Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Midlene kommer fra StimuLab-ordningen, som er et samarbeid mellom DOGA og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Ordningen skal stimulere offentlige virksomheter til å samarbeide om å utforske, forstå og løse felles floker slik at de kan gjøre hverdagen enklere for innbyggerne.  

De 19 millionene går til innovasjonsprosjekter i disse offentlige virksomhetene: Arkivverket, Brønnøysundregistrene, Bydel Nordre Aker, Helsedirektoratet, NAV og St. Olavs hospital. Midlene går i sin helhet til å kjøpe designkompetanse og annen relevant tilleggskompetanse fra markedet.  

– Regjeringen er opptatt av et tettere samarbeid mellom privat næringsliv og offentlige virksomheter. StimuLab er et godt eksempel på hvordan vi drar bedre nytte av kompetanse og ressurser på tvers av offentlig og privat sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener StimuLab er et godt eksempel på samarbeid mellom privat og offentlig sektor.
Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Tjenestedesign som metode for innovasjon

Kravene om å sette brukerne i sentrum, utvikle sammenhengende tjenester og bruke ressurser mer effektivt stiller offentlig sektor på prøve. Det er behov for nye metoder og modeller for samhandling for å få dette til. Et viktig mål med StimuLab er å fremme bruk av tjenestedesign i offentlige innovasjonsprosjekter.

Verdens første tjenestedesignfirma, Livework, ble stiftet i London i 2001, av nordmannen Lavrans Løvlie. Han har hatt en ledende rolle i å bygge opp fagfeltet de siste ti årene, både i Norge og internasjonalt, og er i dag partner og leder av designteamet i PwC, som har levert på flere StimuLab-oppdrag.

Lavrans Løvlis
Lavrans Løvlie er en nasjonal og internasjonal nestor innenfor tjenestedesign.
Foto: AHO

– Norge har i dag kompetanse på tjenesteinnovasjon i offentlig sektor i verdensklasse. StimuLab har vært et viktig virkemiddel for å bygge denne kompetansen på tvers av fagmiljøer i offentlig og privat sektor, sier Lavrans Løvlie.

Mange land vi liker å sammenlikne oss med har tilsvarende utfordringer som norsk offentlig sektor står overfor, som digitalisering, aldring og økende forventninger og krav fra innbyggerne, for å nevne noen. Utfordringene løses på ulike måter, men Løvlie mener Norge med StimuLab-ordningen ligger helt i front på dette området. 

– Mange europeiske land har etablert statlige enheter for å drive nyskaping av offentlige tjenester. StimuLab-ordningen skiller seg fra disse, både ved et høyt ambisjonsnivå, og ved å åpne opp for et bredt fagmiljø til å bidra. I designfeltet ser nå mange til Norge for å finne ekspertisen på brukerorientert innovasjon i offentlig sektor, forteller han.

Nye innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Prosjektene som nå har vært gjennom innovative anskaffelser og valgt leverandører spenner fra gjeldsforebygging til brukermedvirkning i byggeprosjekter, digitale løsninger i helsetjenesten og hva som skal til for å utvikle morgendagens løsninger på det store arkivfeltet.

– Et grundig samarbeid mellom StimuLab-teamet og hver enkelt virksomhet resulterer i en oppdragsbeskrivelse som vi er trygge på at markedet kan svare på. Deretter gjennomføres en åpen anskaffelse. Oppdragene går til leverandører med kompetanse på design og metoder – og annen nødvendig kompetanse som eksempelvis gevinstrealisering, forklarer prosjektansvarlig hos DOGA, Benedicte Wildhagen.

StimuLab ble etablert i 2016, og i disse dager samler Stimulab-teamet erfaringene fra oppstarten og frem til nå, og vil publisere en oppsummering før sommeren. En mer grundig dokumentasjon av hvilke resultater prosjektene har bidratt til vil være klar i løpet av høsten. Målet er at flere skal få innsikt i og tilgang til StimuLabs arbeidsmåte og erfaringer, både i forvaltningen og i leverandørmarkedet.

Prosjektene med valgt leverandør:

Medisinsk avstandsoppfølging  
St. Olavs hospital HF, i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF  Leverandør: PwC  

Tjenestedesign for mer helhetlige tjenester i NAV
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Lillestrøm, Lillestrøm kommune    
Leverandør: Halogen i samarbeid med Rambøll      

Den samskapende bydelen  
Bydel Nordre Aker     
Leverandør: Comte Bureau i samarbeid med Agenda Kaupang 

Arkivfloken
Arkivverket    
Leverandør: PwC       

Digitale behandlingsplaner  
Helsedirektoratet og Norsk helsenett          
Leverandør: Halogen i samarbeid med Rambøll      

Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer 
Brønnøysundregistrene, NAV Lillestrøm og Lillestrøm kommune 
Leverandør: Designit i samarbeid med Menon Economics 

Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter  
Bærum kommune     
Leverandør: Rambøll i samarbeid med Halogen      

Tildeling av StimuLab-midler for 2020, blir offentliggjort i mai. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.