Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

INNOVATIV

Stimulab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor som DOGA og DigDir står bak.

BRUKERSENTRERT

Brukersentrerte metoder og eksperimentering blir anvendt for å fremme innovasjon i forvaltningen.

TVERRFAGLIG

Vanetenkning utfordres ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

LØSER FLOKER

Målet med Stimulab er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

I 2023 ble fire offentlige innovasjonsprosjekter valgt ut til å få støtte fra Stimulab-ordningen. Bak prosjektene står Direktoratet for byggkvalitet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og NAV. Til sammen fikk de 6 millioner kroner til å kjøpe inn kompetanse på tjenestedesign og annen relevant fagkompetanse fra leverandører i markedet. 

Prosjektene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse høsten 2023. Stimulab-teamet fra DOGA og Digdir bisto i anskaffelsesprosessen og de fire virksomhetene har nå valgt sine leverandører.

Dette er prosjektene og leverandørene de har valgt

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt prosjekt «Ingen sak med byggesak - effektiv og brukerrettet veiledning i alle ledd» har valgt Halogen, Rambøll og Norkart som leverandører og samarbeidspartnere.

Kriminalomsorgsdirektoratet sitt prosjekt «En trygg og forutsigbar overgang fra fengsel til et selvstendig liv i frihet» har inngått samarbeid med Menon Economics og DesignIt.

Helsedirektoratet ser til Sverige for å prøve ut ny metodikk i sitt prosjekt «Systemdemonstrator: Eksperimentering med bedre og tverrsektorielle tilbakemeldingssløyfer mellom stat og kommune». De har valgt Sopra Steria til å bistå seg i dette arbeidet.

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet er valgt ut som pilot til et prosjekt under Tillitsreformen. Prosjektnavnet er «Forsøk i NAV med større lokalt handlingsrom - Tillitsreformen i NAV – lokal tjenesteutvikling» og de har valgt Comte og Agenda Kaupang som samarbeidspartnere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.