Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Gruppebilde tatt litt ovenfra av over 50 personer foran DOGA-huset.

INNOVASJONSKOMMUNER. Andøy, Averøy, Grue, Kragerø og Sarpsborg deltok på innovasjonsworkshop hos DOGA tidligere i år.

Foto: DOGA

– Til sammen fikk vi inn 84 tilbud til de fem kommunene. Tilbudene kom fra både små lokale bedrifter, nasjonale designbyråer og arkitektkontorer, store konsulentselskaper og spreke nykommere. Mange har inngått samarbeid spesielt for denne prosessen, og denne tverrfagligheten reflekteres i tilbudene. Vi er mektig imponert over nivået, sier prosjektleder for Gnist, Ingeborg Apall-Olsen, rådgiver i DOGA. 

I år er det Andøy, Averøy, Grue, Kragerø og Sarpsborg som deltar i Gnist, som er Nordic Edge og DOGAs innovasjonsprogram for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Gnist-kommunene har plukket ut sine team etter en omfattende utvelgelsesprosess.

Averøy har valgt Team Natural State. Andøy landet på Team Lala Tøyen og Travers. Grue skal jobbe sammen med Team Pir 2. Kragerø kommune har fått med seg Team Lokalt byrå og Sarpsborg vil få bistand fra Team Growlab 

Mye å lære for andre kommuner

Hvert av de utvalgte teamene mottar nå 400 000 kroner for å gjennomføre en innovasjonsprosess sammen med kommunen og andre lokale aktører. I Gnist-prosessen skal en definert utfordring i lokalsamfunnet utforskes. Målet er å bidra til utvikling av innovative løsninger som hjelper kommunene med å bli bærekraftige, attraktive og inkluderende lokalsamfunn. 

I år deltar både små distriktskommuner og mellomstore byer i Gnist, og utfordringsbildet er veldig variert. Vi kommer til å jobbe med alt fra medvirkning, lokaldemokrati, arealforvaltning og industriutvikling til transformasjon av ulike typer bygningsmasse og aktivisering av tilgjengelige ressurser i et levekårsutsatt område. Her er det mye å lære for andre norske kommuner også, sier Apall-Olsen. 

Andøy ønsker gode forslag til hvordan noe av det Forsvaret etterlater seg når de flytter kan gjøres om til boliger for nye arbeidere i romfartsindustrien.
Foto: God strek (Illustrasjon)

Andøy: Fra forsvar til rakettutskytinger 

Kommunen Andøy står midt i en brytningstid. Snart trapper Forsvaret ned mye av sin virksomhet på øya. Samtidig er mye omtalte Andøy Spaceport snart på plass, med alle mulighetene det gir til lokalsamfunnet. 

Dette potensialet vil kommunen nå utforske. Ikke minst ønsker de gode forslag til hvordan de strukturene Forsvaret etterlater seg kan transformeres til boliger for nye arbeidere i romfartsindustrien. 

Vinnerprosjektet til Lala Tøyen og Travers skisserer en designdrevet innovasjonsprosess som samler og mobiliserer lokale krefter i Andenes. Ved hjelp av befaringer, møter og intervjuer skal prosjektet opparbeide seg oversikt og innsikt i ressurser, behov og muligheter. Resultatet skal gjøre kommunen bedre rustet til å tette boliggapet og skape gode møteplasser på øya. 

«Gjennom både oppgaveforståelse og prosessbeskrivelse viser dette tilbudet at koblingen designmetodikk og arkitekturkompetanse gir grobunn for veldig spennende innovasjonsprosesser,» slår kommunen fast. 

En stor gulmalt trebygning.
Varde er navnet på en stor, gul trebygning i Bruhagen – kommunesenteret i Averøy. Sammen med innovasjonsteamet fra Gnist, skal kommunen nå skape nytt liv i bygningen.
Foto: Averøy

Averøy: Fra ruin til veiviser 

Varde er navnet på en stor, gul trebygning som ruver over Bruhagen, kommunesenteret i Averøy. Et viktig kulturminne som dessverre har sett sine bedre dager, trass flere velmente redningsforsøk. 

Averøy kommune og byggets lokale eier ønsker derfor en mer metodisk tilnærming for å revitalisere Varde. De vil dessuten gjøre den gamle bygdeskolen til en veiviser i arbeidet med å utvikle Bruhagen som et bærekraftige lokalsamfunn. 

 Innovasjonskonkurransen ble vunnet av Natural State, AN:NA design, Growlab og Sol-is arkitekter. Ved hjelp av omfattende innsiktsarbeid skal de utforske Vardes egenverdi og tilknytning til samfunn, natur, kultur, mennesker og marked. Gjennom en samskapende prosess skal prosjektet koble på lokale krefter og bygge en positiv stedsidentitet. 

– Med denne teamsammensetningen har man sikret fokus på både prosess og på utviklingsarbeid som hensyntar kulturminneperspektivet, de lokale behovene, koblingen til Bruhagen, de økonomiske rammene og eiers realiseringsbehov, uttaler kommunens prosjektleder, Ragnhild Berthinussen. 

Oversiktsbilde over Kirkenær sentrum. Til venstre er det store stabler med tømmer, til høre et villaområde med hus og plener.
Kommunesenteret i Grue´er omgitt av vakker natur, industribedrifter, jordbruksarealer, en riksvei og jernbanen. Hvordan skal et slikt sted utvikles´slik at folk vil bli boende? Dette er noe av det kommunen skal finne ut av sammen med innovasjonsteamet de har valgt ut.
Foto: Grue kommune

Grue: Trenger en rød innovasjonstråd 

Kirkenær har mange muligheter, og mange utfordringer. Kommunesenteret er omkranset av naturskjønne områder, ekspansjonsvillige industribedrifter, verdifulle jordbruksarealer, en riksvei og jernbanen. Hvordan skal et slikt tettsted utvikles når man også vet at befolkningsprognosene er dystre?

Kommunen ønsker derfor en innovasjonsprosess som kan fremme samspill mellom lokalsamfunnet og næringslivet. Målet er at Kirkenær skal bli et forbilde for innovativ, bærekraftig og helhetlig sentrumsutvikling. 

I sin vinnerbesvarelse understreker Pir2, Etyde, Prosser Projects og NTNU Wood at Kirkenær trenger en felles visjon som bygger på dagens forutsetninger og behov. Ved hjelp av lokal innsikt og tverrfaglig kompetanse skal prosjektet utvikle fremtidsrettete konsepter som styrker samarbeid og synergier mellom innbyggere og regionalt næringsliv i Kirkenær. 

– De har virkelig jobbet med å forstå Kirkenær og de utfordringene vi står i, og har satt sammen et team som reflekterer utfordringsbildet på en imponerende måte, konkluderer kommunen. 

Røde og gule trehus på en bryggekai speiler seg i vannet. Ved kaia ligger det fire småbåter.
Kragerø ønsker å få til varige endringer i kommunens arbeidsprosesser, og jobbe sammen med lokalsamfunnet for å skape engasjement for utviklingen av byen.
Foto: Adobestock

Kragerø: Vil bygge med innbyggerne 

Kragerø har et bysentrum mange småbyer bare kan drømme om, men sliter likevel med byutviklingen. Høyt utbyggerpress og lav innbyggermedvirkning har skapt dårlig stemning i kystidyllen.  

Kommunen ønsker å tilrettelegge for samskapende utviklingsprosesser som reduserer konfliktnivået og bygger tillit mellom ulike aktører i byen. Håpet er at åpne, innovative og tverrgående prosesser kan bidra til felles retning, eierskap og engasjement for utviklingen av Kragerø. Til å hjelpe dem med dette har de valgt Lokalt Byrå. 

I sin besvarelse understreker designerne behovet for å gå fra ord til handling i dialogen med lokalsamfunnet. Gjennom utvikling og testing av nye prosesser, verktøy og metoder skal kommunen lære å skape meningsfull medvirkning med innbyggere. 

– Vår vurdering er at Lokalt Byrå er de som best beskriver en innovasjonsprosess som dekker kompleksiteten, bidrar til samskaping og tillitsbygging på tvers av lokalsamfunnet og fremmer innovativ nærings- og stedsutvikling. Dette gir oss tro på at vi kan få til varige endringer i kommunens arbeidsprosesser, og ikke minst at vi rigges til å jobbe sammen med hele Kragerø-samfunnet, uttaler prosjektleder Geir Helge Lia i Kragerø kommune. 

Growlab, Nedenfra, Assata, Pir2 og Prosser Projects – dette tverrfaglige temaet skal ´hjelpe Sarpsborg med å løfte en bydel som er preget av høy ungdomsledighet og lite stabile bomiljøer.

Sarpsborg: Kan kultur løfte en bydel? 

Østre bydel er Sarpsborgs arnested, og mange av byens kulturtilbud og kulturinstitusjoner holder til her. Dessverre strever bydelen også med fattigdom, høy ungdomsledighet, dårlige boforhold og lite stabile bomiljøer. 

Derfor er kommunen i gang med en omfattende områdesatsning for å løfte bydelen, bedre levekårene og skape positive, varige endringer. Nå ønsker de å utforske om områdets kulturkvaliteter og etablerte resursser kan brukes som en inngang til dette arbeidet. 

Denne jobben går til Growlab, Nedenfra, Assata, Pir2 og Prosser Projects.  

Dette tverrfaglig e temaet skal nå i gang med kartlegging av eksisterende innsikt og utforske rotårsakene til dagens situasjon. De vil basert på det utarbeide konkrete forslag til kulturbaserte tiltak og lage prototyper som skal testes på aktuelle målgrupper.  

– For et team! Her er det både spennende metodiske innganger, haugevis av erfaring fra tilsvarende områder og en imponerende oppgaveforståelse, sier prosjektleder i Sarpsborg kommune, Guro Elise Berg.  

Dette er Gnist

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn.

Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping.

Gnist-programmets mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet. 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken. 

Programmet har også fem følgekommuner: Trysil, Kvam, Kvæfjord, Beiarn og Risør. Disse deltar i deler av programmet, og hver av dem følger arbeidet til én av de fem Gnist-kommunene.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.