Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Grunnet situasjonen rundt korona, utsettes innleveringfristen for den åpne innovasjonskonkurransen til den 31. mai 2020. Vi tar sikte på å gjennomføre juryering og innspillsmøter med kommunene i løpet av juni måned, og at de endelige vinnerne kunngjøres i september 2020.

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Som et ledd i konkurransen inviterer vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Premiering

Kommunene inviterer vinnerne av innovasjonskonkurransen med til videre konseptutvikling med henblikk på realisering av vinnerløsningen. Også andre løsningsforslag kan bli aktuelle for ytterligere dialog. Samtlige finalister premieres med kr. 50 000,-. I tillegg bevilger Utsira kommune ytterligere kr. 150 000,- til finalistene for videre konseptutvikling.

Ved å delta i konkurransen har du også muligheten til å:

  • utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
  • arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
  • inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
  • gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
  • oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Workshops

I ferbruar ble det gjennomført samskapingsworkshops i både Utsira og Krødsherad. Målet var å gi innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Les mer her >>

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune vil utvikle et konsept for etablering av hele Utsira kommune (øy og havområder) som et levende testsenter («living lab»). Dette skal ta utgangspunkt i naturgitte fordeler basert på rike og ekstreme naturressurser, og bidra til at Utsira blir mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

Framdrift og juryering

Basert på utvalgte kriterier velges det ut 2-4 finalister i begge konkurransene. I tillegg til to lokale representanter, består juryen av:

• Anders Nohre-Walldén/Grønn byggallianse
• Savis Gahari/NTNU
• Maja Nilssen/Nord Universitet
• Anne Romsaas/KS
• Sølve Fauskevåg/Innovasjon Norge
• Tina Rebecca Hov-Gylthe/Norges forskningsråd
• Hege Tafjord/Digdir
• Aud Tennøy/TØI
• Joakim Skajaa/Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
• Tarje Bjørgum/Abelia
• Kenneth Larsen/Norefjell Skisenter AS
• Olav Skinnes/Fylkesråd distrikt og fylkesveier Viken
• Tove Helen Grimsby/Utsira kommune
• Gunnar Eek/Utsira kommune

Ny leveringsfrist for den åpne innovasjonskonkurransen er 31. mai 2020.

Vi tar sikte på å gjennomføre juryering og innspillsmøter med kommunene i løpet av juni, og at de endelige vinnerne kunngjøres  i september 2020.

Asker kommune måtte dessverre trekke seg fra konkurransen, noe både DOGA og Asker kommune beklager sterkt.

– Vi er særlig lei oss for at dette medfører at vi har skjøvet ut andre kommuner som søkte, samt at det vil påvirke de to kommune vi skulle jobbet videre sammen med. Vi har som organisasjon stått i en sammenslåingsprosess som blant annet har medført reorganisering av ansvarsområder og ressurser, noe som dessverre gikk ut over leveransene inn mot fristene i konkurransen. Prosjektet Asker kommune søkte med skal gjennomføres med ny tidsplan, vi håper derfor på et fortsatt godt samarbeid og erfaringsdeling med aktørene, sier Per Morstad, Direktør for Samfunnsutvikling i Asker kommune.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.