvikle et konsept for etablering av hele Utsira kommune (øy og havområder) som et levende testsenter. Dette skal ta utgangspunkt i naturgitte fordeler basert på rike og ekstreme naturressurser, og bidra til at Utsira blir mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende.

Åpen innovasjonskonkurranse

Den første delen av konkurransen er åpen for alle som ønsker å sende inn løsningsforslag. Fristen er den 5. april. Innovasjon, tverrfaglighet og inkludering er sentrale kriterier når en nasjonal jury deretter plukker ut 2-4 finalister som går videre til konkurransens andre del, hvor de får mulighet for å videreutvikle konseptene sine basert på innspill fra kommunen, fylkeskommunen og andre relevante aktører.

Mer info om deltakelse og nedlasting av konkurranseprogram >>

De endelige vinnerforslagene kores den 23. juni. Samtlige finalister mottar 50.000 kr, og vinnerne inviteres til videre konseptutvikling sammen med kommunen, med henblikk på realisering. Innovasjon Norge, Nordic Edge og DOGA ser også etter løsninger med skaleringspotensial, og står klar til å vise frem de beste bidragene fra konkurransen både nasjonalt og internasjonalt.

Utsira kommune har i tillegg besluttet å bevilge ytterligere 150.000 kr som et samlet beløp til finalistene for videre utvikling av løsningsforslagene.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: