Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Innovativ

Stimulab er en ordning som skal stimulere til designdrevet innovasjon i offentlig sektor.

Brukersentrert

Prosjektene som får støtte fra Stimulab jobber med brukersentrerte metoder og eksperimentering.

Tverrfaglig

Designmetodikk legger til rette for samarbeid på tvers av fag og sektorer, med brukeren i sentrum.

Samarbeidsordning

Stimulab er en felles støtteordning og et samarbeid mellom Digdir og DOGA.

I april 2022 ble syv nye offentlige prosjekter valgt ut til årets Stimulab-ordning. Prosjektene får til sammen 19,4 millioner kroner i støtte. Støtten skal i sin helhet brukes til å kjøpe inn ekstern kompetanse på design.

Prosjektene ble lyst ut i markedet i en åpen anbudskonkurranse, og i samarbeid med Stimulab-teamet har prosjekteierne nå valgt sine leverandører. 

Her er en oversikt over prosjektene og hvilken leverandør som er valgt.

Smittevern med redusert klinisk rapporteringsbyrde 

 • Ansvarlig: Direktoratet for e-helse
 • Prosjekt: Bedre informasjonsutveksling i helsevesenet
 • Valgt leverandør: PwC
Sykepleiere ser på skjerm.
Det er i dag mange ulike portaler som helsepersonell må forholde seg til, i tillegg til journalløsningen. Stimulab-prosjektet skal se på hvordan man kan få tilgang til helhetlig, oppdatert og relevant informasjon når man trenger det. PwC er valgt som leverandør inn i prosjektet.
Foto: Adobe Stock

Effektiv håndtering av naturfare 

 • Ansvarlig: Meteorologisk institutt
 • Prosjekt: Hvordan utnytte ressursene i lokalsamfunnet ved farevarsel for flom og skred
 • Valgt leverandør: Halogen, Knowit og Agenda Kaupang
Bilder under vann.
Meteorologisk institutt skal i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og NRK se på hvordan man kan utnytte ressursene i lokalsamfunnet etter at det er sendt ut et farevarsel. Halogen, Knowit og Agenda Kaupang skal bistå i dette Stimulab-prosjektet.
Foto: Adobe Stock

De nye, hybride bibliotekene

 • Ansvarlig: UiT Norges Arktiske Universitet 
 • Prosjekt: Hvordan kan universitetsbibliotekene imøtekomme nye digitale brukermønstre etter pandemien
 • Valgt leverandør: Netlife og Nudgelab 
Bokhyller med bøker som står opp fra smarttelefon.
Med støtte fra Stimulab skal Universitetsbiblioteket finne ut hvordan de kan imøtekomme nye brukermønstre, hvor brukere er mindre fysisk til stede på biblioteket og har behov for flere digitale tjenester. Netlife og Nudgelab er valgt som leverandører i prosjektet.
Foto: Adobe Stock

Bedre samhandling mellom stat og kommune

 • Ansvarlig: Statsforvalterens fellestjenester (STAF)
 • Prosjekt: Bedre samhandlingen mellom stat og kommune ved behandling av klager på økonomisk sosialhjelp
 • Valgt leverandør: Halogen og Oslo Economics 

 

Par som klager til saksbehandler.
Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ønsker å ta tak i prosessen med å behandle klager på økonomisk sosialhjelp. I dag er ansvaret fordelt på flere aktører, uten et definert koordineringsansvar for prosessen. I dette Stimulab-prosjektet er Halogen og Oslo Economics valgt som leverandører.
Foto: Adobe Stock

Hvordan hjelpe voldsutsatte voksne

 • Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
 • Prosjekt: Riktige tiltak for voldsutsatte voksne
 • Valgt leverandør: EGGS og Sopra Steria 
Mann som står med knyttet neve foran kvinne som sitter på gulv.
Bufdir skal i sitt Stimulab-prosjekt se på tiltak for voldsutsatte sårbare voksne. Det er stor variasjon i hvordan voldsutsatte følges opp med lovpålagte og anbefalte tiltak. EGGS og Sopra Steria er valgt som leverandører inn i prosjektet.
Foto: Adobe Stocke

Nytt blikk på matservering i barnehagen

 • Ansvarlig: Trondheim kommune
 • Prosjekt: Mattilbud og matservering i barnehagen
 • Valgt leverandør: Comte og Rambøll 
Barn som spiser i barnehage
For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke. Trondheim kommune skal se på mattilbudet og matserveringen med nye øyne. Comte og Rambøll er valgt som leverandører inn i dette Stimulab-prosjektet.
Foto: Adobe Stock

Enklere å være ny i nord

 • Ansvarlig: Nordland fylkeskommune
 • Prosjekt: Et mer helhetlig og koordinert mottaksapparat for arbeids- og familieinnvandrere
 • Valgt leverandør: Designit og Menon Economics 
Lofoten
Arbeids- og familieinnvandrere i Nord-Norge mangler gode og brukerorienterte mottaks- og integreringstjenester. Dette ønsker Nordland fylkeskommune å gjøre noe med. De ønsker å bidra til at det skal bli enklere å være ny i Nordland. Nå har de valgt Designit og Menon Economics som leverandører i prosjektet.
Foto: Adobe Stock

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.