Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal sitter på Vestremøbler på en takterrasse med utsikt mot Oslo havnelager.

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Foto: Studio Oscar

DOGA mottar årlige tilskudd over statsbudsjettet og rapporterer tilbake på hvordan tilskuddene blir brukt og hvilken effekt de har hatt for våre målgrupper i næringsliv og offentlig sektor.  

I 2023 mottok vi nærmere 50 millioner kroner fra Kommunal- og distriktsdepartementet og nærmere 24 millioner fra Næringsdepartementet. 

I årsrapporten kan du lese mer om hvordan vi har brukt pengene i 2023 og hvilke resultater vi har oppnådd.

Grønt industriløft – inspirasjon for bærekraftig utvikling 

I 2023 fikk vi i oppdrag å utvikle kunnskaps- og inspirasjonsmateriell om hvordan design og arkitektur kan benyttes til å skape grønne industrietableringer som fremmer sosial og miljømessig bærekraft. 

Sammen med SIVA, og en ekspertgruppe på 15 aktører fra ulike fag og sektorer, har vi gjennom 2023 jobbet med oppdraget. Resultatet er et praktisk dialogverktøy med eksempler fra hele Norden som viser hvordan vi kan få til grønne industrietableringer som skaper merverdi for mennesker, natur og økonomi. Nå skal verktøyet testes av utvalgte aktører i næringsliv og offentlig sektor.

Fem kommuner fikk innovasjonshjelp 

Blant DOGAs fremste initiativer er Gnist Innovasjonsprogram, som fremmer innovativ by- og stedsutvikling. Programmet stimulerer til samarbeid mellom kommuner, lokalt næringsliv og tverrfaglige innovasjonsteam, og har bidratt til økt innovasjonskapasitet. I 2023 var Andøy, Averøy, Grue, Kragerø og Sarpsborg med i Gnist. 

20 prosjekter mottok risikoavlastende midler 

Et annet virkemiddel i DOGAs verktøykasse er Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), som støtter den viktige idéutviklingsfasen i innovasjonsprosjekter. DIP er risikoavlastende midler som bedrifter kan bruke til å integrere designkompetanse i utviklingen av mer treffsikre produkter og tjenester. Av 112 bedrifter som sendte inn søknad i fjor, fikk 20 støtte til sitt prosjekt.   

I 2023 målte Menon Economics effekten av DIP-bedrifter fra 2018-2020. 80 prosent av bedriftene oppgir at de i stor eller svært stor grad har økt sin innovasjonsevne som resultat av DIP.   

Fire offentlige aktører satte brukeren i sentrum 

Stimulab er vårt største virkemiddel for å stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Virksomheter som deltar i ordningen, kan vise til effektiviseringsgevinster i både egen virksomhet og for sine brukere.  

I 2023 fikk fire offentlige aktører støtte fra Stimulab: Direktoratet for byggkvalitet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og NAV. Alle fire skal på ulike måter ta tak i tverrgående utfordringer som krever samarbeid mellom stat og kommuner. Det er et krav at Stimulab-midlene skal brukes til kjøp av designkompetanse og annen relevant kompetanse for å løse utfordringene. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.